Τουριστική Αγορά τ. 285

76 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ } DALCON Η DALCON εξειδικεύεται στις εφαρ- μογές αιθρίων, με περισσότερο από 3.500 έργα ήδη εγκατεστημένα στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της χώρας. Κατασκευάζει αίθρια με τα ενεργειακά συστήματα γερμανικών προδιαγραφών, W50 Brokelmann, και διπλούς ενεργεια- κούς υαλοπίνακες ασφαλείας της Saint Gobain. Οι προτάσεις της περιλαμβάνουν από τον εκ νέου σχεδιασμό του αιθρί- ου μέχρι και πακέτα ανακαίνισης και συντήρησης από 150€/τ.μ. Το σύστημα πέργκολας αλουμινίου ap7+ συνδυάζει τη λειτουργικότητα της πέργκολας με τα πλεονεκτήματα του αλουμινίου και τον μοντέρνο σχεδιασμό. Οι προτάσεις και λύσεις της Dalcon έρχονται να ανταποκριθούν στα συχνά αιτήματα ξενοδοχείων για τον εκσυγχρο- νισμό παλαιών κατασκευών αιθρίων και την υιοθέτηση αρχιτεκτονικών εφαρμο- γών αλουμινίου μοντέρνου σχεδιασμού κι εξοικονόμησης ενέργειας. Σήμερα, τα παλιά μεταλλικά αίθρια με πλαστικά φύλλα μπορούν να αντικατα- σταθούν με σύγχρονα συστήματα που δεν χρειάζονται συντήρηση και διαθέ- τουν άψογη αισθητική. Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθ- μισης των υποδομών, αντικαθίστανται οι υπάρχουσες καλύψεις με θερμοδιακο- πτόμενα συστήματα αλουμινίου κι ενερ- γειακούς υαλοπίνακες. Διεύθυνση: 11ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 144 52 Μεταμόρφωση (Κτήριο BALKAN, 1ος όροφος) Τηλ.: +30 211 1893950 Fax: +30 210 3004054 Email: info@dalcon.gr Website: www.dalcon.gr } BoConcept Τ α ξενοδοχεία σήμερα χρειάζονται κι αναζητούν χώρους όπου οι επισκέ- πτες θα μπορέσουν να ζήσουν πραγμα- τικά κι όχι «νεκρά» σημεία, χωρίς ουσία ύπαρξης. Για την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη δεν αρκεί πλέον το χαμόγελο κι η ευγένεια του προσωπι- κού. Χρειάζεται δημιουργία ενός concept για τον κάθε χώρο ξεχωριστά, εμμονή στις λεπτομέρειες, ως απόδειξη ότι ο επι- σκέπτης είναι στο επίκεντρο κάθε ιδέας και πράξης, ουσία της λέξης φιλοξενία, η οποία μετατρέπεται σε εμπειρία. Με αυ- τές τις σκέψεις, η BoConcept καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις για την ανακαί- νιση ξενοδοχειακών μονάδων. Living Lobby ή LAPC Μια πολύ ενδιαφέρουσα τάση είναι το «Living Lobby», όπως το ονομάζουν στην BoConcept Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι το lobby ενός ξενο- δοχείου παύει να είναι απλώς ένας χώρος εισόδου-εξόδου, μια στάση ανάμεσα στον δρόμο και το δωμάτιο, και μετα- τρέπεται σε ένα αναπόσπαστο κομμάτι του «κύκλου ζωής» του επισκέπτη στην ξενοδοχειακή μονάδα και γίνεται το στοι- χείο εκείνο που αναβαθμίζει πλήρως τη συνολική και τελική του εμπειρία. Work, Sleep, Taste & Relax all merged at the same time! WORK Οι αίθουσες συνεδριάσεων και τα γρα- φεία είναι οι χώροι όπου λαμβάνονται αποφάσεις, διαμορφώνονται ιδέες και σχεδιάζονται στρατηγικές. Οπότε, γιατί να είναι αδιάφοροι, χωρίς έμπνευση; Τα έπιπλα και τα διακοσμη- τικά της συλλογής διαμορφώνουν ένα περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο για δημιουργικότητα κι επιτυχία. SLEEP Παγκοσμίως, ο καλός ύπνος αποτελεί μεταξύ άλλων ένα από τα 3 βασικότερα κριτήρια επιλογής ξενοδοχείων. Κάποτε, μόνο ένα καλό στρώμα έκανε τη διαφο- ρά, αλλά σήμερα η εμπειρία του ύπνου περιλαμβάνει ό,τι δει κι ό,τι αγγίξει κα- νείς, πριν κοιμηθεί κι όταν ξυπνήσει. TASTE Μια τέλεια γευστική εμπειρία είναι περισσότερο από αυτό που σερβίρεται σε ένα πιάτο. Η σωστή καρέκλα, το άνετο τραπέζι και τα διακοσμητικά, αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης γευστικής εμπειρίας. RELAX Από το δωμάτιο ως το lobby, έχουν περάσει πλέον οι μέρες που ο πελάτης προσπαθούσε να μιλήσει ανάμεσα σε ένα χαμηλό και μη χρήσιμο τραπεζάκι μέσης, καθισμένος στην άκρη ενός αφι- λόξενου καναπέ. Το lobby έχει γίνει πιο φιλικό, πιο ζεστό και προκαλεί τους πελάτες να το χρησι- μοποιούν, καθώς είναι αρκετά ευέλικτο για διάδραση ή απομόνωση. Ένας ευχά- ριστος χώρος αναμονής, συζήτησης ή εργασίας. Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 42 & Φραγκοκκλησιάς, T.K. 151 25, Μαρούσι Τηλ.: +30 210 6105210 FAX: +30 210 6105213 Email: contact@boconcept.com.gr Website: www.boconcept.gr

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=