Τουριστική Αγορά τ. 286

40 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ θεσιακά δρώμενα. Πλέον, το μέχρι πρότινος set up είναι ξεπερασμένο κι αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες για την ύπαρξη ενός σύγχρονου, δυναμικού και «φρέσκου» image, που θα αντικατοπτρίζει την τουριστική βιομηχανία της χώρας μας. Την εποχή της εικονικής κι επαυξημένης πραγματικότητας και των big data, η εικόνα ενός εκθεσιακού περιπτέρου που περιλαμβάνει 2-3 οθόνες είναι έντονα αναχρο- νιστική. Ήδη έχουμε απευθυνθεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία, προκειμένου να μας θέσουν τις προτάσεις τους, που σημειωτέον θέλουμε να «παντρεύουν» την εικόνα και την αισθητική με τη λειτουργικότητα, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Πάντοτε, φυσικά, υπό την αίρεση του διαθέσιμου budget. Μέχρι τώρα έχετε αναφέρει αρκετές φορές την έννοια του «προϋπολογισμού» στο πλαίσιο του οποίου και καλείστε να κινηθείτε. Αλήθεια, κρίνεται ως επαρκής για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής με πληθώρα δραστηριοτήτων και ενεργειών; Μπορεί η απάντηση να είναι μονολεκτική κι αρνητική, όμως θα πρέπει να αναλογιστούμε και τα οικονομικά δεδομένα που απορρέουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα και όρια, τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Σίγουρα, θα διεκδικήσουμε πρόσθε- τα κονδύλια από τη στιγμή που η συνολικότερη στρατηγική μας αποφέρει καρπούς. Γιατί γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όταν έχεις αποδείξει στην πράξη πως έχοντας στη διάθεσή σου «Χ» budget κατάφερες και πολλαπλασίασες τα έσοδα για την τουριστική αγορά και τα δημόσια ταμεία, τότε με ένα πρόσθετο ποσό δύναται να μεγιστοποιήσεις έτι περαιτέρω την αποδοτικότητα των ποικίλων ενεργειών και δράσεων που σχεδιάζεις κι υλοποι- είς. Άρα, η φετινή σαιζόν θα αποτελέσει πρόκριμα για τη μετεξέλιξη της συγκεκριμένης πτυχής κατά το εγγύς μέλλον! Τα πάντα βρίσκονται υπό αξιολό- γηση και προετοιμαζόμαστε, ώστε να αποδείξου- με την αλήθεια των λεγομένων μας. Τα τελευταία χρόνια το σλόγκαν «365 ημέρες τουρισμός» βρίσκεται στα χείλη ολοένα και πε- ρισσότερων παραγόντων της τουριστικής βι- ομηχανίας. Πρόκειται για εφικτό στόχο ή έναν έωλο λεκτικό βερμπαλισμό; Το αντιμετωπίζω περισσότερο ως έναν μακρό- πνοο στόχο για τη χώρα, μέσω του οποίου δύναται να σηματοδοτηθεί μια πορεία. Αναμφίβολα, είναι αδύνατο για όλες τις περιοχές της χώρας μας να ανταποκριθούν στην πρόκληση που γεννά και το περιεχόμενο που εμπεριέχει το «365 ημέρες τουρι- σμός». Για παράδειγμα, η Αθήνα κι η Θεσσαλονίκη μπορούν να το κάνουν πράξη. Άλλοι προορισμοί δύναται να αξιοποιήσουν το offering τους στο «πα- ραδοσιακό» sea and sun μοντέλο τουρισμού, ενώ κάποιοι άλλοι μπορούν να «ποντάρουν» περισσότε- ρο στη χειμερινή τους διάσταση. Θεωρώ πως πρέπει να εφαρμόσουμε μια διαφορετική προσέγγιση, που σχετίζεται με τη λογική των quick wins. Ήτοι, πολλές, μικρού και μεσαίου σκέλους δράσεις, ενέργειες και κινήσεις, οι οποίες, όταν αθροιστούν, έχουν ένα έντονα θετικό πρόσημο για τους εμπλεκόμενους στην τουριστική βιομηχανία. Υπό αυτό το πρίσμα, σε πρώτη φάση χρήσιμο θα ήταν να εξετάσουμε τρόπους επίτευξης της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, θέτοντας ως απώτερο σκοπό να αυξηθεί κατά δύο μήνες η σαιζόν σε συγκεκριμένους προο- ρισμούς της πατρίδας μας. Για την ακρίβεια, η έναρ- ξη της τουριστικής τους περιόδου ναι εγκαινιάζεται στις αρχές Απριλίου αντί για Μάιο και να ολοκληρώ- νεται τον Νοέμβριο αντί για τον Οκτώβριο. Αναφερθήκατε στη χειμερινή διάσταση κι αυ- τομάτως η σκέψη κάνει τη σύνδεση με μία σει- ρά από Περιφέρειες της χώρας μας οι οποίες, σε όρους τουρισμού, είναι από υπανάπτυκτες μέχρι και ανύπαρκτες. Στους σχεδιασμούς σας υπάρχει κάποια μνεία γι’ αυτές; Πράγματι, η χώρα μας διακρίνεται από μια σχε- τική ανισορροπία σε ό,τι αφορά τις 13 Περιφέρειές της και τον βαθμό της τουριστικής τους ωριμότητας. Από τη μια πλευρά υπάρχουν αυτές (λ.χ. Νοτίου Αι- γαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων κ.ά.) που κυριαρχούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχοντας μονοπωλή- “ Μας ενδιαφέρει να προσελκύσουμε κοινό με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το οποίο και δεν διαθέτουμε σήμερα ως χώρα. Τουλάχιστον όχι στο μέγεθος που θα επιθυμούσαμε! ” ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=