Τουριστική Αγορά τ. 286

87 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ κά ιδρύματα θα παρέχουν οικονομικά κίνητρα προς τους επαγγελματίες της ξενοδοχίας, προκειμένου οι επιχειρήσεις τους να μειώσουν το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον». Βελτίωση της εικόνας των «κόκκινων» δανείων των ξενοδόχων Πλείστες φορές στη δημοσιότητα έχουν κάνει την εμφάνισή τους ιδιαίτερα εντυπωσιακά όσο και με αρνητική χροιά στοιχεία σχετικά με το ύψος των μη εξυ- πηρετούμενων δανείων από την πλευρά των ξενοδόχων. Κάποια στιγμή, μάλιστα, αυτό το ποσοστό είχε υπερκεράσει το επίπεδο του 50-52%. Σήμερα, έπειτα από μια σειρά ετών κατά τα οποία ο κλάδος βίωσε σημαντική ανάπτυξη κι αρκούντως θετικά οικονομικά μεγέθη, εξακολουθεί άραγε αυτό το ποσοστό να παραμένει υψηλό ή αμετάβλητο; «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουμε βιώσει μια πορεία με έντονες διακυμάνσεις και ποικί- λες καταστάσεις. Στο peak τους, τα δάνεια του ξενοδοχειακού κλάδου που είχαν χα- ρακτηριστεί ως μη εξυπηρετούμενα (NPLs) ανέρχονταν σε ποσοστό που κινούταν λίγο πάνω από το 50% στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος. Αναμφίβολα, επρόκειτο για μια εξαιρετικά υψηλή τιμή, δεδομένου και του γεγονότος ότι ο ίδιος ο κλάδος σημείωνε θετικές αποδόσεις. Δίχως να εισέλθω στους λόγους για τους οποίους προέκυψε αυτό το ζήτημα, το θε- τικό στοιχείο είναι ότι από την πλευρά του τραπεζικού κλάδου επεδείχθη η βούληση κι αναπτύχθηκε μια σειρά από διαδικασίες που συνέβαλλαν στη σύνταξη ρεαλιστικών business plan και σχεδόν αναδιάρθρωσης, τα οποία βοήθησαν αποφασιστικά στην αναδιάρθρωση του δανεισμού. Σήμερα, η κατάσταση σε ένα ποσοστό εμφανίζεται να έχει εξυγιανθεί, ωστόσο έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη μπροστά μας, έως ότου το ποσοστό των NPLs στον ξενοδοχειακό τομέα να κινηθεί σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα. Το θετικό είναι πως επαγγελμα- τίες του τουρισμού που μέχρι πριν από μερικά χρόνια είχαν δάνεια στο «κόκκινο”, πλέον τα έχουν αποπληρώσει κι είναι σε θέση να αντλούν νέα κεφάλαια, επ’ ωφε- λεία των επιχειρηματικών τους σχεδίων!», υπογράμμισε ο επικεφαλής της Διεύθυν- σης Hotels & Leisure Finance Division της Eurobank. Τα «must have» των ξενοδόχων Η κατάσταση που βίωσε το χρημα- τοπιστωτικό σύστημα στη χώρα μας με τα σημαντικά ανοίγματα και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σίγουρα, έκανε «σοφότερους» τους εμπλεκόμενους stakeholders. Στοιχείο που είναι ορατό και στην πρακτική που εφαρμόζουν κι ακολουθούν τα τραπεζικά ιδρύματα έναντι των υποψήφιων πελατών τους και δη των προερχομένων από τον τουρι- στικό κλάδο. Αρχικά, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μία δια ζώσης, προσωπική συνάντηση με τους ιδιοκτήτες, με τους οποίους η τράπεζα θα δημιουργήσει μία μακροπρόθεσμη σχέση και θα επικοι- νωνούν τακτικά. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ύπαρξη ισολογισμού, στη διαφανή προσέγγιση σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση από μέρους του πελάτη, αλλά και της εταιρείας του, στην άσκηση επαγγελματικού hotel management, ενώ το business plan του αξιολογείται κι εξετάζεται ενδελεχώς. Σύμφωνα με τον κ. Λαμπαδιάρη, η Eurobank αποτελεί την τράπεζα του τουρισμού και της ανάπτυξης. «Πάντοτε πιστεύαμε και στηρίζαμε ενεργά τον κλάδο, χρηματοδοτικά, ακόμη περισσότερο ενόσω σοβούσε η οικονομική κρίση. Εξ άλλου, συμμετέχουμε ως στρατηγικοί εταίροι τόσο στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επι- χειρήσεων (ΣΕΤΕ), όσο και στηMarketing Greece, φορείς που θα συνεχίζουμε να στη- ρίζουμε σε πολλές κοινές δράσεις. Είμαστε αισιόδοξοι για την περαιτέρω αναπτυξιακή δυναμική του τουριστικού κλάδου, την οποία η Eurobank θα ενισχύει με την απαι- τούμενη ρευστότητα και με νέας γενιάς προγράμματα κι υπηρεσίες». • “ Το sustainability θεωρείται ως εκ των ων ουκ άνευ για την ξενο- δοχειακή αγορά, καθορί- ζοντας εν πολλοίς και το μέλλον της. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=