Τουριστική Αγορά τ. 289

28 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ COVID ΠΡΟΣΩΠΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ο πρόεδρος του Σύνδεσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων μιλάει στην Τουριστική Αγορά για τα προβλήματα του κλάδου, την απουσία των τουριστικών γραφείων από τον Αναπτυξιακό, την ανάγκη για συνδιαφήμιση και τις προοπτικές που διαφαίνονται. Ποιος θα είναι ο ρόλος των τουριστι- κών και ταξιδιωτικών γραφείων στη νέα μετά covid εποχή; Ισχυρότερος ή λιγότερο σημαντικός; Κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις του κλάδου σας; Ο ρόλος των τουριστικών γραφείων είναι αυτός που ήταν πάντα. Το τουρι- στικό γραφείο λειτουργεί ως σύμβουλος ταξιδιού, ως διαμορφωτής του τουρι- στικού πακέτου, ως συνθέτης επιθυμιών του ταξιδιώτη και παροχών ως προς τον προορισμό. Εκτιμώ ότι με τη σω- στή εκπαίδευση, με τις νέες προτάσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ευέλικτης διαχείρισης του τουριστικού πακέτου, ο ρόλος του τουριστικού και ταξιδιωτικού γραφείου θα ισχυροποιη- θεί και θα εδραιωθεί περαιτέρω, αρκεί οι τουριστικοί πράκτορες να ενεργο- ποιήσουν τη δημιουργική σκέψη για τη χάραξη νέων δρόμων στα τουριστικά πακέτα και στην προσφορά τουριστι- κών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις του κλάδου κινδυ- νεύουν από πιθανή στασιμότητά τους σε παρωχημένες τακτικές, ως προς την προσφορά μονοδιάστατων τουριστικών προϊόντων, χωρίς να προσφέρουν επι- πρόσθετες εμπειρίες που δεν γνωρίζει ο ταξιδιώτης για τον προορισμό. Αυτές οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν γιατί πλέον είναι πολύ εύκολο στους καταναλωτές να εντοπίζουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Το ταξιδιωτικό γραφείο προσφέρει εξατομικευμένα ταξίδια και θα πρέπει να περάσουμε σε μια εποχή όπου ο ταξιδιωτικός πράκτορας θα με- τατραπεί σε έναν σύμβουλο διαχείρισης των επιθυμιών του ταξιδιώτη, για έναν συγκεκριμένο προορισμό. Online tour operators: Βαδίζουμε προς την πλήρη κυριαρχία τους; Με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν μπο- ρούμε να μιλήσουμε για πλήρη κυριαρ- χία των online tour operators. Εξάλλου, πολλοί εξ αυτών είναι μόνο τουριστικά γραφεία. Δεν διαβλέπω τέτοια εξέλιξη, γιατί η τεχνολογία μέχρι στιγμής επιτρέ- πει σύνθεση συγκεκριμένων προϊόντων από συγκεκριμένα κανάλια προσφορών. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει προ- χωρήσει τόσο ώστε να μπορεί να αφου- γκράζεται τον παλμό της διάθεσης του ταξιδιώτη ή να αντικαθιστά τη διαπρο- σωπική σχέση με τον ταξιδιωτικό σύμ- βουλο. Πέρα από τις βασικές ανάγκες μεταφοράς και διαμονής οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν την εμπειρία και τη συναισθηματική προσέγγιση στη δι- αμόρφωση ενός τουριστικού πακέτου. Είστε ικανοποιημένος από τη στήριξη και τη συνεργασία με το κράτος κατά την περίοδο της κρίσης; Τι έγινε καλά αλλά θα μπορούσε να γίνει καλύτερα; Τι προτείνετε, τι διεκδικείτε και από ποιον; Το κράτος έκανε πολύ σημαντικά βήματα για τη στήριξη όλων των επι- χειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου. Αυτή η στήριξη ήταν οριζόντιου χαρακτήρα και δεν έγινε βάσει πιο εξειδικευμένων κριτηρίων. Χωρίς να εκφράζω δυσαρέσκεια για τη στήριξη της πολιτείας, η οποία στις προηγούμενες φάσεις της πανδημίας βοήθησε ώστε πολλές επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους, υπήρξαν και πολλές άλλες οι οποίες, είτε επειδή ήταν νεοσύστατες, είτε επειδή είχαν ολιγά- ριθμο προσωπικό, είτε αποτελούνταν κυρίως από αυτοαπασχολούμενους – που αποτελούν σημαντικό ποσοστό στη χώρα μας– έλαβαν πάρα πολύ μικρή Νικόλαος Κελαϊδίτης πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ Τα τουριστικά γραφεία κινδυνεύουν από πιθανή στασιμότητά τους σε παρωχημένες τακτικές. Χρειαζόμαστε βοήθεια για να εκσυχρονίσουμε τις υπηρεσίες μας και να προβάλλουμε τον τουρισμό. “ O ταξιδιωτικός πράκτορας θα μετατραπεί σε έναν σύμβουλο διαχείρισης των επιθυμιών του ταξιδιώτη, για έναν συγκεκριμένο προορισμό. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=