Page 9 - Food Service τ. 113

FOOD
Service
9
Ο επισιτιστικός κλάδος δείχνει
να έχει ανακάμψει πλήρως από
την αμερικανική χρηματοπιστω-
τική κρίση, με τα τελευταία στα-
τιστικά στοιχεία να υποστηρί-
ζουν πως η βελτίωση είναι συ-
νεχής και σταθερή. Σύμφωνα
με την έρευνα της Αμερικανικής
Ένωσης Εστιατορίων (NRA),
μόνο το τρίτο τετράμηνο του
2012
οι επιχειρήσεις εστίασης
προσέθεσαν στον κλάδο 71.000
νέους εργαζόμενους με το συ-
νολικό αριθμό των νέων θέσεων
εργασίας για το ίδιο έτος να ξε-
περνά τις 185.000. Μάλιστα στα
τέλη Σεπτεμβρίου του 2012, το
ποσοστό απασχόλησης στις
επιχειρήσεις εστίασης έφθασε
στο 2,9% ενώ η συνολική απα-
σχόληση στις ΗΠΑ για την ίδια
περίοδο ήταν 1,4%.
Όπως αναφέρει η ίδια έρευνα,
η εστίαση είναι ο τρίτος μεγα-
λύτερος κλάδος του ιδιωτικού
τομέα σε ό,τι αφορά στη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας
από τη στιγμή που ξεκίνησε η
ανάκαμψη της απασχολησιμό-
τητας μετά την ύφεση. Παράλ-
ληλα ο κλάδος θεωρείται ο δεύ-
τερος μεγαλύτερος εργοδότης
στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ
με τον αριθμό των εργαζομένων
σε αυτόν να ανέρχεται στα
13.000.000,
το 10% του συνό-
λου του εργατικού δυναμικού
της χώρας. Η Αμερικανική Ένω-
ση Εστιατορίων εκτιμά ότι ο επι-
σιτιστικός κλάδος την επόμενη
δεκαετία θα δημιουργήσει 1,4
εκατ. νέες θέσεις εργασίας, με
το συνολικό αριθμό να φθάνει
τα 14,3 εκατ. εργαζόμενους. Οι
ειδικότητες οι οποίες παρουσιά-
ζουν την υψηλότερη ζήτηση
στον κλάδο είναι οι επόπτες-
ελεγκτές και οι σερβιτόροι. Αξί-
ζει, τέλος, να σημειωθεί ότι τέσ-
σερις στις δέκα θέσεις στον
κλάδο κατέχουν οι νέοι ηλικίας
16
έως 24 ετών, ενώ οι μισοί ερ-
γαζόμενοι στα εστιατόρια είναι
κάτω των 30 ετών.
n
ΗΠΑ
Νέες θέσεις εργασίας στην εστίαση
Ο Οκτώβριος στη Βρετανία θε-
ωρείται ως ο μήνας των διακρί-
σεων για τα εστιατόρια της χώ-
ρας. Έτσι, στις 8 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε για πέμπτη
χρονιά η τελετή απονομής των
εθνικών βραβείων εστίασης
στην αίθουσα Brewery της οδού
Chiswell στο Λονδίνο. Για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά, το εστιατό-
ριο που ψηφίστηκε ως το καλύ-
τερο της Μεγάλης Βρετανίας
ήταν το The Ledbury, με το
Pollen Street Social και το The
Hand & Flowers να λαμβάνουν
τη δεύτερη και τρίτη θέση αντί-
στοιχα. Φέτος στη διοργάνωση
έκανε την εμφάνισή του και ένα
νέο βραβείο, αυτό του Βιώσιμου
εστιατορίου της χρονιάς. Το
πρώτο βραβείο αυτής της κατη-
γορίας έλαβε το εστιατόριο The
Pig, το οποίο μετά από αξιολό-
γηση θεωρήθηκε πρωτοπόρο
σε ό,τι αφορά τη διαχείριση πό-
ρων και ενέργειας, την προστα-
σία του περιβάλλοντος και τη
συμβολή του στην τοπική κοινω-
νία. Άλλα βραβεία έλαβαν ο
γνωστός Heston Blumenthal για
το εστιατόριο Dinner, το οποίο
αναδείχθηκε ως το καλύτερο
εστιατόριο ξενοδοχείου, ο Phil
Howard ως Chef’s chef και οι
Chris Corbin και Jeremy King ως
προσωπικότητες της χρονιάς.
Τα βραβεία διοργανώνονται κά-
θε χρόνο από το βρετανικό πε-
ριοδικό The Restaurant σε συ-
νεργασία με το διαδικτυακό τό-
πο
Για
την ανάδειξη των νικητών ψηφί-
ζουν περισσότεροι από 150
chefs, εστιατόρια, ρεστοκριτικοί
και δημοσιογράφοι της εστία-
σης απ’ όλες τις περιοχές της
Μεγάλης Βρετανίας. Αξίζει να
σημειωθεί ότι όσοι συμμετέχουν
στη διαδικασία ανάδειξης των
νικητών επιλέγουν με βάση την
κρίση τους και όχι από κάποια
συγκεκριμένη λίστα.
wards.co.uk/
n
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Τα καλύτερα εστιατόρια του 2012
Το Ledbury
ξανά
στην κορυφή.
Δεκατρία
εκατομμύρια
εργαζόμενοι
στην εστίαση.
πρώτο
πλάνο
To βρετανικό Ledbury αναδεικνύεται για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε
καλύτερο εστιατόριο της χώρας.