Τουριστική Αγορά τ. 285

98 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ H Aθήνα στις αναδυόμενες αγορές TRENDS Στα 840 δισεκατομμύρια δολάρια αποτιμάται η αξία της αγοράς διοργάνωσης συνεδρίων κι εκδηλώσεων σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης μελέτης της CWT Meetings & Events. Όσο για την Αθήνα, περιλαμβάνεται στις αναδυόμενες αγορές. Τ α τελευταία χρόνια, ο τουρι- σμός στην Ελλάδα έχει σημειώ- σει σημαντική άνοδο και μάλι- στα ήταν ο τομέας - κλειδί για την οικονομία, που βοήθησε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα από το 2010 κι εξής. Μόνιμη επωδός όλων των εμπλεκόμε- νων στον τουριστικό κλάδο της χώρας μας είναι η επέκταση της υψηλής περιό- δου, ει δυνατόν και σε ετήσια βάση. Για να γίνει πράξη κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δοθεί βάρος στη δημιουργία νέων του- ριστικών προϊόντων, πέραν του παρα- δοσιακού, και ιδιαιτέρως πετυχημένου ομολογουμένως, «ήλιος και θάλασσα». Ένα κομμάτι του κλάδου που, αν και γνωρίζει σημαντική άνοδο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, δεν παύει να έχει μείνει πίσω σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ευρώπης είναι αυτό του συνεδριακού - εταιρικού τουρισμού. Μελέτη που παρουσίασε η CWT Meetings & Events είναι αποκαλυπτι- κή για τα οφέλη που μπορεί να έχει η τουριστική οικονομία της χώρας, αν αναπτυχθεί περαιτέρω ο συγκεκριμένος τομέας. Η CWT Meetings & Events είναι εταιρεία που εδρεύει στο Λονδίνο και διοργανώνει ετησίως περισσότερο από 38.500 συνέδρια κι εκδηλώσεις διε- θνώς, για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έκθεση που παρουσίασε η παραπάνω εταιρεία, ο τουριστικός τομέας των συνεδρίων κι εκδηλώσεων εκτιμάται διεθνώς στα 840 δισεκατομμύρια δολάρια και συνεχώς αυξάνεται. Οι περιοχές που κυριαρχούν είναι οι ΗΠΑ κι η Ευρώπη, όμως έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι κι η Ινδία με την Κίνα. Τα προαπαιτούμενα Τα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη του κλάδου είναι η ύπαρξη των κατάλ- ληλων υποδομών, ιδίως όταν πρόκειται για συνέδρια που συγκεντρώνουν μεγά- «στοίχημα» ο συνεδριακοσ τουρισμοσ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=