Food Service τ. 141

54 «Κλειδί» η αναγνωρισιμότητα Ανεξαρτήτως των επιλογών που θα κάνετε, το μυστικό της επιτυχίας βρί- σκεται στο στοιχείο της αναγνωρισιμό- τητας. Όσο κι εάν ηχεί περίεργα, η ισχύς ενός λογότυπου περιορίζεται σημαντικά, όταν κάποιος πελάτης πρέπει να το σκε- φτεί, πόσο μάλλον από τη στιγμή κατά την οποία η σκέψη εξουδετερώνει το συναίσθημα σε μια αντίδραση. Καθώς καταλήγετε στον τελικό σχε- διασμό του λογοτύπου σας, υπάρχουν κι ορισμένα ζητήματα τεχνικής φύσεως που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας. Για παράδειγμα, το λογότυπό σας θα πρέπει να μπορεί να αναπαράγεται, δια- τηρώντας την ίδια στιγμή την ακεραιό- τητα του σχεδιασμού που το διέπει. Θα πρέπει να είναι μετατρέψιμο σε όλα τα Μέσα, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται (λ.χ. το μέγεθός του) σε ποικίλα περιβάλλοντα, δίχως όμως να χάνει κάτι σε επίπεδο ποιότητας. Κάτι άλλο στο οποίο πρέπει να δίνε- ται προσοχή είναι τα τετράγωνα format που χρησιμοποιούνται από τα μέσα κοι- νωνικής δικτύωσης. Το λογότυπό σας θα πρέπει να διέπεται από μια αυτόνο- μη λογική και την ίδια στιγμή να είναι κι ισορροπημένο οπτικά, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εμφανίζεται ακόμη κι όταν ισχύουν διάφοροι περιορισμοί, σχετικά με την ευρύτερη μορφοποίηση. Παρά το γεγονός πως από ένα μεγάλο τμήμα των επαγγελματιών του κλάδου θεωρείται ως επιπρόσθετη προσπάθεια, ενδεχομένως δευτερεύουσας σημασίας, το λογότυπο μιας εστιατορικής επιχείρη- σης δύναται να σας βοηθήσει να ξεχωρί- σετε μεταξύ των ανταγωνιστών σας. Εξ άλλου, ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο δίνει την εντύπωση μιας φτασμένης, σα- φώς καθιερωμένης, όσο και σοβαρής εταιρείας, που έχει επενδύσει σημαντι- κά στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της ταυτότητάς της. Τοποθετώντας το λογό- τυπο παντού και πάνω σε όλα, αυξάνετε την επανάληψη της έκθεσης, που με τη σειρά της ενισχύει την αποτελεσματικό- τητά του, «οικοδομώντας» τον απαιτού- μενο βαθμό οικειότητας και την ανάλο- γη εμπιστοσύνη των καταναλωτών, έως ότου ο πελάτης, ακόμη κι εάν δει ένα τμήμα του λογότυπου, να κάνει τη σύν- δεση με το brand και την εστιατορική σας επιχείρηση. < “Το λογότυπό σας θα πρέπει να μπορεί να αναπαράγεται, διατηρώντας την ίδια στιγμή την ακεραιότητα του σχεδιασμού που το διέπει.” marketing

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=