Τουριστική Αγορά τ. 278

16 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Επίσης, ξεχωριστή έμφαση θα πρέπει να δοθεί τόσο στη σημειακή ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων, μέσω της ισχύουσας διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όσο και των οργανωμένων υποδοχέων. Αποτελεί εκτίμησή μας ότι οι μορφές τουρισμού ειδικού σκοπού μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά σε κυρίαρχα τουριστικά προϊόντα, όπως είναι ο “ήλιος και θάλασσα”, που άλλωστε έχουν μεγάλη ζήτηση από τις διεθνείς αγορές» . Να ληφθεί υπόψη ο «πλούτος» δεδομέ- νων από αναδυόμενες τάσεις Καθώς ο τουρισμός αποτελεί μία «ζω- ντανή» πραγματικότητα, οι σταθερές, οι αξίες και τα δεδομένα που τον αφορούν μεταβάλλονται διαρκώς, ανατρέποντας κατεστημένες θεωρήσεις, αλλά και πα- γιωμένες καταστάσεις, φέρνοντας στο προσκήνιο νέες πτυχές, ιδιαιτερότητες, «θέλω» και αναδυόμενες τάσεις που δύνανται να καθορίσουν το «σήμερα», αλλά και ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό του «αύριο» στον εν λόγω τομέα, επη- ρεάζοντας καταλυτικά τη μορφή και το περιεχόμενο του τουριστικού προϊόντος που ζητείται από τους ενδιαφερόμενους. «Ο τουρισμός –τόσο διεθνώς όσο και εντός συνόρων– έχει αλλάξει σημαντικά, ενώ την ίδια στιγμή εξελίσσεται συνεχώς. Αρκεί μία προσεκτική ματιά σε πληθώρα θεμάτων, όπως λ.χ. οι νέες δημογραφικές ομάδες και οι ανάλογες ταξιδιωτικές τους προτιμήσεις, η ψηφιακή τεχνολογία, η διείσδυση της “οικονομίας του διαμοιρασμού”, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ακόμη και η έντονη ανάγκη για τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών, προκειμένου να αντιληφθούμε πως βιώνουμε μία εποχή έντονων και μεγάλων αλλαγών. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο όλα αυτά να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του νέου ΕΧΠΤ, ώστε να είναι ενημερωμένο, σύγχρονο και σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας» , σημει- ώνει ο κ. Κυρατσούλης. Αποτελεί κοινό τόπο πως το ΕΧΠΤ δεν μπορεί να είναι αποκομμένο και σε αναντιστοιχία με τους κύριους πυ- λώνες στους οποίους βασίζεται η εν γένει τουριστική βιομηχανία στη χώρα μας. Πόσω μάλλον, από τη στιγμή που φιλοδοξία των εμπλεκομένων είναι να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό ερ- γαλείο ανάπτυξης. Ο εκπρόσωπος της Ομάδας Εργασίας Χωροταξίας του ΣΕΤΕ αναφέρει τι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά και τι θα ήταν χρήσιμο να αποφευ- χθεί: «Το νέο ΕΧΠΤ θα πρέπει να συμβάλει στη θεμελίωση ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο, αποφεύγοντας να λειτουργήσει περιοριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσονται και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, όπως λ.χ. η μικρή κλίμακα, το φυσικό περιβάλλον και, αναντίρρητα, ο πολιτισμός. Βέβαια, προκειμένου να αποκτήσει ουσία, θα πρέπει να συνδυαστεί με αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, καθώς και με την πρόβλεψη για την παροχή αναπτυξιακών κινήτρων και εργαλείων σε επίπεδο κατευθύνσεων στον χώρο. Σημαντική, επίσης, κρίνεται η επεξεργασία και η εφαρμογή μίας συγκροτημένης στρατηγικής, σε συνδυασμό με σύγχρονες δράσεις ανάπτυξης, διαχείρισης και προώθησης σε επίπεδο τουριστικών προορισμών. Ένα τέτοιο “πλέγμα” θα έχει θέσει τα απαιτούμενα θεμέλια, ώστε το εγχώριο τουριστικό προϊόν να μπορεί να αναπτυχθεί σε πραγματικά σύγχρονες βάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που αναμένεται να διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς» . • “ Είναι πολύ σημαντικό το νέο ΕΧΠΤ να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς επίσης και σύνθεσης των απόψεων που υπάρχουν και εκφράζονται από τους ίδιους. ” ΡΕΠΟΡΤΑΖ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=