Τουριστική Αγορά τ. 285

89 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ψίας και διαχείρισης εστιατορίου, που καλύπτει λύσεις dine-in, take-out και delivery, σε μία αξιό- πιστη πλατφόρμα, αποτελώντας ιδανική λύση για τους χώρους μαζικής εστίασης. • Την Πλατφόρμα Διαχείρισης Ξενοδοχείου «Suite 4»: Σε συνεργασία με την Ericsoft του ομίλου Zucchetti, προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ξενοδοχείου, με ενσωματω- μένο PMS, CMS, DMS, Booking Engine, Channel Manager, CRM και πολλά extra modules. • Το λογισμικό «Smart Estiasis»: Μία ολοκλη- ρωμένη πρόταση λήψης παραγγελιών μέσω Internet, με φιλικά γραφικά, στατιστικά κι εργα- λεία marketing. Οι πελάτες παραγγέλνουν από τη smart συσκευή τους, λαμβάνουν ενημερώσεις Push κι η παραγγελία καταχωρίζεται αυτόματα στο σύστημα. Ταυτόχρονα, προσφέρει και σύ- στημα ειδοποίησης σερβιτόρων. • Το λογισμικό «Smart Kiosk Estiasis»: Μία σύγ- χρονη λύση με εξοπλισμό για παραγγελιοληψία, χωρίς να απαιτείται ο πελάτης να περάσει από τα ταμεία και να υπάρχει αναμονή. Ήδη εφαρμόζε- ται από μεγάλες αλυσίδες του εξωτερικού. • Το λογισμικό «Fidelity Net Estiasis»: Το πλέον σύγχρονο όπλο στο marketing, επιτρέπει στην επιχείρηση να προσφέρει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση κι επιβράβευση στους πελάτες της. • WiFi HotSpot «Estiasis»: Με το σύστημα εκμε- ταλλεύεστε το WiFi της επιχείρησής σας ως ένα σύγχρονο εργαλείο marketing. • Το λογισμικό «Estiasis Retail»: Το Πρόγραμμα Εντατικής Λιανικής «Estiasis Retail» είναι ένα πλή- ρες πρόγραμμα Εντατικής Λιανικής διαχείρισης σημείου πώλησης για καταστήματα εντατικής λιανικής. • Αερολήψεις και Βίντεο παραγωγές: ΗWitec διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο που αναλαμ- βάνει τη δημιουργία υλικού προβολής της επιχεί- ρησης. Διατηρώντας ένα αρκετά μεγάλο πελατο- λόγιο σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία, Βαλκάνια και Γερμανία, εξυπηρετώντας αλυσίδες όπως τα Palmie Bistro, τα Koi, την Kayak, τα Il Barretto, τα Crème Royale, τα Homu, αρκετά καταστήματα Coffee Island και κάποια καταστήματα Haagen Dazs, και με πελάτες, όπως ο Κούκος (Ρόδος), το Καταφύγιο Μπάφι, τα Noel (Αθήνας και Θεσ- σαλονίκης), το Juan Rodriguez (Αθήνα), η Elia (Μύκονος), το Idol (Σαντορίνη), το Red Lion (Κρήτη), η Hydronetta (Ύδρα), το Artemis Deluxe Rooms (Μήλος), το Grand View Hotel και το Blue Dolphins Apartments (Σαντορίνη), καθώς και την Autogas Τσοπελογιάννη, η Witec διαθέτει την πείρα και την τεχνογνωσία να καλύψει και τις πιο περίπλοκες ανάγκες. • Witec Παναγή Τσαλδάρη 17-19 Καλλιθέα 176 76 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: 210 9215861, 211 4030308 Email: info@witec.gr Website: www.witec.gr

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=