Τουριστική Αγορά τ. 286

46 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η Κύπρος «σημαδεύει» ψηλότερα και περισσότερα μέχρι το 2030! Μια ρήση ισχυρίζεται πως εάν δεν γνωρίζεις πού θέλεις να πας, τότε δεν γνωρίζεις ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσεις. Κάτι, που κάθε άλλο παρά ισχύει στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας ολοχρονικός, ποιοτικός, όσο και «smart» προορισμός! Ο υφυπουργός Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Σάββας Περδίος, μας εξηγεί τον τρόπο. Σάββας Περδίος υφυπουργός Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Α ρκούντως ενισχυμένα μεγέθη τόσο σε επίπεδο εσόδων, όσο και επισκεψιμότητας προσδοκά στο άμεσο μέλλον η Κύπρος, όπως απορρέει από την εθνική στρατη- γική τουρισμού 2030. Κύριε υφυπουργέ, προ ημερών προβήκα- τε στην ολοκλήρωση της εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030. Μπορείτε να σταχυολογήσετε τα βασικά σημεία της; Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως ο τουρισμός έχει εξελιχθεί σε κινητήριο δύναμη της κυπριακής οικονομίας, καθώς συνεισφέρει (άμεσα και έμμεσα) το 20% -περίπου- του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊ- όντος (ΑΕΠ) της Μεγαλονήσου. Γεγονός, που απαιτεί από μέρους μας να προχωρήσουμε στη μελέτη, την αξιολόγηση, τη χάραξη και την εν γένει προετοιμασία των στρατηγικών μας, εν όψει της επόμενης ημέρας. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με την ισπανική συμβουλευτική εταιρεία, THR Innovative Tourism Advisors, προχωρή- σαμε στην εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγι- κής Τουρισμού 2030, η οποία και κρίθηκε ως η κύρια προτεραιότητα για το Υφυπουρ- γείο Τουρισμού. Θα πρέπει να σημειώσω πως η αρχική μελέτη της THR Innovative Tourism Advisors ολοκληρώθηκε προ διετί- ας κι εν συνεχεία το υφυπουργείο προέβη σε επικαιροποίησή της, αξιοποιώντας στοιχεία τα οποία και προέρχονται από σειρά ερευνών κι εν γένει αποκτηθείσα τε- χνογνωσία. Το κυρίαρχο ζητούμενο και όραμα της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030 δεν είναι άλλο από τη βιώσιμη ανάπτυξη του Κυπριακού Τουρισμού με τρόπο ευεργετικό για την οικονομία, την κοινωνία και το πε- ριβάλλον. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι δεν αποβλέπουμε, απλώς, στην αύξηση του αριθμού των αφίξεων επισκεπτών στην Κύπρο, αλλά στην καθολική ανάπτυξη του προορισμού και τη διαχείριση του τουρι- σμού με βιώσιμο τρόπο. Μόνο με αυτό τον τρόπο, οι μελλοντικοί επισκέπτες και οι κάτοικοι θα εξακολουθούν να απολαμβάνουν τις ομορφιές της Μεγαλο- νήσου. Την προσεχή δεκαετία, αναμένουμε ότι οι διανυκτερεύσεις τουριστών θα αυξη- θούν κατά περίπου 32%, φθάνοντας συνο- λικά τα 48 εκατομμύρια. Μέγεθος, το οποίο «μεταφράζεται» σε αύξηση της τάξεως του 31% σε ό,τι αφορά τις αφίξεις επισκεπτών, οι οποίες αναμένεται να φθάσουν τα 5 εκατομ- μύρια ετησίως.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=