Τουριστική Αγορά τ. 286

42 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ σει το sea & sun παρεχόμενο τουριστικό προϊόν, από την άλλη υπάρχουν οι άλλες (λ.χ. Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδος κ.ά.) που υστερούν σημαντικά, παρότι αντιλαμβάνονται πως η δραστη- ριοποίησή τους στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα ενδεχομένως και να αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση κι εν γένει ανάπτυξή τους! Μια προ- σεκτική «ανάγνωση» σε συνδυασμό με πολλαπλές επισκέψεις σε μια σειρά από προορισμούς που ανή- κουν στις θεωρητικά λιγότερο ευνοημένες περιοχές οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα πως η χώρα μας έχει σημαντικές δυνατότητες και στον χειμερινό του- ρισμό. Αρκεί να υπάρξει η ανάλογη μέριμνα και από την πλευρά των Περιφερειών και της τοπικής αυτο- διοίκησης. Σε αυτή τους την προσπάθεια, οφείλουν να δώσουν απάντηση, νόημα και περιεχόμενο σε τρία επιμέρους ζητήματα-ερωτήματα: Γιατί να πάει κάποιος επισκέπτης εκεί τον χειμώνα, πώς προβάλ- λουν αποτελεσματικά το προϊόν-τουριστική πρότα- ση και με ποιους τρόπους διαφοροποιούνται έναντι των ανταγωνιστικών προτάσεων, αλλά και της «πα- ραδοσιακής» προσφοράς της ίδιας της χώρας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (λ.χ. γαστρονομία, δρα- στηριότητες, αξιοθέατα, ιστορία, πολιτισμός κ.ά.). Μια πτυχή του χειμερινού τουρισμού εμπεριέχει και τον χιονοδρομικό τουρισμό. Δυστυχώς, τα ελληνικά χιονοδρομικά κέντρα έχουν εξαιρετικά περιορισμέ- νο έως ανύπαρκτο reach προς τους σκιέρ ανά τον κόσμο. Δεν θα μου προκαλούσε κάποια έκπληξη εάν υπήρχε πλήρης άγνοια από μέρους τους σχετικά με την ύπαρξη τέτοιων υποδομών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο και για πρώτη φορά, σχεδιάζουμε μια εξειδικευμένη καμπάνια που θα σχετίζεται με τα χιονοδρομικά κέντρα, η οποία θα «τρέξει» εν όψει της ερχόμενης χειμερινής τουριστικής σαιζόν. Από την πλευρά των προορισμών που τα φιλοξενούν, θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια, ώστε να συνθέσουν ένα συμπαγές όσο κι ενδιαφέρον προϊόν, στο οποίο θα ενυπάρχουν πολλαπλές δρα- στηριότητες, που με τη σειρά τους θα προσδώσουν «ταυτότητα» στην τουριστική τους πρόταση. Μια από τις καινοτομίες που είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, προεκλογικά ακόμη, ήταν η σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρι- σμού. Πρόσφατα, μάλιστα, έλαβε χώρα η πρώτη του συνεδρίαση. Ποια αίσθηση σας άφησε; Πράγματι, ο πρωθυπουργός είχε αναφερθεί πολ- λάκις προεκλογικά στην αναγκαιότητα σύστασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, καθώς στο υπό διαμόρφωση νέο τουριστικό μοντέλο η αντίστοιχη πολιτική κάθε Περιφέρειας δεν αναπτύσ- σεται ανεξάρτητα και χωρίς να λαμβάνει υπ’όψιν της τους εθνικούς στόχους. Αντιθέτως, οι αρμόδιες περί του τουρισμού υπηρεσίες δουλεύουν στενά και σε αγαστή συνεργασία με τις Περιφέρειες, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολιστικό πλάνο marketing, όπου κάθε Περιφέρεια θα αναδεικνύει τα μοναδικά της χαρακτηριστικά και θα αλληλοσυμπληρώνεται με τις υπόλοιπες, ιδίως τις γειτονικές της. Κατ’αυτό τον τρόπο, δύναται να επιτευχθεί η ζητούμενη βιωσιμό- τητα τόσο στους προορισμούς όσο και στην εποχι- κότητα. Η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού αποτέλεσε ένα ικανοποιη- τικό… sneak-peak στα προσεχώς. Κινήθηκε περισ- σότερο στο πλαίσιο του brainstorming και της ανα- γνωριστικής «ψηλάφησης» του πεδίου, ωστόσο η δίψα των εκπροσώπων των Περιφερειών για γνώση, το ενδιαφέρον κι η αναγκαιότητα για διασύνδεση μεταξύ τους, ο διαμοιρασμός καλών πρακτικών και επιτυχών case studies ήταν κάτι παραπάνω από εμ- φανείς. Οι εργασίες του κύλησαν εξαιρετικά κι ήδη προγραμματίζεται εντός του Φεβρουαρίου η επόμε- νη συνεδρίαση, όπου και θα υπάρχει προκαθορισμέ- νη ατζέντα με συγκεκριμένη θεματολογία. Ο ΕΟΤ πάντοτε θα βρίσκεται στο πλευρό των Περιφερειών, προσφέροντας καλές υπηρεσίες, τεχνογνωσία κι εμπειρία σε επιμέρους τομείς, με κύρια έμφαση στα προγράμματα προώθησης και προβολής. Βέβαια, οι περισσότερες Περιφέρειες κάνουν ήδη πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι, απλώς εμείς τους βοηθούμε να μετεξελίξουν ή και να βελτιστοποιή- σουν την όλη τους στρατηγική. Έχω δε την αίσθηση ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ “ Από την πρώτη ημέρα που βρέθηκα στη θέση του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ, έθεσα την έναρξη της καμπάνιας branding της Ελλάδος τον Ιανουάριο ως μια από τις άμεσες προτεραιότητές μας. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=