Τουριστική Αγορά τ. 289

24 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ποιες πιστεύετε πως είναι οι προοπτι- κές της φετινής τουριστικής σεζόν; Πώς διαμορφώνονται κρατήσεις, προ- γραμματισμένες πτήσεις αλλά και οι τιμές για τις προκρατήσεις από τους tour operators; Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η σεζόν εξαρτάται από την εξέλιξη της πανδημίας. Εάν η εξέλιξη είναι καλή, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, τότε από τον Απρίλιο και μετά μπορεί να ξεκινήσει η σεζόν, κατά κύριο λόγο, στη Νότια Ελλάδα με τις αγορές της Αγγλίας και τις υπόλοιπες παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές. Υπάρχουν, όμως, ακόμη μεγάλα ερωτηματικά σε σχέση με το τι θα γίνει με τις αγορές από άλλες ηπείρους· ΗΠΑ, Κίνα και Μέση Ανατολή. Υπάρχει, λοιπόν, αναμονή για το πώς θα εκφραστεί η ζήτηση για την Ελλάδα που παραμένει υψηλή, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που έχουμε μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά τις προκρατήσεις, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΙΤΕΠ, μόλις ένα 36% των ξενοδόχων δήλωσε πως έχει υπογράψει συμβόλαια, στη συντρι- πτική πλειοψηφία τους (70%) σε τιμές ίδιες με αυτές του 2021. Τιμές - Περιθώρια κέρδους - Πληρό- τητες: Ποιος είναι ο ρόλος των tour operators, των online t.o. και των με- μονωμένων ταξιδιωτών; Με τους tour operators υπάρχουν πολ- λά ανοιχτά ζητήματα και σε ό,τι αφορά τις πληρωμές και τις αυξήσεις που πρέ- πει να πάρουμε το επόμενο διάστημα. Mάλιστα, σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 10% καθώς βρισκόμαστε σε πληθωρι- στική πίεση που, απ’ ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί και το 2023, μαζί βεβαίως με το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Το άλ- λο μεγάλο ζήτημα είναι η αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών από online t.o. και για το θέμα αυτό συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τοπικές ενώσεις ξενοδόχων –κυρίως χειμερινών προορισμών– εξέφρασαν πρόσφατα την αμφισβήτησή τους στο «success story» του χειμερινού του- ρισμού που προβάλλει ο υπουργός Τουρισμού, αλλά και για τον βαθμό συνεργασίας με το υπουργείο. Τι έχετε να σχολιάσετε πάνω σ’ αυτό το θέμα; Η αλήθεια είναι πως το κύμα της με- τάλλαξης «Ο» και η ανασφάλεια που κυριάρχησε, εμπόδισε τους χειμερινούς προορισμούς να φτάσουν εκεί που πραγματικά θα μπορούσαν. Σύμφωνα με το Χειμερινό Ξενοδοχειακό Παρατηρη- τήριο του ΙΤΕΠ τις εβδομάδες των εορ- τών η μέση πληρότητα, πανελλαδικά, για τα ορεινά ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 60%. Προφανώς υπάρχουν διαφο- ροποιήσεις και σε κάποιους δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς τα ποσοστά ήταν μεγαλύτερα από αυτά της μέσης πληρό- τητας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές πως με δυο σαββατοκύρια- κα, ακόμη κι αν η πληρότητα είναι στο 100% δεν μπορείς να αντισταθμίσεις τις απώλειες δύο ετών και όταν αυτά τα ξε- νοδοχεία καλούνται να ανταπεξέλθουν στην πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους της ενέργειας και των πρώτων υλών που καταγράφεται αυτό το διάστημα. Σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολ- λα στα ξενοδοχεία, από τη μέχρι σή- μερα εμπειρία που έχετε, ποιες είναι οι παρατηρήσεις σας; Οι Έλληνες ξενοδόχοι έβαλαν τα δυνα- τά τους κι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, με σοβαρότητα και ευθύνη, στη σχολαστική τήρηση των πρωτοκόλλων και χωρίς δεύτερες σκέψεις για το επι- πλέον λειτουργικό κόστος που σήμαιναν για τις επιχειρήσεις τους. Σημειώστε, επίσης, πως το ποσοστό του εμβολια- σμού των εργαζομένων στα ξενοδοχεία έφτασε στο 90%. Αυτές οι καλές πρα- κτικές αντανακλώνται στο γεγονός πως ανοίξαμε και ολοκληρώσαμε με ασφά- λεια τη θερινή σεζόν και η χώρα μας αναδείχθηκε σε πρότυπο υγειονομικής διαχείρισης στον τουρισμό. Τα εύσημα που αποσπάσαμε από διεθνείς οργα- νισμούς είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο εμπιστοσύνης και συνιστά «ατού» για τη σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Από κει Με τους tour operators υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα “ Οι Έλληνες ξενοδόχοι έβαλαν τα δυνατά τους κι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, με σοβαρότητα και ευθύνη, στη σχολαστική τήρηση των πρωτοκόλλων και χωρίς δεύτερες σκέψεις για το επιπλέον λειτουργικό κόστος που σήμαιναν για τις επιχειρήσεις τους. ” Γρηγόρης Τάσιος Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων ΠΟΞ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=