Τουριστική Αγορά τ. 286

24 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Υπάρχουν συγκεκριμένες αγορές που βρί- σκονται ψηλά στην ατζέντα του Οργανισμού, προκειμένου να τις προσεγγίσετε και να τις αξιοποιήσετε προς όφελος των εσόδων και των μεγεθών της επισκεψιμότητας της χώρας μας; Εάν ναι, με ποια κριτήρια επελέγησαν οι συγκεκριμένες αγορές; Η ανάλυση των παγκόσμιων τάσεων της τουρι- στικής αγοράς, π.χ. η «στροφή» μεγάλου αριθμού δυνητικών επισκεπτών σε ορισμένες μορφές τουρισμού, αποτελεί μια διαρκή διαδικασία την οποία αξιοποιούμε στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, λαμβάνουμε υπόψη τις διεθνείς συ- γκυρίες, ώστε να προωθούμε την επίτευξη ενός διττού στόχου: αφενός να αυξάνουμε το «spend per head» στις «παραδοσιακές» αγορές αφετέρου να προσελκύουμε ή ακόμη και να τονώνουμε την επισκεψιμότητα νέων αγορών. Σε αυτές συγκατα- λέγονται η αγορά της Κίνας, για την οποία έχου- με θέσει ως στόχο να προσελκύσουμε 500.000 επισκέπτες εντός της επόμενης διετίας, αλλά και της Ινδίας, του Κόλπου και φυσικά της μεγάλης αγοράς των ΗΠΑ, της εν γένει Βορείου Αμερικής, αλλά και της Λατινικής Αμερικής. Ποσότητα Vs Ποιότητα. Επισκεψιμότητα Vs Έσοδα. Πώς τοποθετείστε απέναντι στο διπο- λικό δίλημμα χαρακτηρισμού της τουριστικής βιομηχανίας; Η επιλογή ενός εκ των προανα- φερθέντων επιδρά κι ενδεχομένως αλλάζει το λειτουργικό μοντέλο που εφαρμόζεται στην πράξη από μέρους του ΕΟΤ; Δίχως άλλο, η ελληνική τουριστική αγορά έχει και προσφέρει δυνατότητα για εκπληκτικές εμπειρίες σε όλες τις κατηγορίες επισκεπτών. Το Υπουργείο Τουρισμού κι ο ίδιος ο υπουργός, προσωπικά, έχει από την πρώτη μέρα ξεκαθαρί- σει ότι κύριο μέλημα όλων μας είναι όχι μόνο να αυξήσουμε την ποσότητα των επισκεπτών, αλλά κυρίως να ποσοτικοποιήσουμε στόχους σε ό,τι αφορά το επίπεδο του τουριστικού τζίρου! Υπό αυτό το πρίσμα, σήμερα -πλέον- εργαζόμαστε με συνέπεια, ζέση, σχεδιασμό, προκειμένου να το κάνουμε πράξη. Η πολυεπίπεδη συνεργασία με όλους τους φορείς που ασχολούνται με τη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος, ώστε να βελτιώσουμε την ποικιλία και την ποιότητα των υπηρεσιών, αποτελεί εκπεφρασμένη επι- λογή μας. Κάτι που οδηγεί, τόσο στη διεύρυν- ση της δαπάνης ανά επισκέπτη, όσο και στην προσέλκυση νέων «ομάδων» επισκεπτών ή αγορών. Άρα, στην προσδοκώμενη αύξηση του συνολικού τζίρου! Το μοντέλο παρουσίασης και προβολής, που εφαρμόζεται στην πράξη από τον ΕΟΤ, έχει ως σταθερό άξονα την προβολή, τη διαποίκιλση και την κατάλληλη διείσδυση στην αγορά-στόχο κάθε φορά, λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν και το ενεργά μεταλλασσόμενο περιβάλλον. “ Στοχεύουμε να προσελκύσουμε 500.000 επισκέπτες από την Κίνα την επόμενη διετία, ενώ θα απευ- θυνθούμε και στις αγορές της Ινδίας, του Κόλπου και της Βο- ρείου και Λατινικής Αμερικής. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=