Τουριστική Αγορά τ. 282

12 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μία σειρά από καταγγελίες τουριστών για το -τουλάχιστον- προβληματικό επίπεδο διαμονής τους στη χώρα μας έπαιξαν στα διεθνή media. Πώς μπορεί ένας επαγγελματίας να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση; Ποια τα «Do’s» και τα «Don’ts»; Η «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» απευθύνθηκε στον κ. Θεόφιλο Κυρατσούλη, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Mindhaus, η οποία εξειδικεύεται στο τουριστικό marketing. H πλέον πρόσφατη περίπτωση που είδε το φως της δημοσι- ότητας και δη των διεθνών μέσων ενημέρωσης αφορούσε τις διακοπές Βρετανών τουρι- στών στην Κέρκυρα, οι οποίοι και προέ- βησαν σε αρκούντως έντονους χαρακτη- ρισμούς, σχετικά με το ξενοδοχείο όπου και διέμεναν, τις επιβλαβείς υγειονομικές συνθήκες, την παντελή απουσία λειτουρ- γικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών κ.ά. Μάλιστα, τα δημοσιεύματα πλαισιώ- νονταν από πλούσιο φωτογραφικό υλικό που επέτειναν τον βαθμό δυσφορίας του κοινού. Το δε όνομα του tour-operator, μέσω του οποίου κλείστηκε το συγκεκρι- μένο πακέτο διακοπών στο ξενοδοχείο που φιλοξένησε τους καταγγέλλοντες, και το όνομα της περιοχής, του νησιού κι εν τέλει της χώρας αναφέρονταν ξεκά- θαρα. Κάτι που είναι πολύ πιθανό να δημι- ουργήσει προβλήματα στη λειτουργία, την αποδοτικότητα και τη δυνατότητα προσέλκυσης ενδιαφερόμενων του- ριστών στα καταγγελλόμενα μέρη και τις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Αυτόματα, σχεδόν, γεννάται το ερώτημα με ποιους τρόπους ένας επαγγελματίας της τουρι- στικής βιομηχανίας δύναται να αντιμετω- πίσει αποτελεσματικά μια τέτοια κρίση, προκειμένου αυτή να μην εξελιχθεί περαιτέρω, λαμβάνοντας εφιαλτικές δια- στάσεις, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Η «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» απευθύνθηκε στον κ. Θεόφιλο Κυρατσούλη, Γενικό Δι- ευθυντή της εταιρείας Mindhaus, η οποία εξειδικεύεται στο τουριστικό marketing, ώστε να μας δώσει ένα blueprint σχετι- κά με το πώς θα πρέπει να κινούνται οι επαγγελματίες του τουρισμού. Κύριε Κυρατσούλη, με ποιους τρό- πους ένας stakeholder της τουριστι- Τα DO’S & DON’TS του CRISIS MANAGEMENT Αποτελεσματική διαχείριση ή λουκέτο το δίλημμα!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=