Τουριστική Αγορά τ. 289

40 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χειμερινοί προορισμοί δεν είναι μόνο τα χιονοδρομικά κέντρα. Δύο χρόνια έχουν να δουλέψουν τα ξενοδοχεία στους ορεινούς προορισμούς. Φέτος, περίπου το 20% δεν άνοιξαν. Με μηδενικούς τζίρους καλούμαστε να καλύψουμε συσσωρευμένες οφειλές. Δ εν μπορεί να μιλάμε για επανάκαμψη του χειμερινού τουρισμού, επειδή τα ξενοδοχεία ήταν γεμάτα τρία τριήμε- ρα τις γιορτές. Το να δουλεύεις τις 30 ημέρες τον χρόνο δεν είναι επιτυχία. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε ολιστικά τους χειμερινούς και ορεινούς προορισμούς, με στόχο να υπάρχει τουριστική κίνηση όλο το χρόνο. Ο Άγγελος Καλλίας έχει πρωτο- στατήσει στη δημιουργία άτυπης ομάδας ορεινών-χειμερινών προορισμών στη ΠΟΞ με στόχο να αναδείξει τα ιδιαίτερα προ- βλήματα των ξενοδοχείων σε αυτούς τους προορισμούς και να προωθήσει λύσεις και προτάσεις ανάπτυξης. Στη συνέντευξή του στην Τουριστική Αγορά σκιαγραφεί τη σημε- ρινή κατάσταση των ξενοδοχείων, αλλά και τις προοπτικές των προορισμών. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στα ξε- νοδοχεία ορεινών προορισμών; Στους ορεινούς, ημιορεινούς προορισμούς δραστηριοποιούνται περίπου 1.200 ξενοδο- χεία και περίπου το 20% δεν άνοιξε φέτος. Προερχόμαστε από μία δεκαετή οικονομι- κή κρίση, η οποία κάνει τις ξενοδοχειακές επι- χειρήσεις στον ορεινό όγκο να έχουν σοβαρό θέμα ρευστότητας. Τα γενικά μέτρα στήριξης του κλάδου, σε πολλές των περιπτώσεων, δεν είναι καθόλου χρήσιμα, καθώς εδώ μιλάμε για πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις όπου πολλές από αυτές έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, κάτι που τα αποκλείει από μία σειρά μέτρων. Και τα θέματα δυστυχώς είναι πολλά, πολλαπλασιάζονται και αναζητούνται λύσεις. Τα ξενοδοχεία στον ορεινό όγκο της χώρας, στους χειμερινούς προορισμούς έχουν να δουλέψουν δύο ολόκληρα χρόνια. Σήμερα καλούμαστε, μετά από δύο χρόνια με μηδενικούς τζίρους, να καλύψουμε συσ- σωρευμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες κ.λπ . Μας περιμένει στη «γωνία» το κράτος για να ξεκι- νήσουμε να καταβάλουμε τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Και όλα αυτά θα πρέπει ο ξε- νοδόχος της ορεινής Ελλάδας να τα καλύψει με τη δουλειά 15 ημερών αυτές τις γιορτές. Είναι ποτέ δυνατόν να συμβεί αυτό; Είναι δυ- νατόν να καλυφθούν οφειλές δύο ετών. Ωστόσο, υπάρχει η αίσθηση ότι οι χειμερι- νοί προορισμοί ήταν γεμάτοι φέτος και ότι ο χειμερινός τουρισμός ανακάμπτει. Αυτό στηρίζεται στην εικόνα κατά την περίοδο των εορτών και τις σχετικές δηλώσεις του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού. Είναι δυνατόν να μιλάμε για επανάκαμψη του χειμερινού τουρισμού, επειδή τρία τριή- Αγγελος Καλλίας Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας, έφορος Δημοσίων Σχέσεων στο Δ.Σ της ΠΟΞ, ιδρυτικό μέλος άτυπης ομάδας χειμερινών προορισμών ΠΟΞ. θεμα

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=