Τουριστική Αγορά τ. 289

57 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μέρος της αυξητικής πορείας των εσόδων οφείλεται στις απευθείας κρα- τήσεις στα ξενοδοχεία που αποτέλεσαν τάση το 2021, αλλά και στο γεγονός ότι στην Αθήνα άλλαξε το μείγμα των αγορών, καθώς ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε τόσο μεγάλος αριθμός πτήσεων από την Αμερική. Η κρίση μας έμαθε ότι όλοι έπρεπε να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα μέσα στο ξενοδοχείο, ότι η προσαρμοστικότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις αλλαγές είναι ανα- γκαία στην εποχή μετά την πανδημία, ότι η εκπαίδευση, το κίνητρο και τα soft skills είναι βασικά ζητούμενα για το αν- θρώπινο δυναμικό, κατέληξαν οι ειδικοί. Τέλος, σε πάνελ συζήτησης όλοι συμ- φώνησαν ότι ο ελληνικός Τουρισμός αποδείχθηκε ανθεκτικός στις κρίσεις, καθώς μπήκε σε πορεία ανάκαμψης νωρίτερα από άλλες χώρες, ενώ η αν- θεκτικότητα αυτή προέρχεται από την προσαρμοστικότητά τους στις συνθή- κες, από την ομαδικότητα και από την κρατική υποστήριξη. Επιπλέον, το ανθρώπινο δυναμικό είναι το κύριο πλεονέκτημα του ελληνι- κού Τουρισμού και γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει σωστή διαχείρισή του. Στο πάνελ συζητήθηκε επίσης το ενεργειακό κόστος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, το οποίο συνδέεται με το περιβάλλον και την αειφορία. Αναφέρ- θηκε ότι στα ξενοδοχεία μεγάλης κατη- γορίας το κόστος αυτό μπορεί να φτάνει το 3-5% και σε χαμηλότερης κατηγορίας το 3%, όμως τα επόμενα χρόνια μπορεί να ανέβει στο 10%, επιβαρύνοντας ση- μαντικά τα έξοδα λειτουργίας. Τα ξενο- δοχεία, πλέον, ακόμα και με μικρότερες πληρότητες έχουν διπλάσιο κόστος ενέργειας έναντι του 2019. Πλέον, στα μεγάλα ξενοδοχεία, το δεύτερο μεγαλύ- τερο κόστος μετά τις μισθοδοσίες είναι η ενέργεια. Γι’ αυτό τον λόγο, τα παλαιό- τερα ξενοδοχεία πρέπει να στραφούν σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αλλά και ενεργειακές επενδύσεις όπως θερμομονώσεις. Τάσεις στην τιμολόγηση ξενοδοχείων Η καθημερινότητα στον τουρισμό έχει αλλάξει και αυτοί που θα προλάβουν τις εξελίξεις και θα προσαρμοστούν σε αυτές, θα είναι και οι πιο ανταγωνιστικοί. Είμαστε τυχεροί με τη ζήτηση, το brand Greece «πηγαίνει» μόνο του. Πρέπει να σεβαστούμε τις επιχειρήσεις, να είμαστε άρτιοι και να ακολουθήσουμε άλλες αγορές που δεν είναι καλύτερες από εμάς αλλά έχουν καλύτερη τεχνολογία, τονίστηκε από ομιλητές. Οι τάσεις που θα πρέπει να παρακο- λουθούν τα ξενοδοχεία, μετά τις αλλα- γές που προκάλεσε στον τουρισμό η πανδημία, ώστε να διαμορφώσουν την κατάλληλη τιμολόγηση δωματίων, είναι οι ακόλουθες: • Αύξηση του αριθμού πολιτικών ευέ- λικτης ακύρωσης για να προσφέρουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ταξι- διώτες ώστε να προβούν σε κράτηση. • Περιορισμοί διάρκειας διαμονής για να αντισταθμιστούν οι περίοδοι κρατήσεων μικρότερης διάρκειας λόγω των αλλα- γών στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. • Οι μικρότερες ομάδες αποτελούν πλέον τον κανόνα, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να είναι πιο αποτελεσμα- τικές, περιορίζοντας τους χρόνους βαθιάς ανάλυσης. • Οι κρατήσεις μέσω κινητού γίνονται μεγάλη τάση. • Η διατήρηση της ανταγωνιστικής τοποθέτησης με το δεδομένο των ρα- γδαίων αλλαγών στην αγορά, γίνεται όλο και δυσκολότερη. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να θεω- ρήσουν την τοποθέτησή τους στην αγορά ως σημείο εκκίνησης, εξετάζο- ντας τον αντίκτυπο της στρατηγικής τους στον ανταγωνισμό και της μέσης τιμής των ανταγωνιστών ανά ημέρα της εβδομάδας. • “ Οι ταξιδιώτες είναι πιο συνειδητοποιημένοι για περιβαλλοντικά ζητήματα. Όμως εμείς προσφέρουμε βιωσιμότητα, επειδή είναι το πάθος μας και όχι θέμα οικονομικής ανάλυσης. ” Στο πάνελ με θέμα «Hotel reinvented: Making sustainability top of the agenda» συμμετείχαν οι Anne Daviaud-Grandjean (Founder of Blue Pineapple Tourism – Green Globe Label Auditor), Philip Halanen (Head of Sourcing & Sustainability – Wyndham Hotels & Resorts EMEA), Aνδρέας Μεταξάς (CEO Metaxa Hospitality Group), Peter Reelfs (Founder & Owner of Northflash) και η συντονίστρια Linda Fox (Senior Europe Reporter, Phocuswright).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=