Τουριστική Αγορά τ. 285

30 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ A νοδο 6% σημείωσε φέτος στη Βρετανία η κρουαζιέρα στις ηλικί- ες 18-34 ετών. Η ποικιλία στους τύ- πους κρουαζιέρας έχει δώσει σημαντική ώθηση στον κλάδο εντός της Βρετανίας, με τους επιβάτες να ξεπερνούν φέτος για πρώτη φορά τα δύο εκατομμύρια. Ο αριθμός των νεαρών Βρετανών που πήγε φέτος σε κάποια κρουαζιέρα αυ- ξήθηκε κατά 6% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την ΑΒΤΑ. Συνολικά, το 28% των Βρετανών ηλικίας από 18 έως 34 ετών που ταξίδεψε το 2019 επέλεξε την κρουαζιέρα. Για να αντιληφθούμε την αύξηση του μεγέθους, στις ηλικίες άνω των 65 ετών, που η κρουαζιέρα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, το 38% μπήκε σε κρουαζιερόπλοιο, σημειώνοντας αύξηση 2% συγκριτικά με το 2018. Οι εκτιμήσεις, γενικά, για την αγορά της κρουαζιέρας στη Βρετανία είναι θετικές, καθώς τους τελευταίους 12 μήνες 1 στους 10 ταξιδι- ώτες πήγε κρουαζιέρα, ενώ για τον επό- μενο χρόνο 1 στους 7 σχεδιάζει να πάει σε κρουαζιέρα. Επιπρόσθετα, το 60% των ταξιδιωτών δηλώνει πως ενδιαφέρε- ται για ένα ταξίδι με κρουαζιερόπλοιο. Ποικιλομορφία περιεχομένου Η άνοδος της δημοφιλίας που παρου- σιάζει η κρουαζιέρα στις πιο νεαρές ηλι- κίες αποδίδεται στην ποικιλία που υπάρ- χει πλέον στον κλάδο. Θεματικά ταξίδια και εναλλακτικά δρομολόγια έχουν κάνει την εμφάνισή τους, κινώντας το ενδιαφέ- ρον των millennials. Περισσότερο από το ένα τέταρτο, και συγκεκριμένα το 27%, των Βρετανών 25-34 ετών, που ενδιαφέ- ρονται να πάνε κρουαζιέρα, θα ήθελαν να κάνουν ένα ταξίδι με στοιχεία περιπέ- τειας, όπως το να δουν το Βόρειο Σέλας ή να πλεύσουν γύρω από την Ανταρκτική. Επίσης, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για θεματικά ταξίδια, όπως για κρουαζι- έρες ευεξίας ή γευσιγνωσίας. Ένα 21% θα ήθελε ένα ταξίδι ευεξίας που να πε- ριλαμβάνει γιόγκα, μασάζ κι εργαστήρια διαλογισμού. Ένα άλλο 21% θεωρεί ως την καλύτερη επιλογή μια γαστρονομική κρουαζιέρα, όπου οι επιβάτες θα μπο- ρούν να απολαύσουν στο πλοίο επιδεί- ξεις μαγειρικής, γευσιγνωσία κρασιών και μενού με πολλά vegan και χορτοφα- γικά πιάτα. Στις ηλικίες από 55 ετών και πάνω, ξε- χωρίζει η επιθυμία για κρουαζιέρες που απευθύνονται μόνο σε ενήλικες. Ψηλά στις προτιμήσεις αυτού του ηλικιακού γκρουπ είναι κι οι κρουαζιέρες σε ποτά- μια, σε σημείο μάλιστα που φτάνουν να ανταγωνίζονται σε δημοφιλία τις κρουα- ζιέρες σε ανοιχτή θάλασσα. Οι ημέρες ταξιδιού Η διάρκεια μιας κρουαζιέρας παρουσι- άζει κι αυτή διακυμάνσεις στις προτιμή- σεις, ανάλογα με την ηλικία. Οι νεαρότε- ροι προτιμούν τα πιο σύντομα ταξίδια, 3 με 5 ημερών. Σε αυτή την προτίμηση παί- ζει ρόλο το γεγονός ότι οι εταιρείες που διοργανώνουν κρουαζιέρες προσφέρουν συμπτυγμένα θεματικά ταξίδια, όπως ρε- τρό πάρτι ή μουσικά φεστιβάλ εν πλω. Οι μεγαλύτερες ηλικίες και κυρίως οι άνω των 55 ετών, προτιμούν μεγαλύ- τερης διάρκειας κρουαζιέρες, με αυτές των 14 ημερών να συγκεντρώνουν στο συγκεκριμένο γκρουπ το 40% των προ- τιμήσεων. Πάντως, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, η 7ήμερη κρουαζιέρα παραμένει η πιο δημοφιλής επιλογή, καθώς αφορά το 45% των προτιμήσεων. Ο κλάδος της κρουαζιέρας στο Ηνωμέ- νο Βασίλειο έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, με τους επι- βάτες να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια φέτος για πρώτη φορά. Η κρουαζιέρα «κερδίζει» τους νεαρούς Βρετανούς “ Θεματικά ταξίδια κι εναλλακτικά δρομολόγια έχουν κάνει την εμφάνισή τους, κινώ- ντας το ενδιαφέρον των millennials. ” φακελος/ UK

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=