Τουριστική Αγορά τ. 285

108 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ TECH Η μεγαλύτερη ασφάλεια, η άνετη επιβίβαση των επιβατών κι οι λιγότερες καθυστερήσεις στις πτήσεις αποτελούν ζητούμενα από τις αεροπορικές εταιρείες. Σε αυτό το πλαίσιο, τα βιομετρικά συστήματα αναγνώρισης κάνουν ολοένα και πιο συχνά την εμφάνισή τους σε αεροδρόμια κι αεροπορικές εταιρείες, υποσχόμενα να κάνουν πράξη τα «θέλω» των επιβατών. O τομέας των διεθνών αερο- γραμμών είναι ένας κλάδος, όπου ο ανταγωνισμός είναι από τους υψηλότερους πα- γκοσμίως. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονικής περιόδου, οι οικονομικές επιδόσεις των αερομεταφο- ρών έχουν επισκιαστεί από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, την περαιτέρω ένταση του ανταγωνισμού και την απει- λή εμπορικού πολέμου, κυρίως μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Μάλιστα, η ΙΑΤΑ πρόσφα- τα μετέβαλλε τις εκτιμήσεις της για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 και πλέον οι αερογραμμές διεθνώς αναμένε- ται να έχουν τα χαμηλότερα κέρδη από το 2014 κι έπειτα! Η χρήση νέων τεχνολογιών θα μπο- ρούσε να βοηθήσει, για να αντισταθμι- στεί αυτή η εικόνα. Με την τεχνολογική αναβάθμιση, οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να διατηρήσουν το περιθώριο κέρδους τους, αλλά και να γίνουν πιο φιλικές για τους επιβάτες. Στην κατεύθυνση αυτή, κορυφαίες τεχνολογικές επιχειρήσεις έχουν ανα- πτύξει υψηλής τεχνολογίας βιομετρικές υπηρεσίες, που μπορούν να παίξουν ρόλο – κλειδί, τόσο για να μειωθεί το κό- στος των πτήσεων, όσο και για να έχουν οι επιβάτες μια πιο ευχάριστη εμπειρία χρήσης. Παράλληλα, μέσω αυτής, λαμ- βάνει χώρα κι ο ψηφιακός μετασχηματι- σμός των αεροπορικών εταιρειών. Πρόσφατα, τοποθετήθηκε τεχνολο- γικό σύστημα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield - Jackson της Ατλάντα των ΗΠΑ, στον τερματικό σταθμό F. Πρό- κειται για βιομετρικό σύστημα αναγνώ- ρισης προσώπου και προσφέρεται ως προαιρετική επιλογή στους επιβάτες, για επιβίβαση χωρίς ταλαιπωρία. Οι επι- βάτες που το επιλέγουν μπορούν να κά- νουν check-in, να αφήσουν τις αποσκευ- ές τους και να περάσουν τους ελέγχους Ψηφιακή πρόκληση στον… αέρα! Πώς η τεχνολογία παρέχει πολλαπλά οφέλη στις αερομεταφορές

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=