Τουριστική Αγορά τ. 278

41 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Πληροφορίες: JOHNY – ΚΙΟΣΙΔΗΣ ΙΚΕ Τηλ.: 23940 73536-7 Fax: 23940 73538 www.johny.gr e-mail: info@johny.gr } LOFT Home & Hotel Η εξειδικευμένη εταιρεία στον ξενο- δοχειακό τομέα LOFT Home & Hotel προσφέρει εδώ και χρόνια σε ξενοδοχει- ακές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα μια πλήρη γκάμα προϊόντων κατάλληλων για τον κλάδο. Ξεκινώντας με τα κλασικά της προϊόντα όπως ειδικές πόρτες ξενο- δοχείου, πυράντοχες και ηχομονωτικές, και εξωτερικά κουφώματα, και με έμφα- ση στις νέες τεχνολογίες, με τις ηλεκτρο- νικές κλειδαριές κάρτας, τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, τα mini bar και τα χρηματοκιβώτια ξενοδοχείου, όλα από την κορυφαία εταιρεία του χώρου, Onity. Τις χρονιές 2017 και 2018 η LOFT είχε στα- θερά αυξανόμενες πωλήσεις, όπως αυξη- μένη ήταν και η γενικότερη ζήτηση για τα προϊόντα ξενοδοχείου που προσφέρει. Η αύξηση αυτή προήλθε από παραδοσιακές αγορές για την LOFT όπως η Ρόδος, η Κως, η Αθήνα και η Πελοπόννησος, αλλά για πρώτη φορά μετά από χρόνια και από τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, γεγονός που οφείλεται φυσικά στην επανέναρξη της επενδυτικής δραστηριότητας στον χώρο του ξενοδοχείου στις περιοχές αυτές, αλ- λά και στη στροφή των νέων επενδυτών σε πιο επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα, όπως αυτά της LOFT. Η LOFT Home & Hotel είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος/ διανομέας για την Ελλάδα της κορυφαίας παγκοσμίως εταιρείας κλειδαριών και λοι- πών ειδών ξενοδοχείου Onity, καθώς και πολλών άλλων επώνυμων εταιρειών όπως της πρωτοπόρου εταιρείας Alias με έδρα το Μιλάνο, της διάσημης εταιρείας Casali (Red Dot Award), με τις κορυφαίες ιταλι- κές κρυστάλλινες πόρτες, και άλλων. Πληροφορίες: LOFT Home & Hotel - Building Solutions Tηλ.: 2311 241443 www.myloft.eu www.mylofthotel.wordpress.com e-mail: info@ myloft.eu } Mavroudis Τροφοδοσίες Η Mavroudis Τροφοδοσίες δραστηρι- οποιείται στον τομέα των τροφοδο- σιών, σε διανομές μονάδων αναψυχής (εστίαση, διασκέδαση και ψυχαγωγία) HO.RE.CA , εμπορία τροφίμων, χαρτι- κών, απορρυπαντικών, αναλώσιμων και εξοπλισμού. Η εταιρεία ξεκίνησε να λει- τουργεί ως ατομική με 3ης κατηγορίας βιβλία από το 1995 και από τα τέλη του 2016 μετετράπη σε Ανώνυμη Εταιρεία «Μαυρουδής ΑΕ». Είναι πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2015 και το διε- θνές ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000-2005-haccp και διαθέτει τον μοναδικό παγκόσμιο κω- δικό ταυτοποίησης Duns Number με τη σφραγίδα εμπιστοσύνης και ασφάλειας Duns Registered της Dun & Bradstreet, η οποία είναι ο παγκόσμιος ηγέτης παρο- χής υπηρεσιών εμπορικού πιστωτικού κινδύνου για την ασφάλεια και τη φερεγ- γυότητα των συναλλαγών. Πάνω από 20 χρόνια έχει δυναμική παρουσία στον χώρο της διανομής και τροφοδοσίας σε Θεσσαλονίκη και Χαλκι- δική με ιδιότητα ΦΙΧ, και στην υπόλοιπη Ελλάδα με πρακτορεία μεταφορών. Ειδι- κότερα, τροφοδοτεί επιχειρήσεις HO.RE. CA. (εστιατόρια, cafe, bar, club, νυχτε- ρινά κέντρα διασκέδασης, beach bar, ξενοδοχεία, πλοία, παιδικούς σταθμούς, γυμναστήρια κ.λπ .), ενώ η δραστηριότη- τά της επικεντρώνεται στην εμπορία και διανομή τροφίμων, χαρτικών, απορρυ- παντικών, αναλώσιμων και εξοπλισμού. Πληροφορίες: MAYΡΟΥΔΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Σαπφούς 32, 546 27, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 515416 www.mavroudis.gr } OLYMPIA ELECTRONICS Η Olympia Electronics ιδρύθηκε το 1979 και μέχρι σήμερα παραμένει μια αμιγώς ελληνική παραγωγική μονάδα ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στην Ελλάδα και μία από τις δέκα μεγαλύ- τερες στην Ευρώπη με κύριους μετόχους τον Νικόλαο Λακασά και τον Παναγιώτη Αρβανιτίδη. H Olympia Electronics δρα- στηριοποιείται στον κλάδο του ηλεκτρο- λογικού υλικού με την κινητικότητα του συγκεκριμένου τομέα να παρατηρείται στις ασύρματεςWI-FI READY, που η εται- ρεία έχει αντιληφθεί και έχει αναπτύξει. Η Olympia Electronics απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα καθώς και σε 72 χώρες του εξωτερικού όπου εξάγει τα προϊόντα της, ενώ σημειώνεται ότι υπάρχουν και συνερ- γασίες με το εξωτερικό μιας και πρόκειται για εξαγωγική εταιρεία. Η Οlympia Electronics παράγει τις εξής κατηγορίες προϊόντων: φωτισμό ασφαλεί- ας, διευθυνσιοδοτούμενη πυρανίχνευση, πυρανίχνευση, αντικλεπτικούς συναγερ- μούς, εντομοπαγίδες (haccp), ηλεκτρο- νικά ballast. Επίσης θερμοστάτες χώρου, φωτοσήμανση, ανιχνευτές κίνησης, σειρή- νες και ανίχνευση αερίων. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα της ακο- λουθούν πιστά όλες τις ευρωπαϊκές και δι- εθνείς προδιαγραφές ποιότητας και έχουν πιστοποιηθεί από το Γερμανικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης TÜV PRODUCT SERVICES και από το Βρετανικό Ινστιτούτο Πιστο- ποίησης BSI ενώ η παραγωγική διαδικα- σία της Olympia Electronics έχει πιστοποι- ηθεί σύμφωνα με το ISO 9001:2000 από το έγκριτο Γερμανικό Ινστιτούτο Πιστο- ποίησης TÜV CERT. Αξίζει να αναφέρουμε ότι προϊόντα της Οlympia Electronics έχουν τοποθετηθεί σε Ολυμπιακό Χωριό, Μετρό Αθηνών, Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, Κτήριο Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακό Κέντρο «ΣΛΑΛΟΜ», Σπίτι Άρ- σης Βαρών, Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐ­ ας Άγ. Κοσμά, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Βουλή των Ελλήνων κ.ά. Πληροφορίες: Olympia Electronics AE 72ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κατερίνης 600 61, Κόλινδρος Πιερίας Τηλ.: 23530 51200 www.olympia-electronics.gr e-mail: info@olympia-electronics.gr

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=