Food Service τ. 140

79 Ποιος ο ρόλος της επιχείρησής σας στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που άπτονται της υγιεινής και της ασφαλούς λειτουργίας; Αναντικατάστατος όσο και μοναδικός. Για αυτό και καλείστε να δη- μιουργήσετε άμεσα μια λίστα με βήμα- τα τα οποία οφείλει να γνωρίζει και να ακολουθεί το σύνολο των υπαλλήλων σας. Σε αυτή την προσπάθεια, κρίνεται αρκούντως σημαντικό να γνωρίζετε εκ των προτέρων τους τομείς στους οποίους πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση και να έχετε αυξημένο βαθμό προσοχής. Υπό αυτό το πρίσμα, κάτι παραπάνω από χρήσιμο είναι να έχετε κατά νου τα πλέ- ον διαδεδομένα λάθη που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της υγιεινής σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις εστίασης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα έχετε πραγματοποιήσει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της αποφυγής ή ακόμη και της επίλυσής τους. Συγκεκριμένα: 1 Μην παίζετε τους… χημικούς! Στη χώρα μας είναι –περίπου- δεδομένο πως ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την επιλογή της επαγγελματικής μας αποκατάστασης και σε ακόμη περισσότερες περι- πτώσεις έχουμε απόλυτη γνώση επί παντός επιστητού. Τουλάχιστον, αυτό ισχυριζόμα- στε στα λόγια… Όταν, όμως, το αντικείμενο έχει να κάνει με τη διαχείριση χημικών, και δη σε ανάμειξη με άλλα καθαριστικά συστατικά, τότε τα πράγματα απαιτούν εξαιρετική προσοχή κι όχι ανευθυνότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, οφείλετε πάντοτε να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης που έχουν προκαθοριστεί εκ μέρους του κατασκευ- αστή χημικών καθαριστικών προϊόντων. Αποφύγετε δια… ροπάλου να εφαρμόσετε δικές σας δοσολογίες σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία της αραίωσης των εν λόγω προϊόντων. Εξαιρετικά χρήσιμο θα ήταν να εγκαταστήσετε ένα επαγγελματικό σύστημα ελέγχου κι επιμερισμού ή διανομής των χημικών καθαριστικών. Λύση, μέσω της οποίας θα είστε απολύτως σίγουροι πως εφαρμόζετε τις κατάλληλες ποσότητες και δεν κινδυνεύετε να… τα κάνετε θάλασσα! Μην προσπαθήσετε να μεταβάλλετε τη σύνθεση, τη σύσταση και την εν γένει φόρμουλα των προϊόντων καθαρισμού, ανακα- τεύοντας χημικά, προκειμένου να δημιουργήσετε το δικό σας… κοκτέιλ καθαρισμού. Κάτι, που μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία όσων εργάζονται στον χώρο σας. Επιπροσθέτως, η υπερ-δοσολογία δεν συνιστάται, καθώς αφενός κοστίζει αφετέρου δεν είναι αποτελεσματική, αφού τα προϊόντα έχουν δημιουργηθεί με βάση συγκεκριμένη δοσολογία. Οποιαδήποτε μεταβολή της, αυτομάτως, επηρεάζει τον βαθμό της αποτελεσματικότητάς τους. Όσο για τα συστήματα διανομής χημικών κα- θαριστικών, αυτά εξασφαλίζουν συνεπή χρήση, σταθερή απόδοση και σας επιτρέπουν να κινείστε με βάση ένα συγκεκριμένο όσο και προκαθορισμένο κοστολόγιο. Σχέδιο… μάχης απέναντι στους υγειονομικούς κινδύνους! 2 Η γνώση σώζει! Το ίδιο κι η σήμανση… Η ύπαρξη πληθώρας από λύσεις και προϊόντα καθαρισμού και υγι- εινής κάθε άλλο παρά δύσκολο είναι να «μπερδέψει» τους υπαλλή- λους σας. Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις, η σύγχυση αποτελεί συνήθως εξαιρετικά κακό σύμβουλο.... Σε αυτό το πλαίσιο, είναι εξαιρετικά χρήσιμο να χρωματίσετε και να σημάνετε τις συσκευα- σίες των χημικών καθαριστικών, προκειμένου να διασφαλίσετε το κατά το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον χρήσης τους. Όταν ανα- φερόμαστε σε σήμανση, εννοείται αναλυτική ονομασία του προϊ­ όντος που χρησιμοποιείται κυρίως, καθώς επίσης και τυχόν προει- δοποιήσεις για επικίνδυνες χημικές ιδιότητες ή αυξημένο κίνδυνο, σε περίπτωση πρόσμειξής του με κάποιο άλλο υγρό καθαριστικό. “Αποφύγετε δια… ροπάλου να εφαρμόσετε δικές σας δοσολογίες”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=