Τουριστική Αγορά τ. 289

30 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΜΑ Χρονιά ανάκαμψης που ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις για τον ελληνικό Τουρισμό ήταν το 2021, αφού οι δυσκολίες προμήνυαν μία τουριστική σεζόν με χαμηλή κίνηση και τζίρο καθώς και πολλά προβλήματα. Σ ύμφωνα με στοιχεία της Τράπε- ζας την Ελλάδος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανου- αρίου-Νοεμβρίου του 2021 παρουσίασαν αύξηση 144,6%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020 (10,476 δις ευρώ). Έναντι της ίδιας περιόδου του 2019 οι ταξιδιωτικές ει- σπράξεις αντιστοιχούν στο 59%. Με αυ- τά τα δεδομένα είναι εύλογο η χρονιά να κλείσει καλύπτοντας πάνω από το 60% του χαμένου εδάφους στις εισπράξεις, σε σχέση με το 2019 (χρονιά πριν από την κρίση). Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις, το 11μηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 96,8%, αντι- προσωπεύοντας το 47% των αφίξεων του 2019. Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα απο- τελέσματα του Νοέμβριου του 2021. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 219,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 308,2% (286 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το 2020. Σε σχέ- ση με τον αντίστοιχο Νοέμβριο του 2019 οι αφίξεις διαμορφώθηκαν στο 60% και οι εισπράξεις στο 91%. Σε ό,τι αφορά την κίνηση των επιβα- τών σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, βάσει των προσωρινών στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) το 2021 (12μηνο) πα- ρουσιάζει άνοδο 80,9%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονιά, ενώ σε σχέ- ση με το αντίστοιχο 12μηνο Ιανουαρίου/ Δεκεμβρίου του 2019, η μείωση φτάνει στο 44,2%. Υπενθυμίζουμε ότι το 2019 δεν υπήρχαν απαγορεύσεις και περιορι- σμοί πτήσεων, λόγω της πανδημίας. Πώς πήγε το καλοκαίρι: Ισχυρή τάση ανάκαμψης αλλά όχι για όλους. Η ανθεκτικότητα της ελληνικής Φιλο- ξενίας και η επαναφορά του κλάδου σε καλύτερα από τα αναμενόμενα επίπεδα, αποτυπώνονται μεταξύ άλλων στα απο- τελέσματα της Έρευνας: Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας «Εβδομαδιαία Εξέλιξη Τιμής και Πληρότητας Περιόδου Ιουνίου-Οκτωβρίου 2021», που διενήρ- γησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευ- νών και Προβλέψεων για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελ- Τουρισμός 2021: Ανάκαμψη με δυσκολίες Εισπράξεις υπερδιπλάσιες του 2020. Φθάσαμε στο 60% του 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=