Τουριστική Αγορά τ. 285

57 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ τον φόβο που προκάλεσε η κατάρρευση της Thomas Cook από την άλλη, οι ΟΤΑ χρεώνουν υψηλές προμήθειες. Αυτό το σκηνικό για μια τουριστική επι- χείρηση θυμίζει κατάσταση ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν υπάρχει τρόπος, για να ξεφύγει κανείς από αυτή την κατάσταση, έστω κατά μέ- ρος. Μία λύση είναι σαφώς μια επιχείρη- ση να φτιάξει δικό της τμήμα ψηφιακών πωλήσεων και ψηφιακού μάρκετινγκ, προσλαμβάνοντας ειδικούς στην πληρο- φορική, για να της κάνουν τη δουλειά. Οπωσδήποτε, όμως, αυτή η λύση αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, διεθνείς ξενοδο- χειακές αλυσίδες, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, και δεν μπορεί να ακολουθηθεί από μια μεσαία ξενοδοχειακή επιχείρη- ση ή ένα μικρό τουριστικό κατάλυμα. Η απάντηση σε αυτή την περίπτωση είναι η συνεργασία του ξενοδοχείου με εταιρεία digital marketing, που θα έχει στόχο τη βελτίωση της προβολής και την αύξηση των πωλήσεων. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δείχνουν, μάλιστα, να βρίσκονται σε «άνθηση», κα- θώς μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο εμφανίζει πληθώρα εταιρειών που υπό- σχονται περισσότερες κρατήσεις και με- γαλύτερα εισοδήματα για τα ξενοδοχεία. Οι απαντήσεις Πότε, όμως, συμφέρει ένα ξενοδοχείο να προχωρήσει σε μια τέτοια συνεργασία; Πώς λειτουργούν στην ουσία αυτές οι επιχειρήσεις; Με μια τέτοια συνεργασία, ουσιαστικά, το ξενοδοχείο παραχωρεί ή επεκτείνει ένα μέρος του management διαχείρισης των κρατήσεων σε μια άλλη εταιρεία. Απευθυνθήκαμε σε digital marketing εταιρείες, για να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Μία από αυτές είναι η eyewide.gr, η οποία βρίσκεται στον χώρο του ψηφι- ακού μάρκετινγκ από το 2008, με πολύ σημαντικές επιτυχίες, ειδικότερα στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την του- ριστική βιομηχανία. Έχει να παρουσιάσει δεκάδες έργα και μάλιστα το 2018 βρα- βεύτηκε για τις υπηρεσίες της στα Greek Hospitality Awards, κερδίζοντας την πρώτη θέση στην κατηγορία Best Hotel Digital Market Agengy. Ο συνιδρυτής της eyewide, κύριος Μηνάς Λιαπάκης, τονί- ζει ότι το να επενδύσει ένα ξενοδοχείο σε επίπεδο sales & marketing συμφέρει πάντα. Αρκεί να γίνει μέσω μιας συγκε- κριμένης στρατηγικής κι η υλοποίησή της να πραγματοποιηθεί από εταιρείες που ξέρουν ακριβώς πώς πρέπει να γίνει. Αν έχουμε τη σωστή στρατηγική κι εταιρεία, είναι σίγουρο ότι συμφέρει, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται το ξενοδοχείο και τι χρονιές θα έρθουν. Τεράστιες δυνατότητες Στο ερώτημα ποιες εξελίξεις υπάρχουν γύρω από την αναδυόμενη τάση για την ανάθεση της διαχείρισης των κρατήσεων ξενοδοχείων σε οργανωμένες εταιρείες, ο κύριος Λιαπάκης συνέδεσε το φαινόμενο με τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο που επέφερε η πτώχευση της Thomas Cook, ενώ παράλληλα επισήμανε ότι οι δυνατότητες είναι τεράστιες σε όλες τις υπηρεσίες που θα μπορούσε μια εταιρεία management να προσφέρει σε ένα ξε- νοδοχείο. Η διαχείριση των κρατήσεων “ Το πλέον σημαντι- κό είναι να βάζει στόχους το ίδιο το ξενο- δοχείο, να εντοπίζει τα αδύνατα σημεία που έχει στις πωλήσεις και να δίνει ανάλογα το βάρος προβο- λής στο διαδίκτυο. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=