Τουριστική Αγορά τ. 286

30 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μπορείτε να προβείτε σε μια αξιολόγηση της απόδοσης της τουριστικής βιομηχανίας στη χώρα μας για το 2019 και ποια είναι η αίσθησή σας για το τρέχον έτος; Η χρονιά που πέρασε άφησε θετικό αποτύπω- μα σε όλες τις πτυχές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με κυρίαρχο αποτέλεσμα την αύξηση της συνεισφοράς στην οικονομία μας, μέσω της αύξησης του τζίρου. Επίσης, καταγράφεται σημα- ντική αύξηση στην επισκεψιμότητα και τα έσοδα από τον θαλάσσιο τουρισμό. Τα πρώτα μηνύματα για το 2020 είναι θετικά κι ο τουρισμός αναμένεται να είναι ανοδικός. Εξέλιξη, που με κατάλληλη όσο κι ολοκληρωμένη διαχείριση, δύναται να δημι- ουργήσει θετικά, αλλά και ποιοτικά αποτελέσματα στις περιοχές και τις τοπικές κοινωνίες, φέρνοντας οικονομική πρόοδο, εργασία κι επενδύσεις! Στους στόχους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εντάσσεται η σωστή διαχείριση κι ο σχεδιασμός των προορισμών, υπό το πρίσμα της αειφορίας, που για εμάς σημαίνει ισχυρή περιβαλλοντική προστασία, προστασία του ανθρώπινου κεφαλαί- ου, ενίσχυση του τοπικού χαρακτήρα και, πρα- κτικά, αποτύπωμα που συνεισφέρει θετικά στην κοινωνία αλλά και το περιβάλλον. Πιστεύω ακρά- δαντα ότι η βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη είναι ο πιο σοφός τρόπος, για να προχωρήσει ο τουρι- σμός σε πιο ποιοτικά μεγέθη. Σε αυτή την κατεύ- θυνση χρειάζεται στρατηγική που να διασφαλίζει ένα βιώσιμο τουριστικά μοντέλο, εναρμονισμένο πλήρως με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Βέβαια, εξυπακούεται η ύπαρξη μιας ισχυρής πολιτικής βούλησης που δεν κάνει εκπτώσεις, στοχεύοντας στην ποιότητα, τη διατήρηση της αυθεντικότητας, την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την ουσι- αστική προστασία του περιβάλλοντος. Ο κ. πρωθυπουργός, αλλά και η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, δίνουν έμφαση στη θεμελίωση κι αποδοτική λειτουργία του Περι- φερειακού Συμβουλίου Τουρισμού. Πώς το κρί- νετε, ποιες οι επιδιώξεις του και πώς εκτιμάτε ότι θα στηρίξετε τους συνολικότερους σχεδια- σμούς του ΕΟΤ; Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, να θεσπιστεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού αποτελεί, αν μη τι άλλο, μια εξαιρετική ιδέα, ενώ ο ΕΟΤ παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτή την σπουδαία πρωτοβουλία! Μέσα από τον νέο θεσμό, δίνεται η δυνατότητα για πραγματικό συντονισμό κράτους κι αυτοδιοί- κησης, καθώς επίσης και για τον διαμοιρασμό γνώσης, μέσα από διαφορετικά case studies και ποικίλα best practices, τα οποία υφίστανται σε κάθε Περιφέρεια της χώρας μας. Η βασική επι- δίωξη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι να συντονίσει καλύτερα τις δράσεις εξωστρέφειας και να συμβάλλει στη χάραξη στρατηγικής που θα λειτουργεί συμπληρωματικά ή εναλλακτικά, ανάλογα με την περίπτωση. Ιδιαίτερα στο θέμα της τουριστικής στρατηγικής και των δράσεων προβολής κάθε Περιφέρειας ξεχωριστά, μπορούν -πλέον- να γεννηθούν σημαντικές συνέργειες και συνεργασίες, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμα- κας ή διαφοροποίηση κι εξειδίκευση, ώστε τελικά να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ειδικά σε ζητήματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης και των επιμέρους θεματικών μορφών τουρισμού, είναι δεδομένο πως μπορούν να δημι- ουργηθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως πέ- ντε-έξι Περιφέρειες της χώρας μας συγκεντρώ- νουν κάτι παραπάνω από το 85-90% των συνο- λικών εσόδων και της αντίστοιχης κίνησης που σχετίζεται με τον τουρισμό. Ως ΕΟΤ σχεδιάζετε να ενισχύσετε τις υπόλοιπες Περιφέρειες που είναι εμφανώς αδύναμες, ως προς την τουρι- στική τους απόδοση; Εάν ναι, με ποιο τρόπο και προς ποια κατεύθυνση; Είναι γεγονός ότι κάποιες περιοχές της χώρας μας συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστικών εσόδων και κίνησης της χώρας. Αυτό “ Ο ΕΟΤ είναι έτοιμος να συνεισφέρει στην προσπάθεια των Περιφερειών για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, τόσο μέσω των καναλιών ψηφιακής διανομής που διαθέτει, όσο και των «παραδοσιακών» διαδρομών. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=