Τουριστική Αγορά τ. 285

70 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ίδιος ο προορισμός, τελικά, καθορίζει και τις ηλικίες που θα τον προτιμήσουν. Γενικά, πάντως, όλο και περισσότε- ρα ξενοδοχεία στον κόσμο αποκτούν κέντρα εκγύμνασης και πολλά μάλιστα δημιουργούν και πακέτα διακοπών που βασίζονται πάνω σε αυτά. Ακόμα και σε περιπτώσεις επαγγελματικών ταξιδιών, οι επισκέπτες επιθυμούν να κάνουν χρή- ση του γυμναστηρίου, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η τεχνολογία κι εδώ δίνει νέες λύσεις, καθώς υφίσταται εξοπλισμός που μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρό- γραμμα εκγύμνασης σε λιγότερο από μισή ώρα, ενώ υπάρχουν συστήματα που μπορούν να τοποθετηθούν ακόμη κι εντός των δωματίων. Όλα αυτά, επα- ναλαμβάνουμε, αναλόγως του προφίλ των επισκεπτών. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, κι οι νέου τύπου παροχές μπο- ρούν πάντα να προσελκύσουν και νέου τύπου επισκέπτες και να αποτελέσουν οι δομές εκγύμνασης του ξενοδοχείου από μόνες τους έναν λόγο για επαναλαμβα- νόμενες κρατήσεις. Μία επιπλέον παροχή και λύση προς αυτή την κατεύθυνση, με σχετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εί- ναι η δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρί- ου. Τέτοια συστήματα τοποθετούνται μέ- χρι στιγμής κυρίως από δήμους κι έχουν βρει μεγάλη απήχηση στο κοινό. Δεν απαιτούν ηλεκτρικό ρεύμα, χρει- άζονται μόνο μια κατασκευή σκίασης κι επιτρέπουν στους επισκέπτες να γυ- μναστούν σε ανοικτό χώρο. Τα Spa κι οι χώροι χαλάρωσης με μασάζ, χαμάμ, τζακούζι, αρωματοθεραπείες, υπηρεσίες καλλωπισμού, εσωτερικές θερμαινόμε- νες πισίνες κ.λπ . είναι άλλη μια τάση που γνωρίζει συνεχή άνοδο τα τελευταία χρόνια. Η παροχή ανάλογων υπηρεσιών μπο- ρεί και πάλι να αποτελέσει σημαντικό λόγο επιλογής ενός ξενοδοχείου. Εννοείται πως ο συνδυασμός όλων των παραπάνω λειτουργεί ακόμη πιο προω- θητικά για τη διασφάλιση πελατείας και μάλιστα όχι μόνο κατά την περίοδο αιχ- μής, καθώς οι συγκεκριμένες παροχές με τα ανάλογα πακέτα διακοπών μπορούν, ενδεχομένως, να εξασφαλίσουν επισκέ- πτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το μπάνιο ως χώρος ευεξίας Αναφερόμενοι στα Spa και στους χώρους χαλάρωσης, πάμε σε μια άλλη σημαντική τάση που ενισχύεται τα τε- λευταία χρόνια. Είναι η νέα οπτική για τα μπάνια των ξενοδοχείων, τα οποία έχουν πάψει να αποτελούν χώρο ανάγκης κι έχουν μετατραπεί σε χώρο ευεξίας. Οι επισκέπτες προσδοκούν το μπάνιο στο ξενοδοχείο που διαμένουν να έχει κάτι παραπάνω από τα αναμενόμενα. Σύμ- φωνα με εταιρείες κι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, πολλά ξενοδοχεία αναζητούν έγ- χρωμα είδη υγιεινής, τοποθετούν μικρά ντους προσωπικής υγιεινής, ενώ αυξημέ- νη ζήτηση παρουσιάζουν τα διπλά ντους. Ενδιαφέρον υπάρχει και για τις μπανιέρες ελεύθερης τοποθέτησης. Για όσους θέλουν, πάντως, να κάνουν τη διαφορά και να εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες τους, υπάρχουν καταρρά- κτες που κάνουν αυχενικό μασάζ, όρθια υδρομασάζ, αλλά και κεφαλές εντοιχι- σμού χρωματοθεραπείας. Επίσης, πολλά ξενοδοχεία επιλέγουν για λόγους αισθη- τικής τα «αόρατα» σιφώνια. Καταληκτι- κά, οι επιλογές ανακαίνισης κι αναβάθμι- σης που θα γίνουν ενόψει της ερχόμενης σαιζόν θα παίξουν σημαντικό ρόλο για τη λειτουργία των ξενοδοχείων. Οι αντικειμενικοί περιορισμοί, τόσο πρακτικά όσο κι οικονομικά, είναι δεδο- μένοι κι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβά- νονται, όπως προαναφέρθηκε, με βάση στόχους και λογική επενδύσεων που θα αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος στο μέλ- λον. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε εν- δεικτικά μερικές από τις προτάσεις, ιδέες και παροχές που προσφέρουν διάφορες εταιρείες στις ξενοδοχειακές επιχειρή- σεις, για την ανακαίνιση και την αναβάθ- μιση του τουριστικού τους προϊόντος.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=