Food Service τ. 141

ξενη δημοσιευση Η παρουσία της FOOD EXPO στα εκθεσιακά δρώμενα τα τελευταία 6 χρόνια είναι καταλύτης στις εξελί- ξεις και στην ανάπτυξη του κλάδου των Τροφίμων και των Ποτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και την ευρύτερη περιο- χή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εντυπωσιακή αύξησή της κάθε χρόνο, τόσο σε αριθμό εκθετών και εκθεσιακής επιφάνειας όσο και σε επισκέπτες, την έχουν εδραιώσει ως την μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση του κλάδου των Τροφίμων και Ποτών στη ΝΑ Ευρώπη. Ο πήχης λοιπόν ανεβαίνει συνεχώς όλο και πιο ψηλά και η διοργανώτρια εται- ρεία κάνει όλες τις απαραίτητες ενέρ- γειες, για να ανταποκριθεί η έκθεση στα υψηλά στάνταρ που η ίδια έχει θέσει. 450 εταιρείες, leaders της αγοράς, ήδη έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους Το ήδη μεγάλο ενδιαφέρον των εκθετών για να συμμετάσχουν στη FOOD EXPO 2020 καταδεικνύει την ασύλληπτη επι- τυχία της FOOD EXPO 2019, την οποία επισκέφτηκαν 70.000 επαγγελματίες από 28.253 επιχειρήσεις. Ήδη 450 εται- ρείες -από τις μεγαλύτερες και πιο σημα- ντικές παραγωγικές και προμηθευτικές του κλάδου Τροφίμων και Ποτών- έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, ενώ με βάση το ενδιαφέρον που έχει εκδη- λωθεί, οι εκθέτες της επόμενης FOOD EXPO 2020 αναμένεται να ξεπερά- σουν τους 1.350. Από αυτούς, οι 300 θα είναι ξένοι εκθέτες, τα περίπτερα των οποίων θα αναπτυχθούν σε 22 εθνικά pavilions. Έτσι, γίνονται όλες οι απαραί- τητες ενέργειες και διεργασίες, ώστε η FOOD EXPO 2020 να αποτελέσει και πάλι την κορυφαία στιγμή για την εγχώ- ρια αγορά, δίνοντας την ευκαιρία στις μεγαλύτερες παραγωγικές και μεταποιη- τικές μονάδες Τροφίμων και Ποτών που συμμετέχουν ως εκθέτες να αναδείξουν τα προϊόντα τους σε 75.000 αναμενό- μενους Έλληνες και ξένους αγοραστές και να συνάψουν σπουδαίες συμφωνίες εντός και εκτός συνόρων! Νέος τομέας βιολογικών προϊόντων Ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσό- μενους διεθνώς, αφού η ζήτηση σε βι- ολογικά προϊόντα αυξάνεται διαρκώς. Η FOOD EXPO, ανταποκρινόμενη σε αυτή τη νέα ανάγκη της αγοράς, εγκαινι- άζει έναν ξεχωριστό τομέα με βιολογικά προϊόντα. Οι επαγγελματίες επισκέπτες της έκθεσης, που θέλουν να εντάξουν τα βιολογικά και οργανικά τρόφιμα και ποτά στα ράφια της επιχείρησής τους ή στο μενού του εστιατορίου τους, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν μεγάλη γκάμα αυτών των προϊόντων από σημα- ντικούς Έλληνες και ξένους εκθέτες. Στοχευμένες παράλληλες εκδηλώσεις Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η διοργανώτρια εταιρεία, FORUM A.E., ανανεώνει για μια ακόμα φορά τις ορ- γανωτικές της δομές, με στόχο την όσο δυνατόν πιο άρτια και επιτυχημένη διε- ξαγωγή της έκθεσης, ενώ προετοιμάζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους θε- σμικούς φορείς, πλήθος ημερίδων και σεμιναρίων, τα οποία θα συμβάλλουν τόσο στην περαιτέρω εκπαίδευση των εκθετών, όσο και στην καλλιέργεια της εμπορικής τους εξωστρέφειας. Άκρως εντυπωσιακές αναμένεται να είναι και οι f & b εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με την έκθεση και θα υπερ- τονίσουν τον ενημερωτικό της χαρακτή- ρα, σε σχέση με την παρουσίαση των πιο νέων και ποιοτικών προϊόντων από τον κλάδο των Τροφίμων και των Ποτών κατά τη διάρκεια του Mediterranean Gastronomy Forum. ● Ιδιαίτερα δυναμικά προχωρούν οι προετοιμασίες για τη FOOD EXPO 2020, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί 7-9 Μαρτίου 2020 στο Metropolitan Expo, με στόχο να επιβεβαιώσει τη φήμη της ως το μεγαλύτερο εμπορικό forum για τα τρόφιμα και ποτά στη ΝΑ Ευρώπη! Εντατικά και με σημαντικές καινοτομίες ετοιμάζεται η FOOD EXPO 2020 ! “ 2019: 70.000 επισκέπτες. 2020: >75.000 επισκέπτες * . ” * πρόβλεψη

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=