Τουριστική Αγορά τ. 286

94 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ HANDS ON H Βάνα Κάμτσιου σπούδασε ξε- νοδοχειακά στο Cardiff University και στο Strathclyde University απ’ όπου πήρε αντί- στοιχα το Bachelor και το Master στον τομέα της Διεθνούς Ξενοδο- χειακής Διοίκησης. Εργάστηκε για μεγά- λες πολυεθνικές αλυσίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα τμήματα Υποδο- χής, Housekeeping, F&B και Sales. Η ενα- σχόληση της κυρίας Κάμτσιου με την εκ- παίδευση του προσωπικού τουριστικών επιχειρήσεων ξεκίνησε πριν από 22 συ- ναπτά έτη. Έκτοτε, έχει συνεργαστεί με πολύ γνωστά ξενοδοχεία, αλυσίδες ή με- μονωμένα, που εδρεύουν στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και της Μέ- σης Ανατολής. Έχει ιδρύσει την εταιρεία Welcome Global, της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι ο σχεδιασμός κι η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμά- των με εξειδίκευση στον ξενοδοχειακό κλάδο. «Σήμερα, τα πλέον δημοφιλή σεμι- νάρια που πραγματοποιεί η Welcome Global είναι δίχως άλλο οι εκπαιδεύσεις του Room Division (Front office, Housekeeping) και του F&B, καθώς επίσης τα προγράμματα ηγεσίας για την ανάπτυ- ξη των Μiddle Μanagers» , υπογραμμίζει η Βάνα Κάμτσιου και συνεχίζει: «Τα σεμι- νάριά μας υλοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ δεν αποτελεί υπερβο- λή να αναφέρουμε πως χαίρουν της εμπι- στοσύνης του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Δι- ευθυντών Ξενοδοχείων (EHMA - European Hotel Managers Association)». Το Housekeeping επιδρά καταλυτικά στην εμπειρία των επισκεπτών! Η ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας, της σκέψης και της γνώσης της αποτυ- πώνεται ανάγλυφα στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που σχεδιάζει κι υλοποιεί για επαγγελματίες του εν γένει τουριστικού και συγκεκριμένα του ξενοδοχειακού κλάδου, τα οποία κι ονομάζει «ταξίδια στις γνώσεις και στις εμπειρίες». Σύμφωνα με την ίδια: «Σε κάθε “ταξίδι” ένας αγαπη- μένος “προορισμός” είναι πάντα μέσα στη σκέψη, στις αξίες και στα κίνητρα, αυτά που μας επηρεάζουν για να κάνουμε την εργασία που έχουμε επιλέξει με τον καλύ- τερο δυνατό τρόπο». Μπορεί το housekeeping για την πλειονότητα των παραγόντων της To Housekeeping επιδρά σε σημαντικό βαθμό στη συνολικότερη εμπειρία που βιώνει κάθε επισκέπτης σε ένα ξενοδοχείο. Η ιδρύτρια και senior trainer της εταιρείας Welcome Global, μας εξηγεί γιατί. ο ρολοσ - κλειδι Toυ housekeeping Βάνα Κάμτσιου Iδρύτρια και senior trainer της εταιρείας Welcome Global

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=