Τουριστική Αγορά τ. 286

8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τα προϊόντα της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. επιλέ- χθηκαν από την Fraport Greece, στο πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμ- ματος, που σκοπό έχει να μεταμορφώσει 14 ελληνι- κούς αερολιμένες σε σύγ- χρονα, με αναβαθμισμένες υποδομές και υπηρεσίες, αεροδρόμια. Συγκεκριμένα, τα καινοτό- μα προϊόντα της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. τοποθε- τήθηκαν στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, με στόχο να κάνουν πιο λειτουρ- γικό, πιο φιλικό κι ακόμη πιο ασφαλή το περιβάλλον του αεροδρομίου στους επισκέ- πτες του νησιού. Στο πλαίσιο της ανάληψης της διαχείρισης και λειτουρ- γίας των 14 αεροδρομίων, η FRAPORT GREECE έχει κα- ταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για τον εκμοντερνι- σμό και την ανάπτυξή τους. Η συνεργασία των δύο εται- ρειών, FRAPORT GREECE και OLYMPIA ELECTRONICS A.E., θα συντελέσει σημαντικά, ώστε το αεροδρόμιο «Διαγό- ρας» της Ρόδου, αλλά και οι 14 περιφερειακοί αερολιμέ- νες της χώρας μας συνολικά, να περάσουν οριστικά σε μία νέα εποχή. Προϊόντα της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στο αεροδρόμιο της Ρόδου Συνάντηση με τον νέο υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μητα- ράκη, είχε στις 16 Ιανουαρί- ου ο υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης. Θέμα συζήτησης ήταν η τουριστι- κή προβολή των νησιών στο Αιγαίο που έχουν σηκώσει και σηκώνουν και καιρό το μεταναστευτικό ζήτημα, τό- σο μέσω του προγράμματος «Αλληλεγγύη» όσο και μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Οι δύο υπουργοί συμφώ- νησαν στην άμεση στήριξη της εικόνας των συγκεκριμέ- νων νησιών σε Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα που πλήτ- τονται από το μεταναστευτι- κό και την ανάγκη χρηματο- δότησης της καμπάνιας που ήδη σχεδιάζεται από το πρό- γραμμα «Αλληλεγγύη». Ο υπουργός Τουρισμού εί- χε αναφερθεί νωρίτερα την ίδια μέρα στη συνάντηση με τον κύριο Μηταράκη, τονίζο- ντας ότι «επεξεργαζόμαστε με τον Ελληνικό Οργανισμό Του- ρισμού το κατάλληλο διαφημι- στικό πλαίσιο για τις συγκεκρι- μένες περιοχές, για να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα νησιά μας» . Τετ α τετ Θεοχάρη– Μηταράκη για το μεταναστευτικό Η μεγαλύτερη διεθνής τουριστική έκθεση, η ITB Berlin 2020, για την οποία το Ελληνογερμανικό Επιμε- λητήριο είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλά- δα, θα ανοίξει ξανά τις πύ- λες της από τις 4 έως τις 8 Μαρτίου του 2020 στο Εκ- θεσιακό Κέντρο του Βερο- λίνου. Η Ελλάδα θα δώσει δυνα- μικό «παρών», με το Εθνικό Ομαδικό Περίπτερο που δι- οργανώνει ο ΕΟΤ για ακόμη μια χρονιά, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες συμμετέχοντες να προβάλλουν τις εταιρείες τους στο διεθνές κοινό. Η ΙΤΒ Berlin αποτελεί αξιόπιστο δείκτη εξέλιξης των μεγεθών του τουριστικού κλάδου κι απαραίτητη πλατφόρμα δι- κτύωσης για μία από τις με- γαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο, στην οποία η Ελλάδα πρωταγωνιστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία διοργάνωση της ITB Berlin φιλοξενήθηκαν περισσότερο από 10.000 εκθέτες από 181 χώρες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να προβληθούν σε πάνω από 160.000 επισκέπτες. Δυναμικό ελληνικό «παρών» στη φετινή ITB Berlin

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=