Τουριστική Αγορά τ. 282

78 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ διαχειριση αποβλητων knowledge Οι πάσης φύσεως τουριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.ά.) έρχονται αντιμέτωπες με την πρόκληση των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων απαιτεί ξεχωριστή προσοχή και γνώση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό δίχως ρίσκο, αλλά με αποτελεσματικό τρόπο; Ο λόγος περνά στον Φιλοκτήτη Α. Βεϊνόγλου, χημικό περιβαλλοντολόγο (MSc) της εταιρείας Euromarket Ε.Π.Ε. Κύριε Βεϊνόγλου, αποτελεί περίπου δεδομένο πως η παρουσία ενώσεων αζώτου στα υγρά απόβλητα «γεννά» την ανάγκη να εφαρμόζονται μέθοδοι για την αφαίρεσή τους. Πράγματι. Εξάλλου, είναι γνωστό πως το φαινόμενο του ευτροφισμού στους υδά- τινους αποδέκτες οφείλεται, κυρίως, σε υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώ- σεων, που με τη σειρά τους προέρχονται τόσο από απορρίψεις υγρών αποβλήτων, όσο και από απορροές γεωργικών εκτά- σεων. Συγκεκριμένα, στα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα, οι αζωτούχες ενώσεις είναι οργανικές κι ανόργανες. Στις ανόρ- γανες κατατάσσονται τα αμμωνιακά ιόντα (ΝΗ4+), καθώς και τα νιτρικά (ΝΟ3), ενώ στις οργανικές η ουρία (βασικό συ- στατικό των ούρων) και ποικίλες άλλες ενώσεις, με προεξάρχουσες τις πρωτεΐνες (διαλυμένες και κολλοειδείς) και τα εν- διάμεσα προϊόντα της ενζυματικής τους διάσπασης (αμινοξέα, αμίνες). Η πλήρης υδρολυτική ενζυματική διάσπαση των αζωτούχων οργανικών ουσιών παράγει, μεταξύ άλλων, αμμωνιακά ιόντα, που για συντομία θα αποκαλούνται αμμωνία. Μια «τυπική» ανάλυση ανεπεξέργαστων οικιακών υγρών αποβλήτων περιέχει πε- ρίπου 30mg/l οργανικό άζωτο (δηλαδή δεσμευμένο στα μόρια των οργανικών ενώσεων) και 50mg/l ελεύθερη αμμωνία. Στην περίπτωση, βεβαίως, που εξετάζου- με βιομηχανικά απόβλητα, ιδιαιτέρως βιομηχανιών τροφίμων, σφαγείων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η συ- γκέντρωση των αζωτούχων ενώσεων (οργανικών κι ανόργανων) είναι συχνά πολλαπλάσια! Ισχύει πως κατά τη διάρκεια ενός βι- ολογικού καθαρισμού η αναπτυσσό- Τι ισχύει με τη διαχείριση αζώτου και τη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=