Τουριστική Αγορά τ. 286

89 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Σημαντικές συνεργασίες Ψήφος εμπιστοσύνης, όσον αφορά το υψηλό επίπεδο του εκπαιδευτικού προγράμματος του κολλεγίου, έχει δοθεί από τα φημισμένα ελβετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Glion (3ο στην παγκόσμια εκπαιδευτική κατάταξη) και LesRoches (5ο στην παγκόσμια εκπαιδευτική κα- τάταξη). Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μετά από διεξοδικό έλεγχο του εκπαιδευτικού προγράμματος, επέλε- ξαν και σύναψαν συνεργασία με το BCA College, ώστε οι φοιτητές μετά την ολο- κλήρωση του 3ου έτους σπουδών τους να μπορούν να εισάγονται απευθείας στο 4ο έτος των Glion και LesRoches, μεταβαί- νοντας κι ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους στην Ελβετία ή στα παραρτήματα των ιδρυμάτων αυτών στην Αγγλία, την Ισπανία ή την Κίνα. Στους σπουδαστές, με την αποφοίτησή τους, απονέμεται το πτυ- χίο Bachelor απευθείας από την Glion ή τη LesRoches. Μια μοναδική κι ιδιαιτέρως σημαντική συνεργασία που, ουσιαστικά, απογειώνει τις επαγγελματικές προοπτι- κές των αποφοίτων του BCA College. Ταυτόχρονα, στους φοιτητές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπου- δές τους στην Ελλάδα απονέμεται το Bachelor Degree από το αναγνωρισμένου κύρους αγγλικό πανεπιστήμιο, Plymouth. Πτυχία και πιστοποιήσεις Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το BCA College προσφέρει πλήθος εκπαιδευτι- κών δυνατοτήτων και πιστοποιήσεων. Σε προπτυχιακό επίπεδο, προσφέρεται το Certificate και το Diploma of Higher Education Hospitality and Tourism Management του Plymouth University, το Bachelor (Hons) Hospitality and Tourism Management του Plymouth University, καθώς και το Bachelor (Hons) Cruise Operations Management του Plymouth University. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διατίθεται το Postgraduate Certificate και το Diploma Hospitality and Tourism Management του Plymouth University, καθώς και το Master International Hospitality and Tourism Management του Plymouth University. Σημαντικό ρόλο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του BCA College διαδρα- ματίζει η σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες κι απαιτήσεις της αγοράς, μέσα από συνεργασίες με τις σημαντι- κότερες ελληνικές και ξένες ξενοδο- χειακές αλυσίδες, όπως FourSeasons, Marriott, Hyatt, Hilton, Intercontinental, Wyndham, Grecotel, Ikos-Sani κ.λπ. , οι οποίες απορροφούν τους φοιτητές για την πρακτική τους άσκηση και τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Χαρακτηριστικό της επιτυχούς συνεργασίας του BCA College με τους keyplayers της τουριστικής αγοράς συνιστά το γεγονός ότι τόσο οι φοιτη- τές όσο κι οι απόφοιτοι του κολλεγίου έχουν άμεση και επιτυχημένη επαγγελ- ματική αποκατάσταση στον τουριστικό χώρο, ενώ σημαντικό τμήμα των απο- φοίτων κατέχει διοικητικές θέσεις σε γνωστές τουριστικές επιχειρήσεις. Σεμινάρια και Workshops Παράλληλα, το BCA College προσφέ- ρει εκτεταμένη γκάμα σεμιναρίων και workshops πάνω σε μια ευρεία θεματο- λογία που έχει τη δυνατότητα να προ- σαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Τέλος, το BCA College αποτελεί τον αποκλειστικό συνεργάτη των εκπαιδευ- τικών ιδρυμάτων Glion και LesRoches, όσον αφορά τη διοργάνωση Executive Education Σεμιναρίων και Workshops. Τα σεμινάρια αυτά εκπονούνται και πιστοποιούνται από τις φημισμένες ξε- νοδοχειακές σχολές LesRoches και Glion και μπορούν να διοργανωθούν είτε στις εγκαταστάσεις του BCA College είτε στις εγκαταστάσεις των ενδιαφερόμενων επι- χειρήσεων ή ξενοδοχειακών ομίλων. • “ Προϋπόθεση το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. ” Το τηλέφωνο επικοινωνίας του κολλεγίου είναι 210 7253783.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=