Τουριστική Αγορά τ. 285

28 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Η Ευρώπη παραμένει η κορυφαία επιλογή για τους Βρετανούς, παρά τις ενδείξεις για αύξηση των ταξιδι- ών σε μακρινούς προορισμούς. Τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σύμ- φωνα με την έρευνα της ΑΒΤΑ, το 84% των Βρετανών ταξιδιωτών επισκέπτηκε κάποια χώρα της Ευρώπης. Συγκεκρι- μένα, το 38% ταξίδεψε στην Ισπανία, το 23% στη Γαλλία, το 17% στη Γερμανία, το 13% στην Ελλάδα και το 11% στην Πορ- τογαλία. Η Ισπανία συνεχίζει να αποτελεί την κορυφαία επιλογή διακοπών για τους Βρετανούς, με διαφορά από τον επόμενο προορισμό. Ωστόσο, τα στοιχεία της του- ριστικής αγοράς για την επόμενη σαιζόν δείχνουν ότι θα υπάρξει σχετική κάμψη. Κατά το 2020, το 70% των Βρετανών που δηλώνει ότι θα μεταβεί για διακοπές στο εξωτερικό τοποθετεί μεν ξανά την Ισπανία στην πρώτη θέση, αλλά με 28%. Ακολουθούν οι ΗΠΑ με 19%, η Γαλλία με 16%, η Ιταλία με 15% κι η Ελλάδα, με 13%. Οι κρατήσεις για Τουρκία, Τυνησία, Βουλγαρία κι Αίγυπτο είναι ανεβασμένες σε σύγκριση με πέρυσι. Ανακάμπτει η ζήτηση για τα ταξιδιωτικά γραφεία Αυξημένος ήταν φέτος ο αριθμός των νεαρών Βρετανών που επέλεξε να κάνει κράτηση του ταξιδιού του. Στην έρευνα που πραγματοποίησε η ΑΒΤΑ, ο βρετα- νικός τουριστικός οργανισμός για τις κινήσεις και τις τάσεις των Βρετανών τουριστών του 2019, διαπιστώθηκε ότι η πλέον ψηφιακή γενιά, αυτή των πολύ νεαρών ηλικιών 18 με 24, αλλάζει κάπως τη συμπεριφορά της κι ένα μειοψηφικό μεν αυξημένο σε σχέση με το σύνολο ποσοστό της δε στρέφεται στα ταξιδιω- τικά γραφεία, για να κλείσει τις διακοπές του και μάλιστα με offline διαδικασίες. Η άνοδος κι η πεποίθηση Ειδικότερα το 2019, το 22% των νεαρών Βρετανών προτίμησε να πάει σε ένα κατάστημα ταξιδιωτικού γραφείου, για να κλείσει κάποιο τουριστικό πακέτο, σημειώνοντας σημαντική αύξηση, της τάξεως του 8%, σε σύγκριση με το 2018. Ιδίως οι ταξιδιώτες που δεν είχαν πολλές τουριστικές εμπειρίες προτίμησαν κατά 26% να απευθυνθούν σε ταξιδιωτικά γραφεία. Υψηλά είναι τα ποσοστά και για τις οικογένειες με μικρά παιδιά που έχουν αυξημένες ανάγκες στις διακοπές τους. Όπως διαφαίνεται γενικότερα, στις νεα- ρές ηλικίες κερδίζει έδαφος η αντίληψη πως, κλείνοντας τουριστικό πακέτο μέσω ενός επαγγελματία του χώρου, μπορεί κανείς να διασφαλίσει και καλύτερης ποι- ότητας διακοπές. Εύκολες κρατήσεις Η ευκολία στις διαδικασίες κράτησης παραμένει ο κύριος λόγος για τον οποίο οι Βρετανοί απευθύνονται σε επαγγελ- ματικούς ταξιδιωτικούς φορείς. Το 59% συνηγορεί με αυτή τη θέση, ενώ επιπλέον θεωρεί πως έτσι κερδίζει την καλύτερη δυνατή σχέση αξίας – τιμής και μπορεί να εντάξει και ιδιαίτερες προτιμήσεις στο τουριστικό του πακέτο. Το δούναι και λαβείν για τις αγορές και πωλήσεις των ταξιδιών κι η διάδραση με- ταξύ πελατών και ταξιδιωτικών φορέων είναι μια διαδικασία που συνεχώς εξελίσ- σεται. Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου τα τελευταία δύο χρόνια παραμένουν στα- θερές, ωστόσο το 16% των ανθρώπων που κλείνει κάποιο πακέτο online, στην πορεία αναζητεί επιπρόσθετη υποστή- ριξη από επαγγελματίες του τουρισμού, είτε μέσω Internet είτε με δια ζώσης επι- κοινωνία. Το 2019 το 1/3 των Βρετανών 18 με 34 ετών αναζήτησε συμβουλές κι υποστήριξη, έστω μέσω των social media ή με live chat, για το ταξίδι που επιθυμού- σε να πραγματοποιήσει. Στην αμέσως επόμενη ηλικιακή ομάδα, 35 – 44 ετών, σχεδόν το 40% όσων επέλε- ξαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό έκλεισε τις διακοπές του μέσω ταξιδιωτικού γρα- φείου, είτε online είτε offline. Γενικότερα, το βρετανικό κοινό, όπως κι οι ταξιδιώτες παντού στον κόσμο, χρησι- μοποιεί όλο και περισσότερο τα μέσα κοι- νωνικής δικτύωσης για τουριστικές κρα- τήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η ικανότητα των social media να παρέχουν έμπνευση και πληροφορίες για τουριστικές αποδρά- σεις σημείωσε αμυδρή κάμψη το 2019, της τάξεως του 3%. Ταυτόχρονα, πολύ περισσότεροι άνθρωποι προτίμησαν να ενημερωθούν απευθείας από ιστοσελίδες ταξιδιωτικών γραφείων ή να μεταβούν σε κάποιο κατάστημα. Αυτό δείχνει πως υφί- σταται η ανάγκη για αξιόπιστη κι ασφαλή πληροφόρηση, αλλά και τα όρια που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πηγή πληροφόρησης. Στο Top-5 η Ελλάδα και για το 2020! “ Στην ηλικιακή ομά- δα 35 – 44 ετών, σχεδόν το 40% όσων επέ- λεξαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό έκλεισε τις δια- κοπές του μέσω ταξιδιωτι- κού γραφείου. ” φακελος/ UK

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=