Τουριστική Αγορά τ. 285

42 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ακών υποδομών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών, καθώς το 2011 η χρονική διάρκεια εκτεινόταν σε 5 ημέρες κι αντικατόπτριζε το 50% των κλινών στην πόλη των Τρικάλων. Σταδιακά, αμφότερα τα μεγέθη αυξήθηκαν σε σημείο τέτοιο, ώστε από το 2014 κι έπειτα η πληρότητα συμπλη- ρώνει ποσοστό της τάξεως του 100%, ενώ οι ημέρες κατά τις οποίες αυτό συμβαίνει από 15 το 2014, να ξεπερνά τις 25 από το 2017 κι εξής! Μάλιστα, το ακό- μη πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο βαθμός επίδρα- σης που έλαβε χώρα, αρχικά και σε όμορες περιοχές εντός του Νομού Τρικάλων και την τελευταία εξαετία στους γειτονικούς Νομούς της Καρδίτσας, αλλά και της Λάρισας», όπως σημειώνει με έμφαση ο δή- μαρχος Τρικκαίων. Έμφαση στην ποιότητα με αντίστοιχο… ISO! Καθώς ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και κατά πως φαίνεται στην περίπτωση των Τρικά- λων, το εξαιρετικά καλύτερο, πολλοί αναρωτιού- νται εάν οι εορταστικές εκδηλώσεις στον «Μύλο των Ξωτικών» θα μπορούσαν να προσελκύσουν ακόμη περισσότερους επισκέπτες ή να επεκτα- θούν και πέραν των 40 ημερών. Ο κ. Παπαστεργίου θεωρεί πως το χριστουγεν- νιάτικο θεματικό πάρκο έχει φτάσει στο πλήρες δυναμικό και τα όριά του σε αμφότερες τις πτυχές και πλέον προτάσσεται η ποιότητα έναντι της ποσότητας. Εάν νομίζετε πως πρόκειται για μια θε- ωρητική προσέγγιση, σίγουρα αγνοείτε το modus operandi της υφιστάμενης Δημοτικής Αρχής. «Μέσα από τη λήψη κι ανάλυση δεδομένων έχουμε κατασταλάξει στο συμπέρασμα πως η πόλη των Τρι- κάλων, πληθυσμού 60.000 ατόμων, με τις συνολικές υπάρχουσες υποδομές, επιχειρήσεις κι υπηρεσίες, αδυνατεί να φιλοξενήσει πολύ μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών του 1,2 εκατομμυρίων ατόμων, και δη σε χρονικό διάστημα 40 ημερών. Οπότε, αποφασίσαμε να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα. Κάτι που δύνα- ται να υλοποιηθεί, μέσω της αισθητής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους επαγγελμα- τίες της εστίασης, της ξενοδοχίας, της διασκέδασης, των μεταφορών, αλλά ακόμη και του ίδιου του Δή- μου. Υπό αυτό το πρίσμα, φροντίζουμε βήμα-βήμα να προβαίνουμε σε ενέργειες που ανανεώνουν τη συγκεκριμένη τουριστική πρόταση. Για παράδειγμα, λανσάραμε την “Ακαδημία του Μύλου των Ξωτικών”. Αυτή προέκυψε ως υπαρκτή αναγκαιότητα και με έντονο customer care flavor, καθώς διαπιστώσαμε πως τα τελευταία χρόνια, με τα εντυπωσιακά αριθμη- τικά μεγέθη επισκεπτών που προσελκύαμε, είχαν αρ- χίσει να αυξάνονται και τα επιμέρους παράπονα για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από ορι- σμένους επαγγελματίες. Καθώς οι επισκέπτες αξιο- ποιούσαν την πληθώρα των εξειδικευμένων περί του τουρισμού site, εκφράζοντας τα παράπονά τους και γνωστοποιώντας τις αρνητικές κριτικές, θεωρήσαμε πως αφενός έπρεπε να διαφυλάξουμε στην ουσία το παρεχόμενο προϊόν αφετέρου να εκμεταλλευτούμε την αρνητική -έστω – συγκυρία, ώστε να διδαχθούμε και να βελτιωθούμε. Σε συνεργασία με τα προεδρεία των ενώσεων επισιτιστικών επαγγελμάτων και των εμπορικών συλλόγων, κατασταλάξαμε σε μια κοινή αντίληψη περί της επιμόρφωσης των μελών-επαγ- γελματιών της περιοχής, σε μια σειρά από επιμέρους ζητήματα που εκτείνονταν από την εμφάνιση, το στήσιμο, τη μορφή, το περιεχόμενο και τη λειτουρ- γία, μέχρι τον τρόπο προώθησης πωλήσεων, την ενίσχυση των τοπικών στοιχείων στο συνολικό παρε- χόμενο προϊόν, τις στρατηγικές marketing, τη διαχεί- ριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη διασφάλι- ση παροχής άρτιας πελατοκεντρικής εξυπηρέτησης κ.ο.κ. Η επόμενη κίνησή μας ήταν οι εμπλεκόμενοι με το χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο επαγγελματίες να παρακολουθήσουν σεμινάρια που διοργανώσαμε με εισηγητές εξειδικευμένα ανά αντικείμενο στελέχη από την Αθήνα. Όσοι επαγγελματίες παρακολούθη- σαν τα εν λόγω σεμινάρια έλαβαν σχετικά πτυχία, ενώ η επιχείρησή τους πιστοποιήθηκε και φέρει ξεχωριστή σήμανση πως παρέχει ανώτερες ποιοτικά υπηρεσίες για τον “Μύλο των Ξωτικών”. Κάτι σαν άτυπο ISO…» , υπογραμμίζει ο κ. Παπαστεργίου. “ Στις άμεσες επιδιώξεις μας είναι να καταστήσουμε τα Τρίκαλα πρωτεύουσα του σχολικού τουρισμού, καταφέρνοντας να προσελκύσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της «πίτας» των αντίστοιχων εκδρομών. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=