Τουριστική Αγορά τ. 278

8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Το Paleros Resort, το ξενο- δοχείο που βρίσκεται στην περιοχή Ποταμάκι του δή- μου Ακτίου-Βόνιτσας, ανήκει πλέον σε εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν η εν λόγω εται- ρεία είχε μισθώσει για κάποια χρόνια το Paleros Resort, ενώ πλέον το ξενοδοχείο έχει πε- ράσει στην πλήρη ιδιοκτησία της. Οι εργασίες για την ανα- καίνιση του Paleros Resort, το οποίο διαθέτει 152 δωμά- τια, νεροτσουλήθρες, ανοιχτή εξωτερική πισίνα και γήπεδο τένις, με άμεση πρόσβαση στην καταγάλανη θάλασσα του Ιονίου, θα ξεκινήσουν άμεσα. Για την ιστορία, αξίζει να αναφέρουμε ότι το Paleros Resort επρόκειτο να μετα- τραπεί σε hot spot για τους μετανάστες το 2016, αλλά ο δήμος κατάφερε να αποτρέ- ψει τα σχέδια. Ο FΤΙ, ο τέταρτος μεγαλύ- τερος tour operator της Γερμανίας, πραγματοποιεί μακροπρόθεσμη επένδυση στην Ελλάδα με τη μίσθωση και διαχείριση 6 συνολικά ξενοδοχείων στη χώρα μας υπό την επωνυμία LaBranda. O FTI, μέσω του τουριστι- κού γραφείου Meeting Point Hellas, το οποίο ιδρύθηκε το 2012, έχει ενεργή παρουσία στον χώρο του ελληνικού του- ρισμού, ενώ στο χαρτοφυλά- κιό του ανήκουν 3 ξενοδοχεία στη Ρόδο, 2 στην Κέρκυρα και 1 στην Κω. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του www.tour- market.gr, η διοίκηση του FTI εκφράζει την ικανοποίησή της από την παρουσία της στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Πράγματι, ο FTI ήρθε για να «μείνει» στην Ελλάδα, καθώς δεν μισθώνει τα ξενοδοχεία για έναν χρόνο και το ενδια- φέρον του για τη χώρα μας δεν είναι πρόσκαιρο. Αυτό, φυσικά, είναι εξαιρε- τικά σημαντικό για την Ελλά- δα της κρίσης, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται μία καλή βάση εισερχόμενου του- ρισμού για όλα τα χρόνια που είναι ενεργή η μίσθωση. Σε βρετανική εταιρεία το Paleros Resort Μακροπρόθεσμη η επένδυση του FTI στην Ελλάδα Πρόσκληση για άδεια ίδρυσης καζίνο στο Ελληνικό απευθύνει η Επιτροπή Επο- πτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η ΕΕΕΠ καλεί τους ενδιαφε- ρόμενους φορείς να υποβά- λουν τα σχόλια και τις προ- τάσεις τους επί του Συνοπτι- κού Πληροφοριακού Δελτίου (Teaser) για την παραχώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουρ- γίας καζίνο στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελ- ληνικού-Αγίου Κοσμά με τη διαδικασία διαβούλευσης να έχει διάρκεια από 09.08- 10.11.2018. Πιο αναλυτικά, η ΕΕΕΠ ορα- ματίζεται τη λειτουργία ενός παγκοσμίου φήμης καζίνου που θα αποτελέσει σημαντι- κό κομμάτι του ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης του Μη- τροπολιτικού Πόλου Ελληνι- κού Αγίου-Κοσμά, ένα έργο- ορόσημο αστικής ανάπτυξης, που θα δώσει νέα μορφή στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και θα βελτιώσει τη ζωή εκατομμυρίων κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύ- ουσας, θα συμβάλλει στην ενίσχυση του τουρισμού και θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυ- ξης της ελληνικής οικονομίας. Το καζίνο αναμένεται να αναπτυχθεί σε ευρύτερη περιοχή μεγαλύτερη των 600.000 τ.μ., με την προοπτι- κή να εξελιχθεί σε έναν ιδα- νικό προορισμό, που θα απο- τελέσει σημείο αναφοράς, και το οποίο θα περιλαμβάνει ξενοδοχεία, εκθεσιακές και συνεδριακές εγκαταστάσεις, θεματικά αξιοθέατα, χώρους διασκέδασης, καζίνο έκτα- σης 15.000 τ.μ., καταστήματα, εστιατόρια υψηλής γαστρο- νομίας, πολιτιστικά κέντρα και λοιπά τουριστικά αξιοθέ- ατα. Παραχωρείται άδεια ίδρυσης καζίνο στο Ελληνικό

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=