Τουριστική Αγορά τ. 286

100 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ TECH του αεροδρομίου. Οι αεροπορικές εται- ρείες και τα αεροδρόμια συνεργάζονται διαχρονικά για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των αποσκευών, με στό- χο την ταχύτερη διεκπεραίωση και τη μείωση απωλειών και σφαλμάτων. Ο χρόνος -πάντοτε- είναι χρήμα! Η έκθεση της ΙΑΤΑ έδειξε ότι το 80% των ταξιδιωτών επιθυμεί να έχει πα- ραδώσει τις αποσκευές του στο αερο- δρόμιο σε λιγότερο από τρία λεπτά. Ο χρόνος ανοχής για το 79% των επιβατών ανεβαίνει στα 10 λεπτά, όσον αφορά τις ουρές στους ελέγχους τελωνείων και δι- αβατηρίων. Μόλις το 2% δηλώνει ότι δεν θα ήταν ενοχλητικό, αν ο απαιτούμενος χρόνος στους ελέγχους υπερέβαινε το 20λεπτο. Τα 10 λεπτά μάξιμουμ είναι κι ο επιθυμητός χρόνος αναμονής για την παραλαβή των αποσκευών. Μάλιστα, σε αυτό τον τομέα, σχεδόν για κανέναν επι- βάτη δεν είναι ανεκτή η αναμονή πάνω από 20 λεπτά. Επίσης, το 74% δήλωσε πως οι ταχύ- τερες διαδικασίες ήταν το κύριο προ- τέρημα που είχαν οι θύρες αυτόματου ελέγχου ταυτότητας. Σχεδόν παρόμοιο ποσοστό, που φτάνει το 72%, χαρακτή- ρισε τη διαδικασία αυτόματου ελέγχου απόλυτα θετική. Wi-Fi εν πτήσει Οι επιβάτες επιθυμούν να έχουν πρό- σβαση σε δίκτυο Wi-Fi κατά τη διάρκεια της πτήσης. Περίπου το 53% των επιβα- τών που συμμετείχαν στην έρευνα της ΙΑΤΑ θεωρεί σημαντικό να έχει υπηρεσίες διαδικτύου. Το υψηλότερο σχετικό ποσο- στό είναι στην Αφρική (71%) κι ακολου- θούν Λατινική Αμερική (68%) και Μέση Ανατολή (67%), ενώ το χαμηλότερο πο- σοστό είναι σε Βόρεια Αμερική (49%) και Ευρώπη (44%). Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον τη συνδεσιμότητα σε δίκτυο Wi-Fi κατά τη διάρκεια της πτήσης κι η συγκε- κριμένη παροχή προς τους επιβάτες δεί- χνει να έχει σημαντικό αντίκτυπο για την ταξιδιωτική εμπειρία. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής από τις αεροπορικές εταιρείες συνεχίζει να είναι ένας αποτε- λεσματικός τρόπος για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν. Τα σημεία που «πονάνε» Οι επιβάτες εντόπισαν για ακόμη μία φορά ως τα πλέον αρνητικά σημεία της ταξιδιωτικής τους εμπειρίας τους ελέγ- χους σε διαβατήρια και τελωνεία. Οι δια- δικασίες ασφαλείας, όπως ο έλεγχος των αποσκευών κι η αφαίρεση υποδημάτων για να σκαναριστούν, έχουν αρνητικό αντίκτυπο για το 60% των επιβατών κι ακολουθεί με 48% ο έλεγχος των λάπτοπ κι άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και με 41% οι ποικίλες διαδικασίες ελέγχου σε διάφορα αεροδρόμια. Για να βελτιωθεί η διαδικασία επιβίβα- σης, οι τρεις κορυφαίες προτάσεις που κατέθεσαν οι ταξιδιώτες είναι: • Πιο αποτελεσματικές διαδικασίες στη θύρα επιβίβασης, σύμφωνα με το 60% • Να μην χρειάζεται μεταφορά με λεω- φορείο στο αεροπλάνο, σύμφωνα με το 51% • Περισσότερος χώρος για αποσκευές εντός της καμπίνας, κατά το 46%. Για μια καλύτερη συνολικά ταξιδιωτική εμπειρία, οι τρεις μεγαλύτερες επιθυμί- ες επιβατών είναι να μην χρειάζεται να περνούν ξανά τις διαδικασίες ελέγχου στο αεροδρόμιο αποβίβασης (60%), να ξεπεραστεί η διαδικασία παραλαβής αποσκευών (59%) και να μην χρειάζεται να περνούν ελέγχους διαβατηρίων στον προορισμό (55%). Το συμπέρασμα που αντλείται από την έκθεση της ΙΑΤΑ είναι πως όλο και περισ- σότεροι επιβάτες επιζητούν μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας, για να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται στις διαδικασίες ελέγχου των αεροδρομίων. Προκειμένου να γίνει αυτό, προθυμοποιείται να μοιρα- στεί περισσότερες προσωπικές πληρο- φορίες, όπως με τη χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών, ώστε να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται ταχύτερα. Παράλλη- λα, οι περισσότεροι επιβάτες αναζητούν μεγαλύτερη ταχύτητα και στον τομέα της παράδοσης και της παραλαβής των απο- σκευών. • Η ταυτότητα της έρευνας της ΙΑΤΑ Συνολικό δείγμα 10.877 επιβάτες Προέλευση δείγματος Ευρώπη 28% Βόρεια Αμερική 24% Ωκεανία 21% Ασία 13% Λατινική Αμερική 8% Αφρική 3% Μέση Ανατολή 3% Το φύλο των ερωτηθέντων Άντρες 60% Γυναίκες 38% Δεν δήλωσε φύλο 2% Ηλικίες ερωτηθέντων 18-24 6% 25-34 21% 35-44 26% 45-54 23% 55-64 17% 65+ 8% Ποσοστά ικανοποίησης των επιβατών Βόρεια Ασία 81% Ευρώπη 76% Ωκεανία 76% Βόρεια Αμερική 73% Λατινική Αμερική 73% Μέση Ανατολή 71% Αφρική 67%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=