Τουριστική Αγορά τ. 289

19 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Το 2021 η κυβέρνηση είχε ένα πολύ συνεκτικό σχέδιο για το άνοιγμα και τη λειτουργία του του- ρισμού το οποίο υλοποιήθηκε εξαιρετικά επιτυχη- μένα από όλους τους εμπλεκόμενους στον κλάδο. Καταφέραμε έτσι να φτάσουμε σχεδόν στο 60% των αφίξεων του 2019 με έσοδα που έφτασαν πε- ρίπου τα 10 δις. Όλα αυτά δεν θα ήταν, προφανώς, εφικτά χωρίς και την ισχυρή στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων του κλάδου από την κυβέρνηση αλ- λά και χωρίς τη συνεργασία όλων μας. Όσον αφορά το 2022, από τις επαφές που κάναμε μαζί με τον υπουργό κ. Κικίλια πριν από λίγους μήνες, με τους σημαντικότερους «παίκτες» της ευρωπαϊκής αγοράς, τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Πιστεύω ότι εφόσον δεν έχουμε άλλες εκπλήξεις από το μέτωπο της πανδημίας, το 2022 θα είναι έτος ανάκαμψης του ελληνικού Τουρισμού και μπορεί να είναι καλύτερο από το 2021. Οι επιμέρους στόχοι μας για φέτος είναι να ξεκινήσει η σεζόν όσο γίνεται νωρίς, μέσα στον Απρίλιο ενδεχομένως, να διατηρηθούν μερικά εξαιρετικά ποιοτικά στοιχεία που είδαμε την περυ- σινή σεζόν όπως επισκέπτες από νέες χώρες και μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη και, τέλος, να επεκταθεί και φέτος η σεζόν όσο γίνεται πιο αργά το φθινόπωρο. Νομίζω ότι ήρθε πλέον η ώρα να περάσουμε από την ανθεκτικότητα των προη- γούμενων ετών στην πραγματική ανάκαμψη του τουρισμού μας φέτος. Oι χειμερινοί προορισμοί αναφέρουν περιορι- σμένη χρονικά και οικονομικά απόδοση από πλευράς κρατήσεων και κίνησης. Εκτιμάτε πως η καμπάνια για τον χειμερινό τουρι- σμό πέτυχε τους στόχους της; Έχω απόλυτη συναίσθηση ότι οι τουριστικοί προορισμοί και οι επιχειρήσεις 12μηνης λειτουρ- γίας αλλά και οι ηπειρωτικές-ορεινές περιοχές της χώρας μας βιώνουν πολύ πιο σκληρά τις επιπτώ- σεις της πανδημίας στον τουριστικό τομέα. Θα σας έλεγα ότι έχουν δοκιμαστεί δυσανάλογα σε σχέση με άλλες περιοχές που τουλάχιστον τους θερινούς μήνες, ειδικά φέτος, είχαν πολύ καλύτερες επι- δόσεις στα έσοδα τους. Εστιάζουμε, λοιπόν, στο χειμερινό τουρισμό και για το λόγο αυτό αποφασί- σαμε, σε ό,τι αφορά τον ΕΟΤ, να ενισχύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους ηπειρωτικούς – ορει- νούς προορισμούς μας με προβολή στο εξωτερικό, με καμπάνια στοχευμένη και πολύ συγκεκριμένη. Είχα δεσμευτεί και προσωπικά γι’ αυτό στους πα- ράγοντες της αγοράς πριν από λίγους μήνες και τηρήσαμε όσα τους υποσχεθήκαμε. Η καμπάνια «Greece Does Have a Winter» είναι ήδη στον αέρα σε 10 χώρες του εξωτερικού και έχει εξαιρετική αποδοχή και επιδόσεις. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μία τέτοια προσπάθεια προώθησης αποκλειστικά για τον χειμερινό τουρι- σμό της χώρας μας. Πιστεύω ότι αν δεν προέκυπτε η ραγδαία εξάπλωση της παραλλαγής «Όμικρον», θα είχε αποδώσει πολύ καλύτερα και σε επίπεδο αφίξεων. Αλλά έτσι κι αλλιώς, όμως, ο βασικός μας στόχος είναι να ξεκινήσει να μπαίνει η Ελλάδα στο φάσμα των χειμερινών προορισμών της Ευρώπης, καθώς μέχρι τώρα έλλειπε εντελώς. Να τονίσουμε ότι η Ελλάδα έχει και χειμώνα, δηλαδή έχει ένα τουριστικό προϊόν που είναι εξίσου ελκυστικό με το καλοκαίρι της. Δεν μένουμε στα λόγια ότι η Ελλάδα είναι προορισμός για ολόκληρο το χρόνο, αλλά προχωράμε και σε συγκεκριμένες πρωτο- βουλίες για να το αναδείξουμε. Όπως έχετε ανακοινώσει, ο ΕΟΤ έχει προγραμ- ματίσει για τη νέα χρονιά «early καμπάνια» για Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο, το διάστημα δηλαδή που ξεκινάνε και οι προκρατήσεις των τουριστών για τη νέα σεζόν. Μιλήστε μας για τη σημασία αυτής της στρατηγικής. Έχει ξεκι- νήσει η καμπάνια; Η νέα στρατηγική του ΕΟΤ, την οποία έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε από το 2019 που ανέ- λαβα την ηγεσία του, είναι η Ελλάδα να προβάλ- λεται διαρκώς στο εξωτερικό. Να βρισκόμαστε “ Πιστεύω ότι εφόσον δεν έχουμε άλλες εκπλήξεις από το μέτωπο της πανδημίας, το 2022 θα είναι έτος ανάκαμψης του ελληνικού Τουρισμού και μπορεί να είναι καλύτερο από το 2021. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=