Τουριστική Αγορά τ. 286

99 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μεγαλύτερη χρήση του smartphone Στους επιβάτες εμφανίζεται μια διαρ- κώς ενισχυόμενη τάση για λήψη πληρο- φοριών που αφορούν την πτήση τους, απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο. Μάλιστα, το 24% των επιβατών από την Ασία αγόρασε αεροπορικά εισιτήρια, χρησιμοποιώντας εφαρμογές των εται- ρειών για κινητά τηλέφωνα. Η ίδια επι- λογή ήταν η δεύτερη πιο δημοφιλής στη Μέση Ανατολή, όπου επελέγη από το 14% των ταξιδιωτών. Οι κρατήσεις μέσω των ιστοσελίδων που διαθέτουν οι αερο- πορικές εταιρείες, παρά το γεγονός ότι φέτος σημείωσαν κάμψη σε σχέση με το 2018, συνεχίζουν να διατηρούν το μεγα- λύτερο μερίδιο, καθώς αποτέλεσαν την επιλογή του 39% των επιβατών διεθνώς. Οι μισοί και πλέον επιβάτες, και συγκεκριμένα το 51%, δήλωσαν πως επιθυμούν να κάνουν check in με το smartphone τους. Το εν λόγω ποσοστό είναι αυξημένο κατά 4% σε σύγκριση με το 2018. Ακόμη περισσότερο, το 72% των επιβατών εξέφρασε την επιθυμία να λαμβάνει πληροφορίες για την πτήση με SMS. Η συγκεκριμένη τάση παραμένει η πιο δημοφιλής, αφού αποτελεί την προ- τίμηση του 39% των επιβατών, ωστόσο, συνεχώς μειώνεται από το 2016. Το συμπέρασμα, πάντως, είναι ότι η προτί- μηση για λήψη πληροφοριών που αφο- ρούν την πτήση στο κινητό τηλέφωνο έχει αυξηθεί κατά 10% από το 2016 και πλέον αποτελεί την κύρια επιλογή για το 1/3 των επιβατών. Η έρευνα της ΙΑΤΑ έδειξε ότι το 83% των ταξιδιωτών επιθυμεί να λαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση της πτήσης, ως προς τον χρόνο αναχώρησης και άφιξης, και το 45% για τις αποσκευές του. Επιπλέον, οι επιβάτες αναζητούν πληροφορίες που θα τους βοηθούν να διεκπεραιώνουν πιο γρήγορα τις διαδι- κασίες ελέγχου στο αεροδρόμιο, με το 45% να ζητά να μάθει τους χρόνους για τους ελέγχους ασφαλείας και το 37% τους χρόνους για τον τελωνειακό έλεγχο. Κερδίζει έδαφος η βιομετρική τεχνολογία Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η ΙΑΤΑ, το 70% των επιβατών προτίθεται να μοιραστεί περισσότερες προσωπικές πληροφορίες, στις οποίες συμπεριλαμ- βάνονται και τα βιομετρικά χαρακτηρι- στικά, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για τις διαδικασίες ελέγ- χου στο αεροδρόμιο. Η πρόθεση αυτή εμφανίζεται αυξημένη ανάλογα με τις πτήσεις που πραγματοποιεί κάθε επιβά- της ετησίως. Πιο πρόθυμοι για τη χρήση της βιομετρικής τεχνολογίας εμφανί- ζονται οι επιβάτες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους πάνω από 10 φορές τον χρόνο. Επιπρόσθετα, το 46% των επιβατών θα προτιμούσε τη χρήση της βιομετρι- κής αναγνώρισης αντί του διαβατηρίου και το 30% θα έκανε χρήση βιομετρικού χαρακτηριστικού, όπως η αναγνώριση προσώπου, δακτυλικού αποτυπώματος ή της ίριδας του ματιού, για την επι- βίβαση στο αεροσκάφος. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν υπέρ της υιοθέτησης ανάλογων τεχνολογιών στα αεροδρόμια, αν και σε πρώτη φάση θα μπορούν να έχουν μόνο προαιρετικό χαρακτήρα, καθώς για πολλούς ταξιδιώτες παρα- μένει το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Να σημειωθεί ότι κι η ίδια η ΙΑΤΑ προωθεί ένα δικό της εγχείρημα με το όνομα «One ID» που βασίζεται στη χρήση της βιομετρικής τε- χνολογίας κι έχει στόχο τις εύκολες μετα- βάσεις στα αεροδρόμια, χωρίς τη χρήση διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων. Υψηλή απαίτηση για τον εντοπισμό των αποσκευών Το 53% των επιβατών δήλωσε πως θα ήθελε να έχει τη δυνατότητα εντοπισμού των αποσκευών και το 46% θα καλωσό- ριζε μια υπηρεσία μεταφοράς και παρά- δοσης των αποσκευών σε σημείο εκτός “ Το 53% των επιβατών δήλωσε πως θεωρεί σημαντικό να έχει πρόσβαση σε Wi-Fi στη διάρκεια της πτήσης. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=