Τουριστική Αγορά τ. 286

O Εξωδικαστικός Συμβιβασμός επιχειρή- σεων είναι η απάντηση στα «κόκκινα δάνεια» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Η προσοχή της κάθε επιχεί- ρησης στρέφεται πλέον στην υπηρεσία για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο τομέα που στόχο έχει την αναδιάρθρωση των επι- χειρήσεων που έχουν «κόκκινα δάνεια» ή ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντι του Δημοσίου και φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ένα πλή- ρες πακέτο υπηρεσιών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκτίμηση περιουσιακών δεδομένων, μελέτη βιωσιμότητας, διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση αυτής. Με πάνω από 290 περιπτώσεις στο ιστο- ρικό της έως σήμερα, η BSS έχει παρέμβει σημαντικά προς βελτίωση των διαδικασιών κι επίλυση κωλυμάτων του νόμου, επιτυγ- χάνοντας παράλληλα σημαντικά οφέλη για κάθε πελάτη. Με αναδιαρθρώσεις χρηματο- δοτήσεων για πάνω από δέκα έτη, έχει να δείξει σπουδαίες επιτυχίες και σημαντικές συστάσεις. Το κυρικότερο, ο ενδιαφερόμενος έχει το όφελος της συνολικής αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων, μέσα από μια συλλογική και όχι αποσπασματική δράση. Έδρα: Λ. Βουλιαγμένης 51 & Σ. Καράγιωργα 104, 166 75 Αθήνα, Τ | +30 210 48 38 601 - 2 Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: 26ης Οκτωβρίου 28, 546 27 Θεσσαλονίκη, Τ | +30 2310 512601 Υποκατάστημα Θράκης: Μπρωκούμη 30Β, 67 100, Ξάνθη, Εμπορικό κέντρο ΑΒ, Τ | +30 25410 26717 Ποιοι εντάσσονται και ιστορικό αποφάσεων Στο Νόμο εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να υπαχθούν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα. Ένταξη οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών Αντίστοιχα, δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ώστε να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντι Δημοσίου και φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η BSS ηγείται της προσπάθειας αναδιάρθρωσης οφειλών ΜΜΕ, για να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό και να συνεχίσουν τη δράση τους. Βάλτε την τεχνογνωσία και την εμπειρία της BSS στην υπηρεσία της δικής σας επιχείρησης. W | www.bssplus.gr, Ε | info@bssplus.gr Case studies Περίπτωση 1 Αναλάβαμε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία με συνολικές οφειλές ύψους € 12.400.000 και τεράστια μείωση πωλήσε- ων λόγω κρίσης κλάδου. Ήρθαμε σε συμφωνία με το 62% των πιστωτών που ήταν το ένα πιστωτικό ίδρυμα και εντάξαμε τον πελάτη στον εξωδι- καστικό συμβιβασμό επιτυγχάνοντας μείωση οφειλών της τάξεως του 47%. Οι τραπεζικές οφειλές που δεν διεγράφησαν ρυθμίστηκαν σε διάρκεια είκοσι ετών με επιτόκιο 2% και οι οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε διάρκεια 120 μηνών. Περίπτωση 3 Επιχείρησή μας στον κλάδο των τροφίμων, με οφειλές σε ασφα- λιστικά ταμεία ύψους € 413.000 διαπραγματεύτηκε και πέτυχε μέσω της BSS διαγραφή -σύμ- φωνα με το πνεύμα του νόμου- προσαυξήσεων και προστίμων και ρύθμιση της οφειλής σε 120 δόσεις. Αποτέλεσμα, η λειτουργι- κή βιωσιμότητα του πελάτη. Περίπτωση 2 Όμιλος μεταφορικών επιχειρήσεων με συνολι- κής οφειλές € 9.412.000, ληξιπρόθεσμα επί τριετία διαπραγματεύτηκε μέσω της BSS την συνολική διαγραφή οφειλών σε ποσοστό 47% και εγκρί- θηκε τελική διαγραφή ύψους € 2.955.000.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=