Food Service τ. 141

75 Instagram, Facebook, Twitter και πολ- λά ακόμη ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλέον εκατομμύρια οπαδούς και χρήστες στην Ελλάδα, οι οποίοι αφιερώνουν αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο τους, σκρολάροντας κι αλληλεπιδρώντας με άλλους χρή- στες. Ασχέτως της άποψης που μπορεί να έχει κάποιος για αυτό το νέο φαινόμε- νο κι από το αν είναι ενεργός σε κάποιο μέσο ή όχι, το βέβαιο είναι το εξής: είναι αδύνατον σήμερα μια επιχείρηση μαζι- κής εστίασης να μην έχει παρουσία στα social media. Στην προσπάθεια αυτή, πολ- λοί επιχειρηματίες αγωνίζονται να βρουν τον τρόπο και τον χρόνο, για να κάνουν πιο αποτελεσματικό το περιεχόμενο που αναρτάται στο διαδίκτυο, στα προφίλ ή τις σελίδες που διατηρεί η επιχείρηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα καλά νέα είναι ότι τα social media δεν απαιτούν πολύ χρόνο για μια επιχείρηση εστίασης, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρ- χει μια σχεδιασμένη στρατηγική. Γιατί οι πιο απλές τακτικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν πολλές φορές να απο- φέρουν σημαντικά αποτελέσματα και να αυξήσουν την ψηφιακή «ορατότητα» μιας επιχείρησης εστίασης. «Ανοίγοντας» την όρεξη Από τη μία πλευρά, όλα τα εστιατό- ρια κι οι επιχειρήσεις εστίασης, γενικά, οφείλουν να έχουν παρουσία στα social media, καταρχάς για να κάνουν γνωστή την παρουσία τους. Από την άλλη, δεν είναι απαραίτητο αυτή η παρουσία να είναι το ίδιο έντονη σε όλες τις πλατ- φόρμες. Το μέσο στο οποίο πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και να ενημε- ρώνετε τακτικά είναι το Instagram. Πρώ- τον, γιατί τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι το αγαπημένο της νεολαίας, και δεύτερον, γιατί ως πλατφόρμα εστιάζει στο οπτικό υλικό, δηλαδή σε φωτογρα- φίες και βίντεο. Οι τακτικές αναρτήσεις στον insta λογαριασμό, π.χ. από τα πιά- τα, τον χώρο της επιχείρησης, ευχάρι- στες στιγμές, μπορούν να αποδώσουν σημαντικά οφέλη και να αυξήσουν τη δημοφιλία μιας επιχείρησης. Βεβαίως, πρέπει να υπάρχει και σελίδα στο Facebook, αλλά εκεί δεν είναι απα- ραίτητο να γίνονται αναρτήσεις σε καθη- μερινή, ούτε καν σε εβδομαδιαία, βάση. Οι χρήστες του Facebook, κυρίως, επι- θυμούν μέσω της σελίδας να βρουν τις πληροφορίες που αφορούν την επιχείρη- ση, όπως διεύθυνση, ώρες λειτουργίας, τρόπους επικοινωνίας κ.λπ . Εάν σχεδιά- ζετε κάποια εκδήλωση στο κατάστημα, όπως μια βραδιά με ζωντανή μουσική, η δημιουργία εκδήλωσης στο Facebook, μέσω της σελίδας σας, είναι ένας πολύ καλός τρόπος, για να την διαφημίσετε. Επιπλέον, με ένα μικρό σχετικά ποσό, μπορούν να ενημερωθούν για την εκδή- λωση χιλιάδες χρήστες του μέσου, που βρίσκονται κοντά, από πλευράς τοποθε- σίας, στην επιχείρηση. Λύσεις και συνεργασίες Οι λάτρεις του φαγητού αναζητούν διακαώς το επόμενο λαχταριστό πιάτο κι αγκαλιάζουν τα γαστρονομικά events. Όμως, οι περισσότεροι χρήστες χρειάζε- ται να δουν μια ανάρτηση δύο και τρεις φορές, προτού αποφασίσουν ότι θα ήθε- λαν να δοκιμάσουν κάτι καινούριο ή να επισκεφθούν ένα εστιατόριο όπου δεν έχουν ξαναπάει. Αυτός είναι κι ο λόγος που πρέπει η παρουσία στα social media να είναι ισχυρή και με απήχηση, ώστε να προσελκύει τη μεγαλύτερη δυνατόν πελατεία. Αν μια επιχείρηση δεν μπορεί αυτό να το φροντίσει μόνη της, μια λύση είναι να προχωρήσει σε συνεργασία με κάποια τοπική επιχείρηση που ειδικεύ- εται στο κομμάτι αυτό, με στόχο πάντα να γίνει γνωστό το κατάστημα σε πολλές περιοχές και σε όσο περισσότερους πι- θανούς πελάτες είναι δυνατόν. Άλλη και σχετικά εύκολη λύση είναι αυτή που προαναφέρθηκε, μέσω του Facebook, όπου υπάρχει η δυνατότη- τα οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το Facebook business manager. Εάν ο χρόνος κι οι πόροι είναι περιορισμένοι, μπορεί να γίνουν επιπλέον προωθητι- “Τα social media δεν απαιτούν πολύ χρόνο για μια επιχείρηση εστίασης, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επεξεργασμένη στρατηγική”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=