Τουριστική Αγορά τ. 289

59 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ άλλες χώρες, την επιλογή της ομπρέλας μιας αλυσίδας. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει γιατί, παραδοσιακά, η ελληνική ξενοδοχία ήταν μια «οικογενειακή υπόθεση». Η δεύτερη γενιά αντιλαμβάνεται καλύτερα τα οφέ- λη που προκύπτουν από μια συνεργασία με μια αλυσίδα. Ταυτόχρονα, οι tour oparators δεν έχουν σήμερα τη δύναμη που είχαν κάποτε, όπως φά- νηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Έτσι βλέπουμε ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, σημαντικές μονάδες στην Κρήτη και αλλού να μπαίνουν σε αλυσίδες γιατί θέλουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τους tour operators και να διευρύνουν τους πελατειακούς τους ορίζοντες. Αξίζει να ση- μειωθεί ότι πλέον οι αλυσίδες δεν υιοθετούνται κυρίως από ξενοδοχεία πόλης αλλά και σε αμιγώς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη, η Ρό- δος, η Κέρκυρα, η Μύκονος. Τα brands στην Wyndham καλύπτουν από luxury μέχρι budget hotels. Το νομοσχέδιο του Αναπτυξιακού και η επιδότηση των ξενοδοχείων 3 αστέρων θέτει τον προβληματισμό: είναι χρή- σιμα, βιώσιμα, ανταγωνιστικά αυτά τα σημαντικά σε αριθμό ξενοδοχεία οικονομικών κατηγοριών (budget); Τι λέει η δική σας και η διεθνής εμπειρία; Ως Wyndham θεωρούμε ότι σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποκλείσουμε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών. Αυτό που έχει ιδιαίτερο εν- διαφέρον είναι το γεγονός ότι η κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση την κατηγορία ξενοδοχείου που επιλέγουν, δεν υφίσταται στην πραγματικότη- τα. Το ίδιο άτομο χρησιμοποιεί όλων των κατηγο- ριών τα ξενοδοχεία. Τα στεγανά που έχουμε στο μυαλό μας βλέπουμε ότι δεν ισχύουν. Πιστεύω ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία στην Ελλάδα γι’ αυτής της κατηγορίας τα ξενοδοχεία (όπως τα 3ων αστέρων) είτε βρίσκονται σε πόλη είτε σε τουριστικό προορισμό διακοπών. Ο εκσυγ- χρονισμός αυτών των ξενοδοχείων σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και πράσινων και βιώσιμων πολιτικών θα τους εξασφάλιζε ένα λαμπρό μέλλον. Κατά τη διάρκεια της κρίσης τα budget- economy ξενοδοχεία μας έφεραν τα περισσότερα έσοδα και θα έλεγε κανείς ότι αυτά «μας κράτησαν ζωντανούς». Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει στην Ελλάδα ξενοδοχείοWyndham στα brand κατη- γορίας economy-budget. Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον, σας ενδιαφέρει; Φυσικά, μας ενδιαφέρει και μάλιστα πολύ. Στη γειτονική Τουρκία (είμαστε η νούμερο ένα ξε- νοδοχειακή αλυσίδα με 90 ξενοδοχεία) δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ξενοδοχείων life style, economy- budget. Πιστεύω ότι θα είναι η κυ- ρίαρχη τάση τα επόμενα χρόνια. Στόχος μας είναι να φέρουμε το ίδιο μοντέλο και στην Ελλάδα. Ποιες κατηγορίες ξενοδοχείων κρίνετε ότι εί- ναι περισσότερο ενδιαφέρουσες σήμερα στην Ελλάδα; Σήμερα η Ελλάδα είναι ελκυστική για όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων. Από luxury μέχρι economy μέχρι και το νέο μας brand, το Alltra, που αφορά ξενοδοχεία all inclusive. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι είμαστε η μόνη αλυσίδα που έχει brand στον χώρο του all inclusive. Από το εύρος των κατηγοριών που καλύπτουμε με διαφορετικά brands, μπορεί να καταλάβει κανείς τη σημασία που δίνουμε στο να αναπτυχθούν όλες οι κατηγο- ρίες. Τη φιλοσοφία μας αυτή εκφράζουμε και μέσα από το βασικό slogan μας «Make Hotel Travel Possible for All». Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους άλλαξαν τα δεδομένα στην αγορά. Ο ίδιος άν- θρωπος που ταξιδεύει επαγγελματικά με business class, μπορεί να ταξιδέψει με τις προσφορές της Ryanair λίγες μέρες μετά ως ιδιώτης και να επι- λέξει ένα οικονομικό ξενοδοχείο για κατάλυμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον η αγορά δεν έχει στεγανά target groups και αυτό είναι σημα- ντικό για το marketing. Το οικονομικό ξενοδοχείο έρχεται να συμπληρώσει τα οικονομικά αεροπο- ρικά εισιτήρια, προσφέροντας τις απαραίτητες υπηρεσίες που χρειάζεται κάποιος για να επιλέξει “ Υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία στην Ελλάδα για τα τριάστερα ξενοδοχεία, είτε βρίσκονται σε πόλη είτε σε τουριστικό προορισμό διακοπών. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=