Τουριστική Αγορά τ. 278

82 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Αφού οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες, η Ελλάδα έχει μεγάλη πέ- ραση, δομές φιλοξενίας υπάρχουν και τα έσοδα είναι απαραίτητα, πότε επιτέλους θα ξεκινήσουμε να επεκτείνουμε χρονικά την τουριστική σεζόν προς τα τέλη του φθινόπωρου και τις αρχές του χειμώ- να, καθώς επίσης και προς τα τέλη του χειμώνα ή τις αρχές της άνοιξης; Τι μας καθυστερεί; Γιατί χάνουμε τις σχετικές ευ- καιρίες ανάπτυξης; Βέβαια, υπάρχει και ο ισχυρός αντίλο- γος. Για παράδειγμα, με τι υποδομές, που ούτε το κατακαλόκαιρο δεν είναι λειτουρ- γικές ή ασφαλείς; Με τι είδους σχεδιασμό και κινητοποίηση της τοπικής επιχειρημα- τικότητας, όταν…αγνοείται ο κεντρικός συντονισμός; Υπάρχει κάποιο συνδυαστι- κό προϊόν που θα διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών-επισκεπτών; Υπάρχει επάρκεια στην προσφορά αξιόλογων, ανώτερης κατηγορίας καταλυμάτων, ποιοτικών επιχειρήσεων εστίασης, προώθησης και ένταξης τοπικών προϊόντων και γεύσεων στα διαθέσιμα μενού; Θα είναι διαθέσιμα εκείνη την εποχή, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν; Επαρ- κή (σε αριθμό) μέσα μεταφοράς θα είναι διαθέσιμα τότε; Το κατάλληλα εκπαιδευ- μένο προσωπικό θα είναι στη θέση του; Ο αριθμός των εργαζομένων θα είναι αρκετός προκειμένου να διασφαλιστεί ποιοτική εξυπηρέτηση; Οι χώροι υψηλού ενδιαφέροντος (λ.χ. μουσεία, αρχαιολογι- κοί χώροι, υπηρεσίες ευεξίας, ομορφιάς και αναζωογόνησης κ.ά.) είναι διαθέσιμοι, ανανεωμένοι, προσβάσιμοι, λειτουργικοί και επαρκώς στελεχωμένοι; Αυτά και άλλα πολλά αποτελούν ορι- σμένα μόνο από τα ερωτήματα που συν- δέονται άμεσα με την προσπάθεια χρονι- κής επέκτασης του διαθέσιμου τουριστι- κού προϊόντος. Όχι, πριν βιαστείτε να μας αποκαλέσετε αρνητικούς, αναλογιστείτε τις ρεαλιστικές απαντήσεις που δίνονται στα προαναφερθέντα ερωτήματα. Τότε, θα διαπιστώστε πως θα…χτυπή- σετε σε τοίχο σε ουκ ολίγες περιπτώσεις. Και το ζητούμενο δεν είναι να απογοητευ- τείτε εσείς ή εγώ, αλλά να μην αφήσουμε αρνητικές εντυπώσεις στους πελάτες- φιλοξενούμενους. Πόσω μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία οι ευκαιρίες είναι λίγες, καθώς η προσφορά είναι τεράστια και η απόρριψη οριστική. Συμπληρωματικά σε αυτή την υπόθε- ση εργασίας θα προσθέσουμε μια απτή πραγματικότητα που λαμβάνει χώρα το τελευταίο δίμηνο προς δυσμάς. «Πρωτα- γωνιστικό» ρόλο παίζει ένα από τα πλέον γνωστά νησιά της πατρίδας μας, που τα τελευταία χρόνια κάνει φιλότιμη προσπά- θεια και έχει καταφέρει να «ευεργετηθεί» (σε έναν βαθμό) από το διεθνές τουριστι- κό κοινό. Φέτος, με την αρωγή και στήριξη του συνόλου των stakeholders του τουρι- σμού, επιχειρεί να βιώσει στην πράξη το περίφημο φαινόμενο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Η αρχή γίνεται στα τέλη Μαρτίου, όταν και θα υποδεχτεί πτήσεις τσάρτερ από συ- γκεκριμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Ο όρος που χαρακτηρίζει τους μήνες που προηγήθηκαν δεν μπορεί να είναι διαφορετι- κός από…χάος! Κυριολεκτικά, τι να πιάσει και τι να αφήσει κάποιος. Από τις υποδομές (λ.χ. οδοποιία, λιμάνια, παραλιακές εγκαταστά- σεις, δημόσιος ηλεκτροφωτισμός κ.ά.) που είναι κατεστραμμένες σε μεγάλο βαθμό, από τη συνολικότερη υπολειτουργία των τοπικών αρχών (κα- θαριότητα, φροντίδα και καλλωπισμός δημόσιων χώρων), από την αδυναμία (ή, ρεαλιστικότερα, άρνηση) σειράς επαγγελ- ματικών χώρων να ανοίξουν τις πόρτες τους προκειμένου να υποδεχτούν τους πελάτες-τουρίστες, από την ευρύτερη υποστελέχωση, καθώς οι επαγγελματίες δείχνουν να ακολουθούν την (αλά γκρέκα) λογική του «βλέποντας και κάνοντας» και «άσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πρώτη απόπειρα και στη συνέχεια αποφασίζουμε εάν θα συμμετάσχουμε σε δεύτερο βαθ- μό» κ.ο.κ. Αποτέλεσμα; Οι εμπλεκόμενοι ιθύνο- ντες να κοντεύουν να…λιποθυμήσουν από το βάρος της ευθύνης, ενώ τις τελευ- ταίες εβδομάδες τρέχουν και δεν φτάνουν μήπως και περιορίσουν τη διαφαινόμενη προβληματική εικόνα που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε ζημιές, οι οποίες με τη σειρά τους θα (αυτό)τορπιλίσουν την περαιτέρω ενδυνάμωση τόσο του brand name του νησιού όσο και των πολλαπλών οφελών που σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να γευτεί. Φευ! Διακοπεύει, ταξιδεύει, πετάει και ψαρεύει, κολυμπά και διασκεδάζει και όλα τα στραβά τα κράζει...

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=