Τουριστική Αγορά τ. 286

110 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ την Τουριστική Στρατηγική 2022. Στόχος είναι να αναβαθμιστεί η εμπειρία των επισκεπτών στη γαλλική πρωτεύουσα και να υπάρξουν ταυτόχρονα οφέλη για την καθημερινότητα των Παριζιάνων. Η επιβολή μικρών φόρων και τελών εί- ναι ένα άλλο εργαλείο που έχουν επιλέξει κάποιες πόλεις, ώστε να χρηματοδοτούν υποδομές και δράσεις για την ενίσχυση του τουρισμού. Για παράδειγμα, το Ντου- μπάι επέβαλε φόρο σε όλα τα τουριστικά καταλύματα λίγο πάνω από 5 δολάρια. Το ποσό που συγκεντρώνεται χρησι- μοποιείται για την οργάνωση διεθνών εκθέσεων που έχουν στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και του εμπορίου. Η Βαρ- κελώνη χρεώνει με τέλος υπέρ της πόλης τις διανυκτερεύσεις σε όλα τα τουριστικά καταλύματα. Το ποσό, που διαχειρίζε- ται απευθείας η τοπική κυβέρνηση σε ποσοστό πάνω από 50%, επενδύεται σε διάφορα τουριστικά έργα. Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί ειδικό σήμα το οποίο χρησιμοποιείται στα έργα, ώστε κάτοικοι και τουρίστες να γνωρίζουν ότι τα συγκε- κριμένα projects έχουν υλοποιηθεί μέσω του τουριστικού φόρου. Η Νέα Υόρκη εφαρμόζει πολιτικές, με στόχο να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε περιοχές πέρα από το κέντρο της πό- λης. Με το πρόγραμμα «True York City» επιχειρεί να δελεάσει τους επισκέπτες να μείνουν μεγαλύτερο διάστημα, να εξερευνήσουν πέντε δημοτικά διαμερί- σματα, να γνωρίσουν τις καλλιτεχνικές κοινότητες των περιοχών και να επωφε- ληθούν οι τοπικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, με το πρόγραμμα «Tourism Ready», παρέχονται πληροφορίες, εκπαίδευση κι εργαλεία στις επιχειρήσεις των πέντε δη- μοτικών διαμερισμάτων, ώστε να έχουν επιτυχή επαφή με τους τουρίστες. Τέλος, με την καμπάνια «See your City», καλού- νται οι κάτοικοι των πέντε περιοχών να μοιραστούν εμπειρίες, φωτογραφίες κι ιστορίες από τις περιοχές τους στα social media, προκειμένου να κινήσουν το εν- διαφέρον των επισκεπτών. Συνεχίζοντας, σε πολλές πόλεις χρησι- μοποιείται η τεχνολογία για τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας. Για παρά- δειγμα, η Βενετία κι η Βαρκελώνη έχουν δημιουργήσει συστήματα κράτησης για τουριστικές τοποθεσίες, τα οποία βοηθούν να κυλούν ομαλά οι επισκέψεις των τουριστών και ταυτόχρονα να ενη- μερώνονται οι επισκέπτες εύκολα για τα αξιοθέατα. Πολιτικές εφαρμόζονται και για την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας εφάρμοσε πρόγραμμα το 2017, για να τονώσει τον τουρισμό στο Ρίο ντε Τζανέιρο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Με τον εύστοχο τίτλο «Rio de Janeiro a Janeiro» (Ρίο από τον Ιανουάριο στον Ιανουάριο), σχεδιάστηκαν 100 δράσεις γύρω από τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό και τα επαγγελματικά ταξί- δια. Στην ίδια λογική, η βιωσιμότητα κι η ισόρροπη ανάπτυξη ήταν η προτεραιό- τητα και για τη Λισαβόνα. Με το πρόγραμμα Valorizar, η πόλη επιχείρησε να «μοιράσει» τις επισκέ- ψεις μέσα στη χρονιά και να μεγαλώ- σει την τουριστική περίοδο. Ανάλογο πρόγραμμα εφάρμοσε κι η Νέα Υόρκη, δίνοντας κίνητρα τη χειμερινή περίοδο, με πρόγραμμα πληρωμής 2 σε 1 για τα κορυφαία αξιοθέατα και τα θέατρα του Broadway. Υποδομές και τουριστική ανάπτυξη Όπως προαναφέρθηκε, η Αττάλεια κι η Κωνσταντινούπολη είχαν τον υψηλότερο ρυθμό τουριστικής ανάπτυξης το 2018. Η κυβέρνηση Ερντογάν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τουρισμό και για αυτό τον σκοπό έχει ξεκινήσει την κατασκευή του γιγάντιου αεροδρομίου στην Κων- σταντινούπολη, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Το νέο αεροδρό- μιο θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, με δυνατότητα εξυπηρέτησης 200 εκα- τομμυρίων επιβατών ετησίως. Ακόμη, με το νέο υψηλής ταχύτητας μετρό, οι επι- βάτες θα μπορούν να μετακινούνται από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης σε μόλις 30 λεπτά. Το Κάιρο, επίσης, επικεντρώνεται στην ενίσχυση του τουρισμού, με δημιουργία υποδομών και πολιτιστικών έργων. Το μεγαλύτερο project είναι η κατασκευή του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, που αναμένεται να λειτουργήσει εντός του έτους. Το μουσείο έχει σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρει πανοραμική θέα στις Πυραμίδες. Θα φιλοξενεί 50.000 εκθέ- ματα, στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η συλλογή του Τουταγχαμών. Εκτιμάται πως το μουσείο θα προσελκύει 5 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο. “ Το Μακάο και το Κανκούν είναι οι πόλεις όπου το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας τους αφορά τον τουρισμό. ” FOCUS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=