Τουριστική Αγορά τ. 282

72 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ τοπίων που προτείνονται στο πρόγραμμα ξεναγήσεων κι επισκέψεων. Παράλληλα, σε περίπτωση που απαιτείται να υπάρχει πρόβλεψη για την ασφάλεια των συμμε- τεχόντων, φροντίζουμε και φέρνουμε σε επαφή τα εμπλεκόμενα μέρη, λειτουρ- γώντας ταυτόχρονα και με τη λογική της εξεύρεσης απτών λύσεων. Πάντοτε δε βο- ηθά να γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό πως η κεντρική διοίκηση και το κράτος με τις υπηρεσίες του συντάσσονται και βοηθούν εμπράκτως για την επιτυχή διοργάνωση κι έκβαση τέτοιων εκδηλώσεων». Με περιορισμένους πόρους κάνουν θαύματα! Ακούγοντας τον κ. Γαληνό να… ξε- τυλίγει βήμα προς βήμα την πρακτική που ακολουθεί η ΕΑΤΑ για τη διεκδίκηση ενός διεθνούς συνεδρίου, τον χρόνο, τη γνώση και την προσπάθεια που απαι- τείται, αυτομάτως, κάποιος φαντάζεται πως έχει υπό τις οδηγίες του έναν… στρατό από συνεργάτες, ενώ την ίδια στιγμή διαχειρίζεται κάποιο «θηριώδες» budget. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που η πόλη των Αθηνών δύναται να διεκδικεί ταυτόχρονα τη διοργάνωση πολλαπλών συνεδριακών εκδηλώσεων και κατ’ επέκταση οι διαδικασίες να είναι κατά πολύ περισσότερες της μιας. «Η αλήθεια είναι πως ο ετήσιος προϋ- πολογισμός μας κινείται σε απολύτως… γήινα επίπεδα, προσαρμοσμένος στις οικονομικές συνθήκες που σχετίζονται με τη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, μέχρι πρό- τινος, η ΕΑΤΑ στελεχωνόταν από 4 άτομα, τα οποία μόλις πρόσφατα έγιναν συνολικά 9! Η σταθερή μας χρηματοδότηση προέρ- χεται από τον Δήμο Αθηναίων, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η στελέχωση του Commercial Bureau, η παρουσία μας σε εκθέσεις του εξωτερικού, η διοργάνωση μιας ετήσιας εκδήλωσης, η ενοικίαση των γραφείων κ.ά. Πρόκειται για αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα οποία καλύπτονται από την πλευρά του Δήμου. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το ΕΣΠΑ, το οποίο βάσει των προγραμματικών του περιόδων κάνει κύκλους ανάλογα με τους σχεδιασμούς της Κοινότητας. Για την ιστορία, αναφέρω πως η προηγούμενη προγραμματική περίοδος ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2015 και από την πλευρά μας τα πρώτα έργα που καταφέραμε να εντάξουμε ως φορέας ήταν στα τέλη του 2018! Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα επί μια τριετία να υπάρχει μηδενική εισροή κε- φαλαίων για την πραγματοποίηση έργων που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Δυστυχώς, βρεθήκαμε “όμηροι” -ουσιαστικά- του κλίματος δυσπιστίας που επιδεικνυόταν από μέρους της Επιτροπής αναφορικά με τον βαθμό ωριμότητας, την εξειδίκευση των δράσεων κι έργων που προτείνονταν, καθώς επίσης και τις προθέσεις, την επάρ- κεια, ακόμη και την αξιοπιστία του πολιτι- κού προσωπικού της χώρας μας. Από την πλευρά μας, είχαμε συντάξει και καταθέ- σει ένα ολοκληρωμένο πλάνο στρατηγι- κών δράσεων κι έργων ήδη από τις αρχές του 2015, αναζητώντας την έγκριση 100 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία τελικά μας ενέκριναν τα 85 εκατομμύρια ευρώ. Μέσω του εν λόγω budget χρηματοδοτού- νται αυτή τη στιγμή περί τις 10 επενδυτι- κές προτεραιότητες. Μια εξ αυτών, λόγου χάρη, αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της πόλης των Αθηνών. Η συγκεκριμένη εξέλιξη της απελευθέρωσης των ευρωπα- ϊκών κονδυλίων μας επιτρέπει δίχως άλλο να κλιμακώνουμε τις επιμέρους δράσεις κι ενέργειές μας, ώστε να διεκδικούμε με ακόμη μεγαλύτερες πιθανότητες και υπό πιο ευνοϊκή σκοπιά μια σειρά από σημα- ντικά συνεδριακά κι εταιρικά events». Ζητούμενο η οικονομική διασύνδεση με την τοπική αγορά Μια από τις παραμέτρους που φαί- νεται πως λαμβάνουν υπόψη τους οι διοργανωτές μεγάλης κλίμακας διεθνών συνεδρίων είναι κι ο βαθμός οικονομικής σύνδεσης των ίδιων και των μελών που εκπροσωπούν με την πόλη που αναλαμ- βάνει να φιλοξενήσει το event. «Πράγ- ματι, αυτό αποτελεί μια ολοένα και πιο δυναμικά εμφανιζόμενη πραγματικότητα» , αναφέρει ο κ. Γαληνός και συνεχίζει: «Για παράδειγμα, τελευταία βλέπουμε αρκε- τούς διεθνείς οργανισμούς να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην υλοποίηση των εργασιών ενός συνεδρίου σε κάποια χώρα, λ.χ. της Ασίας ή της Λατινικής Αμερικής, αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία με κα- θαρά χρηματο-οικονομικά κριτήρια για την επόμενη ημέρα, σε σχέση με τα μέλη- επιχειρήσεις τους και την εκεί αγορά. Ήτοι, προσμετρούν τον παράγοντα του κατά πόσο μπορούν να διεξάγουν business στην εν λόγω χώρα ή ακόμη και την ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία αυτή ανήκει. Υπό αυτό το πρίσμα, η Αθήνα κάθε “ Κατ’ ελάχιστον, η συνολική ημερήσια δαπάνη ενός συνέδρου στην Αθήνα δεν πέφτει κάτω από τα 500 ευρώ. Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται η διαμονή, η διατροφή, η μετακίνηση, τα πάντα. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=