Τουριστική Αγορά τ. 289

42 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ O Ευγένιος Βασιλικός μιλάει στην Τουριστι- κή Αγορά για τον τουρισμό στην Αθήνα το προβληματικό παρόν αλλά και τις δυνατό- τητες ανάπτυξης της Αθήνας ως τουριστι- κού προορισμού, εαν πραγματοποιηθούν οι σωστές επενδύσεις σε υποδομές, αναπτυχθουν τα κατάλληλα συμπληρωματικά τουριστικά προϊό- ντα και γίνει οργανωμένη προβολή και προώθηση του προορισμού. Ενός προορισμού που, όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι μοναδικός με σπάνια χαρακτηριστικά όπως τη δυνατότητα για κολύμβηση, μόλις λίγη ώρα από το κέντρο. Ποια είναι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα η εικό- να της πληρότητας των ξενοδοχείων; Υπάρ- χουν ακυρώσεις κρατήσεων όπως ακούμε; Η πορεία των κρατήσεων, δυστυχώς, έχει εξε- λιχθεί πολύ αρνητικά. Από τον Δεκέμβριο 2021 παρατηρήθηκε μεγάλη πτώση στις κρατήσεις και πολλές ακυρώσεις. Τον Ιανουάριο η πληρότητα των ξενοδοχείων έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά ποσοστά λόγω των ακυρώσεων. Υπολογίζουμε ότι κυμαίνονται στο 20-30% και δεν υπάρχει ούτε «last minute» τουρισμός, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Με αυτά τα ποσοστά πληρότητας η λειτουργία ενός ξενοδοχείου σαφώς είναι προ- βληματική. Αν λάβουμε, δε, υπ’ όψιν μας ότι η αύξηση του ρεύματος επιβαρύνει και το κόστος λειτουργίας των ξενοδοχείων, κατανοούμε γιατί πολλά ξενοδοχεία επιλέγουν να «κλείσουν» για μερικές μέρες και να ανοίξουν ξανά σε λίγο καιρό. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να οξυνθεί με το δικαίωμα της «αναστολής» εργασίας – έστω και του 25% των εργαζομένων. Πορεία Συνεδριακής Αγοράς, εταιρικές συνα- ντήσεις MICE, City brake. Πώς εξελίσσονται; Τα περισσότερα συνέδρια εννοείται πως έχουν ακυρωθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρικές συ- ναντήσεις, οι οποίες ενώ είχαν προγραμματιστεί ακυρώνονται επειδή υπάρχει ένα ή περισσότερα κρούσματα στην ομάδα. Η κίνηση του business travelling, είτε αφορά στους Έλληνες είτε στους διεθνείς ταξιδιώτες έχει δεχτεί σοβαρότατο πλήγμα. Ακόμα και ο τουρι- σμός του Σαββατοκύριακου έχει παρουσιάσει σοβαρότατη πτώση μετά την ανακοίνωση των μέτρων για τα καταστήματα διασκέδασης. Ζήτηση παρατηρούμε μόνο σε όσους έρχονται από την επαρχία για να επισκεφθούν πρόσωπα που νοσηλεύονται για λόγους υγείας. Τουρισμός στην Αθήνα: Πώς εξελίχθηκε η χρονιά που έφυγε και ποιες είναι οι προβλέ- ψεις και οι προοπτικές για τη χρονιά που έρ- χεται; Η χρονιά που έφυγε ήταν μια χρονιά ελαφρώς καλύτερη από την προηγούμενή της, με την έννοια ότι μετά από ένα καταστροφικό 2020, το 2021 έδωσε –από τον μήνα Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο–Νοέμβριο θετικές πληρότητες που όμως στο σύνολο έτους δεν ξεπέρασαν το 53%. Αυτά, σε συνέχεια μιας κακής δεκαετίας 2008- 2018 και ενός καλού «διαλείμματος» το 2019. Ο δε Νοέμβριος, αν και μήνας Μαραθωνίου, δεν έφερε ξένους επισκέπτες, ούτε τα αναμενόμενα. Με βά- ση και όσα ήδη σας ανέφερα για τα τεκταινόμενα από τον Δεκέμβριο 2021 και μετά, για την κίνηση, για τα συνέδρια κ.λπ . σε συνδυασμό με την ανα- ζωπύρωση της πανδημίας μέσω της μετάλλαξης «Όμικρον», καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Θέλουμε να πιστεύουμε όπως όλοι, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχει- ρηματικό επίπεδο, πως από την Άνοιξη τα δεδο- μένα θα είναι διαφορετικά, πιο θετικά και δεν θα χάσουμε όπως πέρυσι τον –παραδοσιακά καλό- Απρίλιο και Μάιο, κυρίως, για την Αθήνα. Για να ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο Αθηναϊκός τουρισμός χρειάζεται υποδομές, προβολή και προώθηση Ευγένιος Βασιλικός Γενικός Γραμματέας ΕΞΑΑΑ, Αντιπρόεδρος ΠΟΞ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=