Τουριστική Αγορά τ. 285

99 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ TRENDS λο πλήθος κόσμου, η ευρεία και σε προ- σιτές τιμές αεροπορική διασύνδεση κι η διαθεσιμότητα σε ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα της ασφάλειας και των δομών Υγείας σε μια περιοχή. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελμα- τιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO, τόνιζε πέρυσι ότι ο συνεδριακός του- ρισμός γνωρίζει αύξηση 30% στην Ελλάδα. Αιτία ήταν ακριβώς το ασφαλές περιβάλλον κι η επέκταση των αερο- πορικών συνδέσεων με καλύτερη τιμή. Το ζήτημα, μάλιστα, της ασφάλειας είναι από τα πλέον σημαντικά για τους οργανισμούς που επιθυμούν να διοργα- νώσουν ένα συνέδριο. Τα στοιχεία της CWT Meetings & Events δείχνουν ότι στο 48% των περιπτώσεων που υπήρξε αλλαγή στην τοποθεσία διεξαγωγής ενός συνεδρίου, ο λόγος ήταν τα θέμα- τα ασφαλείας. Τα θέματα κλειδιά, που αναμένεται να παίξουν κεντρικό ρόλο στα συνέδρια διεθνώς το 2020, αλλά και να επηρε- άσουν τον τομέα του μάρκετινγκ σε όλους τους τομείς της οικονομίας, είναι το περιβάλλον κι η οικονομική και κοι- νωνική σταθερότητα. Τέλος, όσον αφόρα τα λειτουργικά ζητήματα, γενικά στην Ευρώπη, το κό- στος διοργάνωσης συνεδρίων αναμένε- ται να παραμείνει σταθερό για την επό- μενη χρονιά, ίσως με μια πολύ μικρή διακύμανση, της τάξεως του 0,5%. Τάσεις και προορισμοί στην Ευρώπη Η αγορά διοργάνωσης συνεδρίων κι εκδηλώσεων έχει στο επίκεντρο τη συνεχή τάση βελτίωσης για όλο και καλύτερα προγράμματα και παρουσι- άσεις. Ανεξαρτήτως της χώρας όπου διοργανώνεται ένα συνέδριο, οι εμπει- ρίες που αποκομίζουν οι σύνεδροι, η τεχνολογία, η βιωσιμότητα, η ασφάλεια κι η δημιουργικότητα αποτελούν τα βασικά στοιχεία για μια επιτυχημένη διοργάνωση. Στην Ευρώπη, η Βρετανία, και συ- γκεκριμένα το Λονδίνο, κρατάει τα ηνία στον συνεδριακό τουρισμό, ενώ δυναμική εμφάνιση έχει κάνει και το Μάντσεστερ, που ετοιμάζει συνεδριακό χώρο 20.000 θέσεων. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική αστάθεια από το Brexit προκαλεί προβληματισμό για το μέλλον και του συγκεκριμένου κλάδου στη χώρα. Γενικότερα, στην Ευρώπη η επιβρά- δυνση που παρατηρείται στις χώρες της Ευρωζώνης ενδέχεται το 2020 να οδηγήσει σε περικοπές κονδυλίων για τη διοργάνωση συνεδρίων. Ωστόσο, δεν αναμένεται να υπάρξει μείωση στον όγκο των διοργανώσεων, αλλά πραγματοποίηση με μικρότερο budget κι ενδεχομένως με μειωμένο αριθμό συνέδρων. Στις υποδομές που αναμένεται να κάνουν τη διαφορά την επόμενη χρο- νιά είναι το Συνεδριακό Κέντρο του Αμβούργου, το οποίο θα επαναλειτουρ- γήσει με τεχνολογικά υπερσύγχρονες αίθουσες, συνολικά 12.000 θέσεων, οι οποίες θα λειτουργούν με χαμηλό ενερ- γειακό αποτύπωμα. Στο Παρίσι, στο Expo Porte de Versailles, θα λειτουρ- γήσει roof – top συνεδριακός χώρος 14.000τ.μ., όπου θα υπάρχουν μπαρ κι εστιατόριο με πιάτα από βιολογικά προϊόντα. Οι ευρωπαϊκές πόλεις που αναμένεται να κερδίσουν έδαφος στον συνεδρια- κό τουρισμό είναι το Μάντσεστερ, το Πόρτο, η Σεβίλλη, η Ρώμη κι η γαλλική Νίκαια. Υπάρχουν, όμως, κι οι πόλεις με αναδυόμενες αγορές, και σε αυτές είναι η Αθήνα, το Δουβλίνο, η Κοπεγχάγη, η Βουδαπέστη κι η Κωνσταντινούπολη. Σε επίπεδο αριθμών, με βάση τα “ Ο τουριστικός τομέας των συνεδρίων κι εκδηλώσεων εκτιμάται διεθνώς στα 840 δισεκατομμύρια δολάρια και συνεχώς αυξάνεται, σύμφωνα με μελέτη της CWT Meetings & Events. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=