Τουριστική Αγορά τ. 278

Η εποχή του IoT (Internet of Things) έχει επιφέρει ραγδαί- ες εξελίξεις στο φυσικό και ψηφιακό κόσμο, καθώς και στον τρόπο που αυτοί οι δυο κόσμοι συνδέονται μεταξύ τους. Παράλληλα, ο τουριστικός κλάδος και οι απαιτήσεις του για περαιτέρω ανάπτυξη επιτάσσουν ριζικές αλλαγές και καινο- τομίες, μεταβάλλοντας ολοκληρωτικά τα έως τώρα δεδομένα και δημιουργώντας ευκαιρίες για αποδοτικότερη διαχείριση των λειτουργικών πόρων. Οι παραπάνω συνθήκες αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη για τη γέννηση μιας ακόμα καινοτόμου υπηρεσίας από τη WATT+VOLT, την πλατφόρμα ενεργειακής διαχείρισης και πα- ρακολούθησης smarthotel , η οποία αξιοποιεί την τεχνολο- γία του IoT και ανοίγει έναν καινούριο ορίζοντα δυνατοτήτων για τους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου. Οι καθετοποιημένες λύσεις ΙοΤ περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λογισμικό και σύστημα επικοινωνίας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου του ενεργειακού αποτυπώματος της εγκατάστασης, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής από- δοσης του χώρου με ταυτόχρονη μείωση του κόστους της ενέργειας. Η WATT+VOLT αλλάζει τα δεδομένα, σχεδιάζοντας το “έξυπνο” ξενοδοχείο

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=