Food Service τ. 140

42 Η «αλυσίδα» BAZAAR ολοκλήρω- σε μέσα στο 2019 επενδύσεις 27 εκατ. ευρώ και συνεχίζει να «τρέχει» την ενί- σχυση του χαρτοφυλακίου της με νέα καταστήματα, ενώ η ΑΒ Βασιλόπουλος, στην οποία και ανήκει η ENA Food, για το τρέχον έτος έχει ανακοινώσει επεν- δύσεις άνω των 60 εκατ. ευρώ. Πρόσω ολοταχώς κινείται και ο Μασούτης, ο οποίος μετά την εξαγορά της Προμη- θευτικής συνεχίζει ένα φιλόδοξο πλάνο «γιγάντωσης», το οποίο περιλαμβάνει νέα καταστήματα και στον κλάδο του Cash & Carry. Νέα καταστήματα με φόντο ελληνικά νησιά Βασικός στόχος των επενδύσεων των εταιρειών στον κλάδο του Cash & Carry είναι η κατασκευή νέων καταστημάτων για τη διεύρυνση του δικτύου τους, ειδι- κά στα ελληνικά νησιά, όπου η ανάπτυξη του τουρισμού έχει δημιουργήσει μεγά- λο περιθώριο κέρδους. Ένα νέο «μικρό» METRO Cash & Carry εγκαινιάστηκε μόλις τον περασμένο Ιούλιο στη Ζάκυνθο, ενώ το νέο BAZAAR στη Σαντορίνη είναι η τελευταία προσθήκη στο δίκτυο της εται- ρείας, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί με νέα καταστήματα σε Κεφαλονιά, Ανά- βυσσο, Τζια και Χαλκιδική. Η τελευταία αποτελεί πάντως «άντρο» της αλυσίδας Μασούτης, η οποία βλέπει κάθε χρόνο τον τζίρο της να «εκτοξεύεται» στα κα- ταστήματα της περιοχής, τους μήνες του καλοκαιριού. Στο σύνολό τους, πάντως, οι επιχει- ρήσεις του κλάδου ενισχύουν την πα- ρουσία τους στις τουριστικές περιοχές της χώρας, είτε με νέα καταστήματα είτε μέσω ανασχεδιασμού κι ανακαίνισης των ήδη υπαρχόντων, όπως για παράδειγμα έκανε πέρυσι στην Κέρκυρα η ΑΒ Βασιλό- πουλος, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά ένα… αγνώριστο κατάστημα ENA Food Cash & Carry στην περιοχή. Βελτιώνονται οι υπηρεσίες για τους επαγγελματίες της μαζικής εστίασης Τα Cash & Carry, τα τελευταία χρόνια, έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε διάφορους τομείς, κυρίως σε τμήματα νωπών προϊόντων και ψυκτικών θαλά- μων, όπως η μαναβική, τα πουλερικά, το κρέας και τα γαλακτοκομικά, όχι τόσο για να δουν τα κέρδη τους να αυξάνονται όσο για να προσφέρουν στους πελάτες τους μια ολοκληρωμένη πρόταση αγο- ρών με ανταγωνιστικούς όρους. Από εκεί και πέρα, όμως, το σύνολο των υπηρεσιών τους προς τον επαγγελ- ματία εμφανίζεται βελτιωμένο τα τελευ- ταία χρόνια. Από τη μία, τα προγράμματα της κατ’ οίκον διανομής προϊόντων απο- τελούν παγιωμένη πολιτική, που πλέον βρίσκει εφαρμογή ακόμη και σε απομα- κρυσμένες περιοχές, ενώ επιδοτείται από τις ίδιες τις αλυσίδες Cash & Carry, με σκοπό τον περιορισμό του κόστους που αναλογεί στον επαγγελματία πελάτη. Από την άλλη, σημαντική είναι η επένδυση και στις προσφορές, οι οποίες πια ορ- γανώνονται με πιο περίπλοκα σχήματα προσφορών, τα οποία προσομοιάζουν την πολιτική του tailor made. Πρόκειται για ειδικές προσφορές, που εστιάζουν η κάθε μια σε μια συγκεκριμένη ομάδα πελατών (μπαρ, εστιατόρια, επαγγελμα- τίες κ.ά.), προβλέποντας εκπτώσεις οι οποίες δεν φαίνονται στο ράφι, καθώς δεν αφορούν το σύνολο των πελατών, αλλά συγκεκριμένες ομάδες εξ αυτών, οι οποίες κι αναγνωρίζονται στα ταμεία, για να πιστωθούν οι εκπτώσεις στον τε- λικό λογαριασμό. Κάτι αντίστοιχο ισχύει, μάλιστα, και με γεωγραφικά κριτήρια, με ειδικές προσφορές να παρέχονται και για καταστήματα συγκεκριμένων περιοχών ανά την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί δε ότι οι παραπάνω προσφορές κι εκπτώ- σεις αποτελούν έξτρα «βήμα» στην αυξη- μένη τάση των προσφορών κι εκπτώσεων «του φυλλαδίου», το οποίο και παραμέ- νει βασικό «όπλο» και της οργανωμένης χονδρικής. Cash & Carry “Βασικός στόχος των Cash & Carry είναι η κατασκευή νέων καταστημάτων, ειδικά στα ελληνικά νησιά.”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=