Τουριστική Αγορά τ. 282

38 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Η σημασία του Hero content, ο στόχος του ψηφιακού αποτυπώματος και το «Instagrammability» Social media, video, instastories, storytelling κ.ο.κ. Ποιες πλατφόρμες είναι αποδοτικές; Πώς θα γνωρίζουν οι επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας εάν ταιριάζουν στις δικές τους ιδιαιτερότητες, ικανοποιώντας τις ανάγκες και συνεισφέροντας δραστικά στην επίτευξη των στόχων τους; Απευθυνθήκαμε στην Marketing Greece που συμπυκνώνει γνώση, εξειδίκευση κι άκρως επιτυχημένο track record για πολύτιμα tips προς τους επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας. Destination marketing rules! MARKETING Σ ε μια εποχή που ο τουρισμός σημειώνει συνεχή ανάπτυξη, η παρουσία κι η εφαρμογή του destination marketing για τη διαχείριση και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος είναι απολύτως απαραίτητη. Με την πληροφορία να διαχέεται πολύ γρήγορα, την επαφή κι εν γένει επικοινωνία να εξελίσσεται εξίσου τα- χύτατα, την εικόνα να επηρεάζει πολλές φορές την τελική απόφαση και τα διεθνή trends να αναδιαμορφώνουν την εικόνα της αγοράς διαρκώς, η ανάγκη για δο- μημένες δράσεις και καμπάνιες κρίνεται -τουλάχιστον- επιτακτική! Υπό αυτό το πρίσμα, η Marketing Greece, ανταποκρινόμενη στις ιδιαιτερό- τητες της αγοράς, βασίζει τη δραστηριό- τητά της σε 3 κύριους άξονες: Marketing Strategy - Digital Παρουσία - Content Marketing. Marketing Strategy: Το cornerstone της διαφοροποίησης! Για να διαφοροποιηθεί ένας προορι- σμός έναντι του ανταγωνισμού, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η εκπό- νηση marketing plan και να έχει σχεδι- αστεί η στρατηγική. Είναι ένα βασικό βήμα που προσφέρει το πλεονέκτημα να εντοπιστούν τα USP’s (Unique Selling Points) του προορισμού, να οριστούν οι αγορές-στόχος και οι εν γένει επιδιώξεις

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=