Τουριστική Αγορά τ. 285

104 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Δυναμική άνοδος της τάσης για οικογενειακές διακοπές TRENDS Ως έντονα ανοδική καταγράφεται η τάση για οικογενειακές διακοπές, σε διεθνές επίπεδο, με το σύνολο των μελών: από τους γονείς και τα παιδιά μέχρι τους παππούδες και τα εγγόνια. Η κάλυψη των κοινών προσδοκιών αλλά κι η προσφορά εμπειριών για κάθε γενιά ξεχωριστά ανάγονται σε πρόκληση και γρίφο για δυνατούς λύτες! Σ ε κάθε κλάδο της οικονομίας, η επιτυχία μιας επιχείρησης συν- δέεται με την ικανότητά της να κατανοεί και να ανταποκρίνε- ται έγκαιρα στις καταναλωτικές συνήθειες που έχουν δυναμικό κι εξε- λισσόμενο χαρακτήρα. Η πρόβλεψη των νέων τάσεων προϋποθέτει την αναλυ- τική καταγραφή των προτιμήσεων που εμφανίζει το καταναλωτικό κοινό και μια ατέρμονη προσπάθεια κατανόησης για το πώς οι προτιμήσεις κι οι επιθυμίες ποικίλλουν ανάμεσα στις διάφορες κοι- νωνικές ομάδες. Οι επιχειρήσεις που κατέχουν ηγετι- κές θέσεις στον χώρο της φιλοξενίας δαπανούν πολύ χρόνο και χρήμα, για να εντοπίσουν τις ανερχόμενες τάσεις και το πώς θα ανταποκριθούν σε συγκε- κριμένο κοινό. Σε πολλές περιπτώσεις, η εστίαση αφορά τις διαφορετικές ηλι- κιακές ομάδες, με στόχο τον εντοπισμό των προτιμήσεων που εμφανίζει η κάθε γενιά στα ταξίδια. Πράγματι, έχει χυθεί πολύ μελάνι για τους millennials, την Generation X, τη μεταπολεμική γενιά κ.ο.κ. Άπειρες οι αναλύσεις για τις κινήσεις και τις προτι- μήσεις τους, από το πώς θα κάνουν την κράτηση, τις πτήσεις που επιλέγουν, τη διαμονή που επιθυμούν μέχρι και την αναχώρηση. Όλα αυτά σε μια προσπά- θεια να υπάρξουν συμπεράσματα για τη βελτίωση κι εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ωστόσο, θέτοντας στο μικροσκόπιο τα ταξίδια που πραγματοποιούν οι διαφορετικές γενιές, τα στοιχεία εμ- φανίζουν συνεχώς μια διαχρονική και σταθερή τάση και προτίμηση των ταξι- διωτών. Κι αυτή δεν είναι άλλη από τις παραδοσιακές οικογενειακές διακοπές και μάλιστα, πλέον, με τη συμμετοχή και των τριών γενεών της οικογένειας και με το σύνολο των μελών της. Τα δεδομένα Ζήτημα αυστηρά… οικογενειακό

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=