Τουριστική Αγορά τ. 286

32 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ οφείλεται κυρίως στις προσφερόμενες κλίνες και στην παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών (μετα- φορά, εστίαση κ.ά.). Αυτό που βλέπουμε να κινείται παγκοσμίως είναι η δημιουργία κυκλικών μικρο-οι- κονομιών που δεν στοχεύουν στον μαζικό τουρι- σμό, αλλά σε συγκεκριμένες κατηγορίες επισκε- πτών. Δηλαδή, δημιουργούνται κυψέλες θεματικών ενοτήτων, ανάλογα και με το προσφερόμενο είδος τουριστικού προϊόντος κι εμπειριών. Επειδή κάθε Περιφέρεια στη χώρα μας έχει ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά, που αυτομάτως την κάνουν μονα- δική, υπάρχουν πολλές νέες δυνατότητες σε αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά, πρέπει να αξιοποιηθούν αυτά τα τοπικά ιδιο-χαρακτηριστικά (λ.χ. ιστορία, πολιτισμός, γεωμορφολογία, τοπίο, γαστρονομία, κ.ο.κ.), ώστε να προσφέρουμε ειδικές θεματικές εμπειρίες. Πόσο μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον βιωματικό τουρισμό. Ο ΕΟΤ είναι έτοιμος να συνεισφέρει σε αυτήν την προσπάθεια των Περιφερειών, για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, τόσο μέσω των καναλιών ψηφιακής διανομής που διαθέτει, όσο και των παραδοσιακών διαδρομών. Ωστόσο, απαιτείται κάθε Περιφέρεια ή περιοχή που αναζητά μεγαλύτερη ανάπτυξη να εντοπίσει και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, διαμορ- φώνοντας το ανάλογο «προϊοντικό» περιεχόμενο και στίγμα της. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνδράμουν οι επαγγελματίες του κλάδου, τα επι- μελητήρια, τα πανεπιστήμια, καθώς επίσης και οι πάσης φύσεως φορείς. Υπάρχει, πλέον, σε όλο τον κόσμο, ειδικό κοινό για κάθε τουριστικό θεματικό προϊόν, που πρέπει να λάβει απτή όσο και πειστική πληροφόρηση για όλες τις ιδιαίτερες γωνιές της πατρίδας μας. Υπάρχει κάποιο μήνυμα που επιθυμείτε να απευθύνετε προς την εν γένει τουριστική βι- ομηχανία και τους εμπλεκόμενους με αυτήν παράγοντες; Τι θα τους ζητούσατε και τι θα τους προσφέρατε εν όψει της επερχόμενης σαιζόν; Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο και κα- λούμαστε όλοι μαζί να συντάξουμε ένα ενιαίο σχέδιο που αφορά τη στρατηγική στον Ελληνικό τουρισμό. Πιστεύω ακράδαντα ότι η υπεύθυνη ανάπτυξη και διάδοση βιώσιμων πρακτικών, καθώς και η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στον τουρισμό αποτελούν για όλους τους εμπλε- κόμενους βασικό στόχο για το rebranding και την καλύτερη ανάδειξη, με ουσιαστική τουριστική συνείδηση, της χώρας μας. Από την πλευρά μας, η γρήγορη ανταπόκριση στις εξελίξεις σε συνδυ- ασμό με την αλλαγή νοοτροπίας για την επίτευξη πιο ποιοτικού όσο και υπεύθυνου τουρισμού εγγυώνται την επιτυχία μέσα από την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Γνωρίζουμε καλά -πλέον- ότι οι τουριστικές και γενικότερες επενδύσεις αποτελούν σημείο ανα- φοράς κι είναι σημαντικό να ανταποκρίνονται στις κοινοτικές απαιτήσεις και να στρέφονται σε «πράσινες» πρακτικές, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Λαμ- βάνοντας υπόψη πως κατά τις πρώτες κιόλας ημέρες του τρέχοντος έτους παρουσιάστηκε η κοινοτική στρατηγική Green Deal, που έχει θέσει ως στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης ως κλιματι- κά ουδέτερης έως το 2050, αλλά και τη μείωση της εκπομπής ρύπων κατά 55%, θα έλεγα πως ανοίγεται μια νέα προοπτική και δρομολογείται μια σειρά αλλαγών κι ευκαιριών για την ανά- πτυξη εργαλείων αειφορίας και στην Ελλάδα. Αυτή, μάλιστα, είναι κι η πρόσκληση στην οποία καλούμαστε όλοι μας να απαντήσουμε! Ας επι- χειρήσουμε, λοιπόν, να καλωσορίσουμε τη νέα δεκαετία όλοι μαζί, με αισιοδοξία κι αγάπη, τόσο για τους επισκέπτες μας όσο και για τη χώρα μας και το περιβάλλον. Τώρα είναι η στιγμή όλοι μας να φερθούμε πιο υπεύθυνα κι αειφόρα για έναν ποιοτικότερο τουρισμό. • “ Μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, δίνεται η δυνατότητα για πραγματικό συντονισμό κράτους κι αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και για τον διαμοιρασμό γνώσης, μέσα από διαφορετικά case studies και ποικίλα best practices, τα οποία υφίστανται σε κάθε Περιφέρεια της χώρας μας. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=