Τουριστική Αγορά τ. 285

52 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FΟCUS Π αράλληλα, η αναβάθμισή τους σε «smart» ξενοδο- χειακές εγκαταστάσεις ενδυναμώνει την ανταγωνι- στικότητά τους στην αγορά, προσποριζόμενα τα ανάλογα κέρδη. Ο Κωνσταντίνος Κανδάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MBA - Senior Presales του Τμήματος Αυτοματισμού, BMS & Ενερ- γειακών Εφαρμογών της Ζαριφόπουλος Α.Ε. εξηγεί πώς μπορούν να γίνουν αυτά πράξη. Προκειμένου να δώσει ξεχωριστή έμ- φαση στον τομέα της ενεργειακής δια- χείρισης κτηριακών εγκαταστάσεων, η Ζαριφόπουλος Α.Ε. λανσάρει το τμήμα Ενοποιημένων Συστημάτων Κεντρικού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης Κτηρίων με τον τίτλο EnerZy Systems. «Στην EnerZy Systems σχεδιάζουμε κι υλο- ποιούμε καινοτόμα συστήματα, προσφέ- ροντας λύσεις στη διαχείριση ενέργειας με ψηφιακά συστήματα κεντρικού ελέγχου κτηριακών εγκαταστάσεων, Η/Μ εγκα- ταστάσεων κι ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων (Building Energy Management Systems – BEMS) σε εγκαταστάσεις μεγά- λης κλίμακας, όπως αεροδρόμια, ξενο- δοχεία, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα, λιανεμπορικές αλυσίδες κ.ά. Ουσιαστικά, καταπιανόμαστε από την παρακολούθηση ενός και μόνο μετρητή ενέργειας μέχρι την πλήρη διαχείριση κι έλεγχο συστημάτων. Στους μετρητές συμπεριλαμβάνονται υδρομετρητές, μετρητές ροής, ελεγκτές BMS, PLC, μετρητές που αφορούν συ- στήματα φωτισμού, κλιματισμού, ψύξης, συσκευές πεδίου κ.ά. Κι αυτό, ασχέτως της hardware πρότασης, των πρωτοκόλλων ή του brand της συσκευής» , όπως σημειώ- νει ο κ. Κανδάκης. 4 βήματα για «έξυπνη» λειτουργία! Το modus operandi που ακολουθεί κι εφαρμόζει η EnerZy Systems βασίζεται σε 4 ευκρινή βήματα: τη συλλογή δεδο- μένων, την οπτικοποίησή τους με τον ταυτόχρονο έλεγχό τους, την προηγμένη ανάλυση των εν λόγω δεδομένων και τέλος την εξαγωγή ενός αυτόματου reporting. «Τα τελευταία μπορεί να προ- Οι κτηριακές εγκαταστάσεις ξενοδοχείων σε ολόκληρη τη χώρα «μιλούν», προσφέροντας απλόχερα επάρκεια δεδομένων, τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία δύναται να διασφαλίσουν εντυπωσιακή περικοπή των εξόδων για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, προς όφελος των ιδιοκτητών και των διαχειριστών τους. Πολλαπλά όσο κι «έξυπνα» κέρδη! Ποιος ο ρόλος των σύγχρονων συστημάτων αυτοματισμού στη διαχείριση ενέργειας των ξενοδοχείων

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=